ZAAO nefinanšu ziņojums 2019

SIA “ZAAO” (ZAAO) vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādājusi savu pašvaldību teritorijās, nemitīgi tiecoties sasniegt vairāk, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu, meklējot piemērotākos risinājumus atkritumu apsaimniekošanā, sabiedrības izglītošanā un vides ilgtspējībā.

Publicēšanas datums

29.04.2020

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar