Sustainability. We are optimistic about future.

IKEA korporatīvās sociālās atbildības vadītājas Karolīnas Reidas (Caroline Reid), Zviedrija, prezentācija pasākumā “Ilgtspēja: peļņa vai zaudējums?

Prezentācija par IKEA pieredzi uzņēmuma ilgtspējas veicināšanā, piegādātāju izvēles kritērijiem, aprites ekonomikas principu pielietojumu ikdienas darbībā.

Publicēšanas datums

28.06.2019

Tēma

Vide Tirgus attiecības Stratēģiskā plānošana

Saistītais pasākums

Ilgtspēja: peļņa vai zaudējums?

Tapis sadarbībā ar