Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» personāla vadītājas Edītes Kalniņas prezentācija InCSR un Altum domnīcā “Kā piesaistīt un noturēt darbiniekus” 2019. gada 6. decembrī.