Krīzes vadība: Īpašās palīdzības komanda

Situācija:

Ārkārtas situācijas parasti notiek negaidīti. Tās maina apstākļus, kādos mēs strādājam, un darba režīmu, kas prasa no cilvēkiem lielāku piepūli un rada lielāku stresu. Tādējādi, lai uzņēmums būtu ilgtspējīgs, tam ir jāspēj sadzirdēt savi darbinieki.

Rūpējoties par dabinieku emocionālo labsajūtu COVID-19 laikā, “Maxima” aktivizēja Īpašās palīdzības komandu, kas ir nozīmīga uzņēmumā ieviestā ārkārtas situāciju vadības plāna daļa.

Iniciatīva:

Īpašās palīdzības komandu veido 11 īpaši apmācīti uzņēmuma darbinieki, kuri ir gan izgājuši profesionālas teorētiskās apmācības, gan pārbaudījuši iegūtās prasmes praktiskajās mācībās. Viņu uzdevums ir sniegt kolēģiem atbalstu emocionāli grūtos brīžos, kas var rasties, strādājot ārkārtas situācijas apstākļos.

Kopumā atbalsts darbiniekiem tiek sniegts 4 līmeņos:

  • Veikalu vadītājiem veiktas psihologa apmācības un sagatavotas vadlīnijas komandas darbam krīzes laikā.
  • Īpašās palīdzības komanda regulāri uzklausa veikalu vadītājus un nodrošina viņiem emocionālo atbalstu.
  • Uzņēmumā tiek nodrošināta iekšējā atbalsta tālruņa līnija, uz kuru darbiniekiem ir iespēja zvanīt, lai saņemtu emocionālu atbalstu ārkārtas situācijas laikā.
  • Biroja darbiniekiem, kuri ikdienā strādā no mājām, ir iespēja pieteikties un pārrunāt satraukumu individuālā sarunā vai kopīgā atbalsta grupā.
Foto kolāža. Pirmajā fotogrāfijā redzams Īpašās palīdzības komandas pārstāvis, kurš runā pa telefonu. Otrajā fotogrāfijā rezams "Maxima" veikala kasieries gumijas cimdos un ar īpašu aizsargu uz sejas. Bet trešajā fotogrāfija redzama veikala darbiniece, kurai priekšā uz kases lentas ir novietoti augļi un dārzeņi.

Rezultāti:

Kopumā Īpašās palīdzības komanda ārkārtas situācijas laikā apmācību, vebināru un konsultāciju formā nodrošinājusi operatīvo atbalstu vairākiem tūkstošiem “Maxima” veikalu darbiniekiem visā Latvijā. Tā ir veikusi vairāk nekā 270 zvanus uz “Maxima”  veikaliem, lai skaidrotu un atbalstītu veikala vadītājus un veikala darbiniekus.

Lai gan Īpašās palīdzības komanda tika izveidota pirms kāda laika, realitātē tā sāka darboties tikai, sākoties globālajai pandēmijai. Tādējādi uzņēmumam bija iespēja novērtēt, kā šī komanda strādā praksē, un saprast, vai un kā pilnveidot tās darbu.

Ņemot vērā Īpašās palīdzības komandas darba efektivitāti, ir pieņemts lēmums izveidot vēl vienu šādu komandu. Tās dalībnieki uzsāks apmācības sertificēta psihologa pavadībā jau 2020. gada jūnijā.

Nākotnes izaicinājumi:

Tā kā uzņēmums vēlas parūpēties ne vien par darbinieku fizisko drošību, bet arī emocionālo labklājību, nākotnes izaicinājumi saistīti ar komandas paplašināšanu, zināšanu lauka palielināšanu un praktiskajām apmācībām atbalsta sniegšanas jomā, pielāgojoties visdažādākajām ārkārtas situācijām.

Publicēšanas datums

11.06.2020

Tēma

Darba vide Stratēģiskā plānošana Labsajūta

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar