PĒTĪJUMS: COVID-19 ietekme uz strādājošo privātās un darba dzīves līdzsvaru

Lai arī ilgu laiku tika uzskatīts, ka iespēja strādāt attālināti ir viens no galvenajiem privātās un darba dzīves priekšnosacījumiem, globālā pandēmija parādīja, ka šī situācija nav tik viennozīmīga. Darbs no mājām daudziem ir veicinājis pārstrādāšanos un izraisījis veselības problēmas – galvas un muguras sāpes, redzes un miega traucējumus, nemieru u.tml. Lai gan sākotnēju varētu šķist, ka darba devēju loma privātās un darba dzīves līdzsvara veicināšanā nav liela, gan atbalsts ergonomiskas darba vietas iekārtošanā, dažādu stresu samazinošu pasākumu organizēšana ļauj darbiniekiem justies fiziski un emocionāli labāk un līdz ar to arī būt produktīvākiem.

Plašāk – Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas kontaktpunkta vadītājas Lindas Matisānes prezentācijā, kas izskanēja Atbildīgu ideju tirgū 2021. Šis pasākums, līdzīgi kā citas Atbildība biznesa nedēļas 2021 aktivitātes, tika veltīts privātās un darba dzīves līdzsvaram: www.pasakas.incsr.eu

Publicēšanas datums

22.06.2021

Tēma

Darba vide Labsajūta

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2021