No darbinieku iniciatīvas līdz jaunām biznesa jomām

Atea Global Services pieredzes stāsts Atbildīgu ideju tirgū 2019. gada 11. jūnijā.

Biznesa centra vadība aicina ikvienu darbinieku, neatkarīgi no darbības jomas un ieņemamā amata, apvienoties un kopīgiem spēkiem realizēt papildu projekta mērķus. Darbiniekiem tiek sniegta iespēja paplašināt savu redzes loku, iegūt jaunas zināšanas, kā arī darboties kopā ar augstāko vadību, veicot izpētes un atrodot jaunus biznesa attīstības variantus.

Publicēšanas datums

11.06.2019

Tēma

Darba vide Stratēģiskā plānošana

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2019