Apsteigt laiku. Efektīvi

Krīzes paredzēt ir teju neiespējami. Īpaši tādas, kā globālā pandēmija. Tomēr dažkārt, ieviešot kādu iniciatīvu, organizācijas, pašas to neapzinoties, apsteidz laiku. Piemēram, domājot par darba procesu efektivizēšanu, darbinieku motivēšanu un darba drošības uzlabošanu, atsevišķi uzņēmumi vēl pirms ārkārtas situācijas ieviesa risinājumus, kas tiem lieti noder šobrīd, risinot ar darba drošību saistītos jautājumus.

Gumijas pīles peld pa ūdens noteku

Darba drošības kultūra, kas atmaksājas

Ar mērķi pilnveidot darba drošības kultūru uzņēmumā, “Conexus Baltic Grid” 2018. gada nogalē veica arodveselības, darba drošības un vides pārvaldības kultūras līmeņa novērtējumu. Kaut tā rezultāti atklāja, ka uzņēmuma darbiniekiem ir salīdzinoši augsta izpratne par negadījumu cēloņiem un sistēmām, kas ieviestas dažādu apdraudējumu novēršanai, tika identificēti arī vairāki būtiski ar darba drošību saistīti jautājumi, ko nepieciešams uzlabot. Piemēram, informēšanas kārtība par negadījumiem un gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem, nedrošu darbu.

Tāpat tika noteikts, ka darbinieku izpratne par darba drošību dažādās struktūrvienībās atšķiras. Tāpēc “Conexus Baltic Grid” uzsāka dažādas iniciatīvas proaktīvas darba drošības kultūras attīstīšanai, tostarp darbinieku atklātības par darba drošības jautājumiem veicināšanai. Dažas no tām jau ir kļuvušas par tradīciju. Piemēram, regulāras drošības apgaitas, kas veicina vadītāju mijiedarbību ar darbiniekiem. Proti, to laikā vadītāji cenšas objektīvi novērtēt darbinieku noskaņojumu, psiholoģisko gaisotni dažādās komandās, lai savlaicīgi novērstu jebkādus iekšējos konfliktus, kas var rasties ikdienā, bet īpaši – paaugstināta stresa apstākļos.

Neraugoties uz to, ka visas šīs iniciatīvas tika uzsāktas pirms nepilniem diviem gadiem, rezultāti jau ir ļoti jūtami. Pirmkārt, darbinieki ir kļuvuši atvērtāki un atklātāki. Viņi arī aktīvāk iesaistās drošas darba vides veidošanā ikdienā, piemēram, piedāvā idejas, kā uzlabot darba apstākļus, kā veicināt distancēšanos darba vietā ārkārtas situācijas laikā un kādi papildu individuālās aizsardzības līdzekļi būtu nepieciešami darbinieku inficēšanās risku mazināšanai.

Otrkārt, vadītāji ir kļuvuši atsaucīgāki un elastīgāki. Vēl vairāk – darbinieku drošība šobrīd ir izvirzīta par prioritāti visos uzņēmuma vadības līmeņos. Tas būtiski atviegloja darbu ārkārtas situācijas sākumā, kad bija nepieciešams iegādāties visus nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus, pārorientēties uz attālinātu darbu, jo visi lēmumi tika pieņemti ātri un visi procesi tika organizēti operatīvi.

“Fokuss uz proaktīvu drošības kultūru liek ļoti mobilizēties krīzes situācijās. Piemēram, šobrīd mēs esam gatavi jebkuram pandēmijas attīstības scenārijam – arī reāliem inficēšanās gadījumiem komandā,” uzsver “Conexus Baltic Grid” Vides un darba drošības departamenta vadītājs Mārtiņš Žogots.

100% droša darbinieku komunikācijas sistēma

Tomēr ne visas iniciatīvas, kas veicina darba drošību organizācijās, ir tieši ar to saistītas. Piemēram, “Wunder” komanda, ieviešot savu digitālo apskāvienu sistēmu “WunderHugs”, ir radījusi ne vien unikālu darbinieku motivācija sistēmu, bet arī risinājumu, kam ir augsta pievienotā vērtība globālās pandēmijas laikā.

Pirmkārt, raugoties no darba aizsardzības viedokļa, šī digitālo apskāvienu sistēma ir absolūti droša – kolēģu “apskaušana” notiek digitālajā vidē, attiecīgi – iespēja inficēties ar COVID-19 un citām kaitēm līdzvērtīga nullei. Otrkārt, šis risinājums būtiski uzlabo darbinieku emocionālo labsajūtu, jo palīdz uzturēt pozitīvu savstarpējo komunikāciju laikā, kad komanda strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos – darbs uzņēmumā tiek organizēts attālināti, ekonomiskā situācija valstī ir nestabila, inficēto iedzīvotāju skaits, lai arī lēnām, taču turpina palielināties u.tml.

Digitālās apskāvienu sistēmas pozitīvo ietekmi apliecina arī “Wunder” un Metropolijas lietišķo zinātņu universitātes (Somija) veiktās aptaujas rezultāti. Piemēram, 85% uzņēmuma darbinieku uzskata, ka šī sistēma veicina pozitīvismu darba vietā un uzlabo mikroklimatu.

“Šobrīd, karantīnas laikā, darbinieki “WunderHugs” sistēmu izmanto vairāk, taču nevarētu teikt, ka šis lietojuma pieaugums būtu vērā ņemams. Tajā pašā laikā esam novērojuši, ka šajā sarežģītajā laikā komanda virtuālo apskāvienu esamību un pozitīvo ietekmi novērtē vairāk. Piemēram, nesen kāds kolēģis mūsu iekšējā komunikācijas kanālā rakstīja, ka, saņemot pēc nogurdinošas darba dienas virtuālos apskāvienus, esot sajutis būtisku enerģijas pieplūdumu, kas uzlaboja viņa kopējo labsajūtu. Spriežot pēc komentāriem, līdzīgu efektu ir novērojuši arī citi kolēģi,” atklāj “Wunder” pārstāve Ilze Zariņa.

Publicēšanas datums

28.04.2020

Tēma

Darba drošība Darba vide Labsajūta Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar