Ilgtspējīgi iepirkumi: principi, kas ir būtiski Valsts kontrolei

Lai arī atbildīga piegādātāju izvēle veicina uzņēmumu konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi, ilgtspējīgu iepirkumu prakse Latvijā nav izplatīta. Viens no šādas prakses īstenošanu bremzējošajiem iemesliem, ko min dažādas organizācijas, ir iespējamās Valsts kontroles sankcijas. Vai tās ir pamatotas?

Kā norāda Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins, Latvijā līdz šim nav veikta neviena revīzija par ilgtspējīgu iepirkumu tēmu. Tomēr savs redzējums par to, kādiem aspektiem revīzijas ietvaros tiktu pievērsta pastiprināta uzmanība, viņam un viņa kolēģiem ir.

Viņu vērtējumā ir divi svarīgi jautājumi, uz ko jebkurai organizācijai ir jārod atbilde, uzsākot ilgtspējīgu iepirkumu praksi. Pirmkārt, KĀPĒC tas tiek darīts? Proti, tas ir pašu lēmums, kas pieņemts, izvērtējot organizācijas ietekmi uz vidi, sabiedrību, tirgu u.tml., vai tomēr investoru, kāda regulējuma u.tml. noteikta prasība? Otrkārt, VAI mērķu sasniegšanai ir izvēlēti atbilstošākie līdzekļi? Proti, vai šie līdzekļi ir pietiekami efektīvi, ekonomiski u.tml.

Plašāk – zemāk pievienotajā E.Korčagina prezentācijas, kas izskanēja 2023.gada 8.februārī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā seminārā “Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?”, video ierakstā.

Publicēšanas datums

20.02.2023

Tēma

Tirgus attiecības

Saistītais pasākums

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?

Tapis sadarbībā ar