Vērtības un tehnoloģijas

Situācija:

SQUALIO ir Latvijas uzņēmums, kas jau vairāk nekā 20 gadus palīdz dažādām organizācijām sasniegt vairāk, izmantojot datu tehnoloģijas un datos balstītus lēmumus. Šobrīd tas apvieno vairāk nekā 150 savas jomas profesionāļu, kuri nepārtraukti uzlabo prasmes un zināšanas, lai mudinātu klientus izmantot iespējas, ko piedāvā datu tehnoloģijas.

Kad 2017. gadā SQUALIO paplašināšanās nolūkā atvēra filiāles 10 dažādās pasaules valstīs, viens no tā lielākajiem izaicinājumiem bija attālināta komandu saliedēšana un vienotu vērtību ieviešana visā uzņēmumā. Galvenais mērķis: ekselences servisa iedzīvināšana.

Lai gan teorētiski viss bija izdarīts pareizi (uzņēmuma vērtības ne vien definētas, bet arī nokomunicētas darbiniekiem – gan uzrakstītas uz sienām, gan pieminētas ceturkšņa sapulcēs u.tml.), tikai katrs trešais jeb 29% darbinieku piekrita, ka sasaista šīs vērtības ar savu ikdienas darbu.

Iniciatīva:

SQUALIO vadītājs devās uz Disneja institūtu ASV, lai iemācītos no labākajiem savas jomas profesionāļiem, kā efektīvi iedzīvināt uzņēmuma vērtības ikdienā. Secinājums – ikvienam komandā jāspēj saskatīt un atpazīt šīs vērtības darbos, kas tiek veikti ikdienā. Tādēļ tika radīta mākslīgā intelekta lietotne organizācijas vadībai un komandas saliedēšanai. Tā tiek izmantota kā platforma, kurā tā darbinieki sniedz viens otram atgriezenisko saiti, novērtējot, kuru no SQUALIO vērtībām un kā kolēģis ir ievērojis, darot savu darbu.

Rezultāti:

Gadu pēc mākslīgā intelekta lietotnes ieviešanas SQUALIO darbinieku apmierinātības pētījums parādīja, ka 89% uzņēmuma komandas pārstāvju atpazīst tā vērtības savos ikdienas darbos. Tāpat tika secināts, ka visvairāk izteiktā un darbiniekiem nozīmīgākā uzņēmuma vērtība ir “Rūpes”.

Jāpiebilst, ka šo lietotni šobrīd izmanto 100% kolēģu, kas gan veicina starptautisko komandu sadarbību, gan palīdz samazināt kolektīva saliedēšanas izmaksas par 52%.

Nākotnes izaicinājumi:

Lai tehnoloģija ikdienā “dzīvotu”, uzņēmumam jāiegulda darbs regulāras komunikācijas nodrošināšanai, izaicinājumu plānošanai, sacensībai un skaidrošanai. Neviena tehnoloģija uzņēmumā nevar pastāvēt bez regulāras vadības atbalsta un iesaistes.

Publicēšanas datums

10.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar