#PasakasParDarbu – VIEDĀS OLGAS PADOMS

Tāltālā zemē, kas patiesībā atrodas tepat – mūsu Latvijā, kādai māmiņai, vārdā Iluta, bērns daudz slimoja, tāpēc Ilutai bieži nācās ņemt slimības lapu. Lai gan kolēģi palīdzēja kā nu prazdami, uzņemoties Ilutas darbus, diemžēl kopējā darba produktivitāte cieta. Un cieta arī mikroklimats darbā. Priekšnieks Vilis, pats dzīvodams bez bērniem, kļuva domīgs:

“Mums Iluta ir vajadzīga, bet kāds no viņas labums, ja tik bieži nav darbā?!”

Šo jautājumu Vilim palīdzēja atrisināt viedā projektu vadītāja Olga, sniedzot padomu:

“Kurš grūtā brīdī otram palīdz, tas saņem pretī trīskārt.”

“Ko tu ar to domā?” Vilis jautāja, skatīdamies uz kolēģi neizpratnes pilnām acīm.

Un Olga viņam iečukstēja ausī ko tādu, kas Vilim lika neticīgi nogrozīt galvu:

“Hmmm, tās taču papildu izmaksas, Olga!”

Taču Olga nerimās. Patiesībā viņa šai sarunai bija gatavojusies jau labu laiku, jo arī pati bija mamma diviem maziem ķipariem, kuri dažkārt mēdza slimot un kuru bērnudārza koncertus viņa gribēja apmeklēt. Olga lika galdā datus par to, cik vēl daudziem kolēģiem ir bērni, norādot:

“Ja gribam sasniegt investoru noteiktos KPI tuvākā gada laikā, mans padoms noteikti atmaksāsies.”

“Nu, labi!” tik pārliecinošam argumentam Vilim atlika vienīgi piekrist.

Nākamreiz, kad Iluta vainīgu skatu teica, ka viņas bērns atkal saslimis, Vilis iesaucās:

“SOS!”

“SOS?” atkārtoja Iluta.

“Jā, mēs tev nodrošinām SOS auklīti, lai tu varētu turpināt strādāt.”

Iluta priekā sasita plaukstas un bērna slimošanas laiku nostrādāja ar trīskāršu atdevi.

Viedajai projektu vadītājai Olgai izrādījās taisnība, un gada beigās investori pateicās visai komandai par teicamajiem rezultātiem, jo KPI tika sasniegti laikā. Vēl vairāk – tie pat tika pārsniegti teju dubultā!

.

🎧 Klausīties pasaku audio formātā: https://soundcloud.com/incsr

Akvareļu tehnikā veidots zīmējums ar grafikas elementiem. Fonā stāv auklīte ar diviem bērniem. Vienu bērnu viņa tur rokās un palīdz viņam māt atvadas mammai. Otrs bērns stāv viņai blakus un māj atvadas mammai. Arī viņu mamma – priekšplānā redzamā sieviete, kurai plecā ir liela darba soma, –  māj atvadas bērniem.

Pasaka – InCSR eksperti.

Ilustrācijas – māksliniece Zane Veldre.

Šī pasaka izstrādāta Atbildīga biznesa nedēļas 2021 informatīvās kampaņas ietvaros.

Publicēšanas datums

16.06.2021

Tēma

Darba vide Labsajūta