Pielaiko nākotni – atbalsts nākotnes profesijas izvēlei

Publicēšanas datums

11.07.2022

Tēma

Stratēģiskā plānošana Vietējā kopiena

Saistītais pasākums

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Tapis sadarbībā ar