Vecums – viena no galvenajām diskriminācijas pazīmēm darba tirgū

Publiskajā telpā aizvien biežāk izskan informācija par eidžismu – cilvēku kategorizēšanu pēc vecuma pazīmes, nevis viņu personības. Un ne bez pamata! Dažādu pētījumu dati liecina, ka vecums ir viena no izplatītākajām diskriminācijas pazīmēm visā pasaulē. Arī Latvijā.

No pētījuma “Diskriminācijas izplatība nodarbinātības vidē Latvijā” datiem izriet, ka ar diskrimināciju ir saskārušies 58% strādājošo valsts iedzīvotāju. Pie kam, gados vecāki cilvēki atšķirīgu attieksmi no apkārtējiem izjūt salīdzinoši biežāk, jo darba tirgū vecumam nereti tiek pievērsta lielāka vērība nekā profesionālajai pieredzei.

Tomēr pieredze nav gados vecāku cilvēku vienīgā priekšrocība. Gan dažādu pētījumu dati, gan arī daudzu darba devēju novērojumi liecina, ka:

  • viņi ir lojālāki un vairāk tiecas pēc stabilitātes, tāpēc retāk maina darbu;
  • viņi ir punktuālāki un retāk kavē darbu slimības dēļ;
  • viņi ikdienas darbā ievēro stingru profesionālo ētiku;
  • pateicoties izkoptajām komunikācijas prasmēm, viņi ir labāki līderi.

Piemēram, liepājnieks Normunds Niedols ir, kā mēdz sacīt, kungs labākajos gados, jo jau ir pārkāpis 60 gadu slieksni. Neraugoties uz to, viņam netrūkst ne laika, ne vēlēšanās darīt, izmēģināt ko jaunu. Līdztekus tam, ka Normunds ikdienā vada reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Liepājas RAS”, viņš ir arī kaismīgs kaitotājs. Ar savu piemēru uzņēmējs ir iedvesmojis ne vienu vien darbinieku “darīt tagad” – iegūt augstāko izglītību un sasniegt citus svarīgus mērķus.

Eidžisms veicina sociālo izolāciju un slimību riskus, samazina cilvēku labklājību un dzīves ilgumu, ik gadu radot pasaules ekonomikai zaudējumus vairāku miljardu eiro apmērā. Lai mazinātu šos riskus, ir būtiski veicināt kvalitatīvu mijiedarbību starp dažāda vecuma cilvēkiem, tostarp senioriem. Efektīvākais veids, kā to panākt, ir atbrīvoties no aizspriedumiem, jo tikai tā mēs katrs atsevišķi un visi kopā varam kļūt veiksmīgāki!

Plašāk par eidžismu un citiem dažādības vadības aspektiem iespējams uzzināt, piedaloties mācību programmā “Skatu Punkti”, ko īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizācijas attīstības centru “Spring Valley”: www.skatupunkti.lv

Publicēšanas datums

10.11.2021

Tēma

Līdztiesība

Tapis sadarbībā ar