Jauno paaudzi interesē vides ilgtspējības jautājumi

Mūsdienu ilgtspējīga dzīvesveida priekšnosacījumi paredz arvien vairāk uzlabojumu dažādās sfērās. Viens no tiem – efektīva enerģijas resursu izmantošana, kas ļautu samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Guntars Baļčūns, “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja vietas izpildītājs

"Latvenergo" valdes priekšsēdētāja vietas izpildītāja Gunta Balčunaita portreta foto.

Labā ziņa ir tā, ka sabiedrību, īpaši jauno paaudzi, arvien vairāk interesē elektroenerģijas taupīšana, fosilo resursu patēriņa samazināšana un gudra atkritumu pārstrāde. Šo iemeslu dēļ būtiski ne tikai runāt par to, kas ir labi un pareizi, bet arī radīt padziļinātu interesi un piedāvāt izglītošanās iespējas.

Mūsu jauniešos ir milzum liels potenciāls, tādēļ sevišķi svarīgi mudināt jauno paaudzi interesēties par ilgtspējīgu dzīvi jau skolas solā. Bērnu un jauniešu vecumā ir daudz vieglāk organiski pieņemt zaļo domāšanu. Šīs idejas gan ikdienā, gan arī turpmākajā profesionālajā dzīvē palīdz izvēlēties darbības sfēras, kas saistītas ar vides kvalitātes uzlabošanu. Lai to veicinātu, ir nepieciešams meklēt arvien jaunus veidus, kā jauniešos radīt un nostiprināt interesi par zaļo enerģiju, atjaunīgajiem resursiem un vides aizsardzību.

Piedāvājot zaļu enerģiju un ieguldot līdzekļus ilgtspējas veicināšanai Latvijā, AS “Latvenergo” iestājas par dabai draudzīgiem risinājumiem. Piemēram, transporta sfērā esam devuši savu artavu, attīstot elektriskā transporta uzlādes tīklu, turklāt plānojam elektrotransportu ieviest arī uzņēmuma autoparkā. Var šķist, ka realizēt zaļos risinājumus un būt videi draudzīgākiem ir dārgi, taču tie nav tikai un vienīgi lieli saules paneļu un vēja parku projekti bagātās valstīs vai lielu un maksātspējīgu uzņēmumu plānos. Katrs sabiedrības loceklis var būt daļa no zaļākas valsts veidošanas. Katrs ilgtspējīgs lēmums un rīcība var būt solis pretī ilgtspējīgākai nākotnei, un ikkatrs var būt zobrats, kurš kustina zaļo kursu uz priekšu.

Šī iemesla dēļ jau 26 gadus pēc kārtas uzņēmums īsteno erudīcijas konkursu skolēniem “FIZMIX Eksperiments”, kas var būt kā viens no šādiem dzinuļiem. Šogad par centrālo tēmu izvēlēta tieši zaļā fizika. Šis temats ir nozīmīgs ne tikai vides un ilgtspējas, bet arī izglītības kontekstā, jo dabai draudzīgas nākotnes veicināšanā sabiedrībai nepieciešami jauni, asi un radoši prāti.

Vēlos izcelt vēl kādu veikumu – mācību materiālu bāzes papildināšanu ar jaunu saturu un eksperimentu idejām portālā fizmix.lv. Esam pārliecinājušies, ka jauniešu interesi un aizrautību par šķietami sarežģītām tēmām ir iespējams būtiski palielināt, izmantojot modernu un aktuālu saturu, tāpēc aicinām pedagogus un citus interesentus izmantot vietnē atrodamos materiālus.

Konkurss skolēniem un izglītojoša satura veidošana nav vienīgās aktivitātes, ko īstenojam ilgtspējīgi domājošas un videi draudzīgas sabiedrības veidošanas procesā. Daudz darīts, lai kopumā veicinātu jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām, akcentējot fizikas zināšanu pielietojumu arī pavisam ikdienišķos procesos, tāpat regulāri atbalstām jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā. Turpinām atbalstīt enerģētikas nozares pētnieku un mācībspēku zinātnisko darbību, kā arī ieguldām sabiedrības informēšanā un izglītošanā dažādos ar enerģiju un ilgtspēju saistītos jautājumos.

Prieks redzēt, ka pūliņiem daudzu gadu garumā ir rezultāts. Pieaugošā interese par zaļo fiziku rada pārliecību, ka spējam veidot dabai arvien draudzīgāku nākotni. Tikai ar kopīgiem spēkiem un izpratni par zaļāku ikdienu mēs nākamajām paaudzēm būsim atstājuši vidi, kurā ir iespējas un potenciāls.

Publicēšanas datums

26.04.2021

Tēma

Vide Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar