Mājas birojs šķērsgriezumā

Globālās pandēmijas sekas ir jūtamas teju visās dzīves jomās, tostarp darba tirgū. Piemēram, attālināts darbs, kas vēl nesen šķita tāla nākotne, šobrīd ir realitāte – pilnībā vai daļēji attālināti strādā teju katrs ceturtais jeb 24% Latvijas iedzīvotāju. (KANTAR, 2021) Turklāt daudzi strādā no mājas biroja, par ko bieži kļūst virtuve vai dzīvojamā istaba, jo tikai retais darbam var atvēlēt atsevišķu telpu.

Darba aizsardzības speciālisti norāda, ka, lai darbs no mājām būtu ne vien produktīvs, bet arī veselīgs, liela vērība ir jāpievērš mājas biroja iekārtošanai. Un ar labu tehnisko aprīkojumu šajā gadījumā nepietiek. Jo mājas birojā ir sastopami tie paši darba vides riski, kas klasiskā birojā. Pie kam, droša mājas biroja iekārtošana nav tikai pašu darbinieku interesēs – ir pierādīts, ka darba vide būtiski ietekmē cilvēka emocionālo un fizisko labsajūtu, bet līdz ar to arī darbaspējas.

Jāpiebilst, ka droša mājas biroja iekārtošana nav tikai pašu darbinieku interesēs – ir pierādīts, ka darba vide būtiski ietekmē cilvēka emocionālo un fizisko labsajūtu, bet līdz ar to arī darbaspējas.

Kam pievērst uzmanību, lai iekārtotu mūsdienīgu, drošu mājas biroju, skaidro Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja Linda Matisāne un darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Žogots. Savukārt praktiskus padomus darba devējiem, kā izvērtēt, cik droši ir darbinieku mājas biroji, sniedz Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Publicēšanas datums

03.03.2022

Tēma

Darba vide Darba drošība Labsajūta

Tapis sadarbībā ar