Skolu programma “Dzīvei gatavs”

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/iestādes apmeklējuma ekskursijas ietvaros sniegs priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Uzzini vairāk: https://www.dziveigatavs.lv

Publicēšanas datums

16.04.2019

Tēma

Vietējā kopiena

Tapis sadarbībā ar