Ilgtspēja škērsgriezumā: MAINIES vai MIRSTI!

Ko īsti nozīmē #ilgtspēja un kā to panākt? Vai “ilgtspējas”, “ilgtspējības”, “ilgbūtības”, “korporatīvās atbildības”, “korporatīvās sociālās atbildības” un #ESG gadījumā mēs runājam par vienu un to pašu vai par dažādām lietām? Cik atbildīgi ir Latvijas uzņēmumi? Kas ir to lielākie klupšanas akmeņi ceļā uz ilgtspēju?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklē daudzi, jo pasaule strauji mainās. Gan mums – cilvēkiem –, gan arī uzņēmumiem ir jāmainās tai līdzi, jo mūsdienās tas ir vienīgais priekšnoteikums, lai izdzīvotu. Un korporatīvajā vidē vislielākās izredzes izdzīvot ir atbildīgām organizācijām, kuras īsteno ilgtspējīga biznesa pieeju. Piemēram, pieredze rāda, ka uzņēmumi, kuri ikdienā rūpējas ne vien par saviem peļņas rādītājiem, bet arī darbiniekiem un klientiem, vidi un citiem ilgtspējas aspektiem, dažādām krīzes situācijām pielāgojas ātrāk un veiksmīgāk. Arī to ekonomiskā izaugsme parasti ir straujāka.

Šajā video Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane sniedz izsmeļošas atbildes gan uz iepriekšminētajiem jautājumiem, gan arī daudziem citiem šķietami sarežģītiem jautājumiem par ilgtspēju vienkāršā un cilvēcīgā valodā.

Publicēšanas datums

19.02.2022

Tēma

Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar