54% strādājošo Latvijā ārkārtas situācijas laikā ir saskārušies ar taupības pasākumiem darba vietā

20. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena. Lai noskaidrotu, kādas aktualitātes personāla vadības jomā ir vērojamas Latvijā, kompānija “Kantar” veica pētījumu. Tas atklāj, ka uzņēmumi ārkārtas situācijā ir īstenojuši dažādus taupības pasākumus, kas ir skāruši katru otro jeb 54% darba ņēmēju, turklāt biežāk tos ir izjutuši dažādu līmeņu vadītāji.

Šķēres griež diega pavedienu

No pētījuma rezultātiem izriet, ka galvenie taupības pasākumi personāla vadības jomā uzņēmumos ir saistīti ar valsts noteiktajiem ceļošanas un pulcēšanās ierobežojumiem. Proti, katrs piektais aptaujātais atzīst, ka viņš personīgi ir saskāries ar to, ka darba devējs atcēlis plānotos komandējumus, ierobežojis apmācību iespējas.

Tomēr uzņēmumi izmaksu samazināšanas nolūkā ir īstenojuši arī virkni citu aktivitāšu. Piemēram, 16% strādājošo norāda, ka darba devējs viņus ir mudinājis izmantot apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, 15% atklāj, ka viņiem ir samazināta darba slodze vai saīsināts darba laiks, bet 12% – ka viņiem ir samazinātas vai atceltas piemaksas. Ar atalgojuma samazinājumu uz noteiktu laiku ir saskārušies 6% aptaujāto.

Jautāti, no kā viņi paši būtu gatavi atteikties situācijā, ja darba devējam būtu jāīsteno kādi taupības pasākumi, strādājošie salīdzinoši visbiežāk norāda, ka tie būtu papildu labumi (19%). Darba algas samazinājumam šādā gadījumā piekristu 9% darba ņēmēju, darba slodzes vai darba laika samazinājumam – 8%, bet bezmaksas ēdināšanas pasākumu (pusdienas, kafija, tēja, augļi u.tml.) atcelšanai – 4%.

Tāpat 8% aptaujāto atbalstītu darba devēja īstenotos pasākumus tā tehnisko līdzekļu, elektroenerģijas, telpu īres un uzkopšanas utt. izmaksu samazināšanai. Savukārt 2% kopīgu mērķu vārdā būtu gatavi atteikties no visa, kas nepieciešams, lai tikai uzņēmums varētu turpināt savu darbību.

Kā, komentējot šī pētījuma datus, norāda “Kantar” personāla pētījumu eksperte Māra Tokareva: “Iepriekš ieguldītais darbinieku attiecību stiprināšanā noteikti atmaksājas situācijās, kad darbinieku atbalstam var būt izšķiroša nozīme!”

Ziņas oriģinālā versija pieejama šeit.

Publicēšanas datums

20.05.2020

Tēma

Darba vide

Tapis sadarbībā ar