#PasakasParDarbu – MŪŽĪGĀ DARBĀNĀCĒJA NEDIENAS

Vai bij’ ziema vai vasara, mūžīgais darbānācējs Ritvars vienmēr bija savā darbavietā. Viņš nekad neņēma atvaļinājumus un nāca uz darbu pat ar 38 grādu temperatūru. Jo Ritvars gribēja būt tāds tautudēls, kam nekas nav par grūtu.

Tā nu tas iegadījās, ka pēc viena šāda Ritvara varoņdarba, kad viņš ieradās darbā ar sāpošu kaklu un nelielu temperatūru, nepilnas nedēļas laikā saslima teju viss birojs. Saslima arī liela daļa otrā pilsētas galā izvietotās ražotnes darbinieku, jo kolēģi, ar kuriem kopā Ritvars bija apmeklējis svarīgas sapulces, aizveda viņa vīrusu uz savām struktūrvienībām.

Daļā ražošanas līniju jauda tika samazināta uz pusi, bet vienas ražošanas līnijas darbs tika paralizēts uz veselu nedēļu. Piegādes kavējās, bet klienti dusmās teju spļāva zilu uguni un draudēja ar sadarbības līguma laušanu.

Ilgāk tas tā vairs nevarēja turpināties, tāpēc uzņēmuma īpašniecei Ilzei radās spoža doma.

Drīz pie biroja un ražotnes ieejām tika novietoti infrasarkanie termometri, kas fiksēja katra darbinieka ķermeņa temperatūru gan darba dienas sākumā, gan beigās. Darbinieki, kuriem tā bija paaugstināta vai kuriem bija novērojamas kādas saslimšanas pazīmes, uzņēmumā ielaisti netika. Bet pie Ritvara galda viņa piesprauda lielu medaļu, uz kuras bija rakstīts:

“VARONIS IR TAS, KAS IZGLĀBJ CITUS, SLIMODAMS MĀJĀS!”

Saņemot šo medaļu, Ritvars saprata savu kļūdu un uzrakstīja visiem e-pastu:

“Dārgie kolēģi! Es tik ļoti gribēju būt noderīgs, ka aizmirsu pats par savu un līdz ar to arī jūsu veselību. Piedodiet, turpmāk es slims uz darbu nenākšu.”

Kad visi atkal bija veseli, Ritvaru slavēja kā ĪSTU VARONI. Nevis tāpēc, ka viņš nāktu vienmēr uz darbu, bet tāpēc, ka Ritvars tagad zināja, kad labāk palikt mājās.

.

🎧 Klausīties pasaku audio formātā: https://soundcloud.com/incsr

Akvareļu tehnikā veidots zīmējums ar grafikas elementiem. Pie darba galda, uz kura stāv dators, daudz dažādu dokumentu, sēž vīrietis ar lielu, zaļu šalli ap kaklu. Uz galda ir arī pulkstenis, kas rāda 17:30.

Pasaka – InCSR eksperti.

Ilustrācijas – māksliniece Zane Veldre.

Šī pasaka izstrādāta Atbildīga biznesa nedēļas 2021 informatīvās kampaņas ietvaros.

_____

EKSPERTA VIEDOKLIS

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas kontaktpunkta vadītāja Linda Matisāne:

Pasakas paliek pasakas… Diemžēl dzīvē tik vienkārši mainīt darbinieku uzvedību nav iespējams. Tās maiņa ir viens no sarežģītākajiem darba aizsardzības speciālista uzdevumiem, jo tieši viņa uzdevums ir saprast, kā panākt, lai darbinieki:

  • nenāk uz darbu slimi;
  • lieto individuālos aizsardzības līdzekļus;
  • ziņo par gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem;
  • ievēro noteiktās darba aizsardzības prasības pat tad, kad neviens neskatās.

Situācijas, kad darbinieki nāk uz darbu slimi, nav tikai bezjēdzīga viņu varonība. Tas ir arī uzņēmuma vai iestādes iekšējās kultūras un darba organizācijas jautājums. Tāpēc šādos gadījumos darba devējiem ir jāuzdod sev vairāki būtiski jautājumi. Pirmkārt, kāpēc viņu darbinieki tā dara? Otrkārt, vai uzņēmumā, organizācijā ir izstrādāta sistēma, kā vienkārši un ātri aizvietot darbiniekus viņu saslimšanas gadījumā? Treškārt, vai šie “aizvietotāji” ir pietiekami zinoši aizvietojamo kolēģu darba jautājumos? Ceturtkārt, vai no darbiniekiem netiek pieprasīta pieejamība 24/7? Piektkārt, vai darbiniekiem tiek atgādināts, ka viņiem ir izveidojies atvaļinājuma uzkrājums? Visbeidzot, sestkārt, kādu piemēru dažādu līmeņu vadītāji ikdienā rāda saviem padotajiem?

Jebkurā gadījumā ir jārēķinās, ka šādos gadījumos pozitīvas pārmaiņas prasa gan laiku, gan darbu – lai panāktu darbinieku uzvedības maiņu, ir mērķtiecīgi jāīsteno dažādi pasākumiem vairāku gadu garumā. Viss kā pasākās – jāizmanto gan “burkāns”, gan “pātaga”, gan viltus un draudi.

Lai izdodas piedzīvot vienas pasakas laimīgas beigas, kas būs nākamās pasakas sākums!

Publicēšanas datums

14.06.2021

Tēma

Labsajūta Darba vide