Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats – ieinteresēto pušu iesaiste satura noteikšanā, komunikācijas kanāli

Latvenergo koncerna pieredzes stāsts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētā pasākumā par nefinanšu ziņošanu 2019. gada 26. septembrī.