“Swedbank” pieredze: Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi

Publicēšanas datums

11.07.2022

Tēma

Dažādības vadība Līdztiesība

Saistītais pasākums

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Tapis sadarbībā ar