Atbildīgs bizness 2015

Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros izdotais žurnāla IR pielikums.