Novērtējumi

InCSR jau kopš dibināšanas īpašu uzmanību velta dažādu novērtējumu izstrādei, kas palīdz novērtēt organizāciju un uzņēmumu faktisko sniegumu. Atsevišķi novērtējumi sniedz priekšstatu par kopējo situāciju, bet citi veltīti noteiktiem atbildības un ilgtspējas aspektiem. Pieredze rāda, ka novērtējumi palīdz ne tikai pašiem dalībniekiem, bet arī valstij, sabiedrībai, darbiniekiem un klientiem

Ilgtspējas indekss

Atbildīga biznesa novērtējums

Sadarbības iespējas

InCSR piedāvā dažādas sadarbības iespējas ar mērķi sekmēt atbildīgu attieksmi un uzvedību. Kopīgi izglītības pasākumi un novērtējumu izstrāde ir tikai daži no piemēriem, kas jau vairāku gadu garumā tiek īstenoti gan Latvijā, gan sadarbībā ar ārvalstu partneriem.

Unikālo novērtējumu izstrāde

Ar savu unikālo un plašo pieredzi InCSR būs izcils partneris situācijās, kad nepieciešami rīki snieguma noteikšanai ne tikai biznesa vidē, bet arī citās jomās. InCSR eksperti palīdzēs ne tikai definēt kritērijus un metodoloģiju, bet spēs nodrošināt lietotājiem draudzīgu novērtējuma sistēmas izstrādi.

Iekļaujošas darba vides kritēriju un novērtēšanas platformas izstrāde

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma izstrādato kritēriju mērķis ir īstenot ikgadēju Latvijas darba devēju darba vides atvērtības un piemērotības dažādībai novērtējumu, nodrošināt darba devējiem iekļaujošu darba vidi veicinošus atbalsta pasākumus, kā arī organizēt ikgadēju labās prakses pasākumu, kurā izteikt atzinību tiem darba devējiem, kas veikuši veiksmīgus pasākumus iekļaujošas darba vides veidošanā. Novērtējums veidots tā, lai tajā varētu piedalīties ikviens darba devējs Latvijā, tai skaitā, komersanti, budžeta iestādes un fondi, biedrības, nodibinājumi.

Apbalvojumu izstrāde

Katru gadu Ilgtspējas indeksa novērtēšanas ietvaros InCSR pēc sadarbības partneru izvirzītiem kritērijiem veic papildu rezultātu analīzi un nosaka īpašo apbalvojumu saņēmējus dažādos atbildīga biznesa aspektos: darba vidē, tirgus attiecībās, attieksmē pret vietējo kopienu un vides aizsardzību. Apbalvojumi ik gadu tiek pasniegti jūnijā Atbildīga biznesa nedēļas laikā.

Inovāciju līderis

Balva tiek pasniegta kopš 2017.gada ar mērķi veicināt pētniecības un inovāciju attīstību, mudinot uzņēmumus ieguldīt cilvēku, laika un finanšu resursus savu produktu, pakalpojumu vai procesu modernizēšanai.

Godīgas tirdzniecības balva

Balva tiek pasniegta kopš 2015.gada sadarbībā ar Ārlietu ministriju ar mērķi izcelt organizācijas, kuras īsteno cieņā, godīgumā un atklātībā balstītas attiecības ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu.

Ilgtspējas čempions

Balva tiek pasniegta kopš 2015.gada ar mērķi īpaši izcelt organizācijas, kuras gada laikā uzrāda visstraujāko izaugsmi visos piecos Ilgtspējas indeksa kritērijos, tā demonstrējot pozitīvas pārmaiņas būtiskāko ilgtspējas principu pārvaldībā.

Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums

Balva tiek pasniegta kopš 2015.gada ar mērķi izcelt organizācijas, kuras visveiksmīgāk sekmē dzimumu līdztiesības principu ieviešanu un īstenošanu gan darba vidē, gan arī sabiedrībā kopumā, demonstrējot atvērtību dažādībai ne vien vārdos, bet arī darbos.

"Ilgtspējīga darbība ir kļuvusi par racionālu apsvērumu, pieņemot lēmumus ikdienā, arī plānojot valsts biroju attīstību nākotnē. Mūsu atbildīga darbība ir ieguldījums valsts pārvaldes efektivitātē un Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. To ar savu lojalitāti novērtē darbinieki, klienti, partneri un citas ieinteresētās puses."

Andris Vārna photo

Andris Vārna | VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis

"Mums kā vadošajam mazumtirdzniecības franšīzes tīklam Latvijā ir būtiski īstenot atbildīgu uzņēmējdarbību. Mēs ticam, ka ilgtspējīga attīstība ir veids, kā likt pamatus nākotnes izaugsmei un mazināt savu ekoloģisko nospiedumu vidē. Lai sasniegtu šo mērķi, būtiska mūsu uzņēmuma DNS sastāvdaļa ir aktivitātes, kas vērstas uz atbildīgu patēriņu, planētas aizsardzību un dažādības veicināšanu."

Dace Dovidena photo

Dace Dovidena | SIA "Reitan Convenience Latvia" valdes priekšsēdētāja

"Ilgtspējas indeksa vadlīnijas pilnībā atbilst "Liepājas RAS" identitātei un arī manai kā vadītāja izpratnei par to, kas ir ilgtspējīga un atbildīga uzņēmuma attīstības pamats. Fokusējoties savā darbā uz ilgtspējas jautājumiem, mēs esam spējuši attīstīt sevī izpratni daudzās uzņēmuma atbildības jomās, atraisīt entuziasmu, radošumu un aizrautību."

Normunds Niedols photo

Normunds Niedols | SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis

"Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir vienīgais ceļš, ja mums rūp nākotne. Mūsu gadījumā tas primāri nozīmē aprites ekonomikas principu ievērošanu. Tās ir arī rūpes par produktu kvalitāti, vistu labturību, darbiniekiem un labu pārvaldību kopumā. Ilgtspējas indekss ir brīnišķīga iespēja un labas pārvaldības rokasgrāmata vienlaicīgi. Tas ļauj ieraudzīt sevi no malas un saprast, kuras jomas ir uzlabojamas."

Toms Auškāps photo

Toms Auškāps | AS "Balticovo" valdes loceklis

"Šodienas lēmumi ir jāpieņem, izvērtējot un apzinoties to nākotnes ietekmes nozīmi. Dalība Ilgtspējas indeksā sniedz pārliecību, ka attīstāmies pareizā virzienā. Esošās situācijas novērtējums un apziņa, ka ikviens "Rīgas satiksmes" darbinieks ietekmē uzņēmuma darbību un sniedz būtisku pienesumu tā ilgtspējīgai attīstībai, ļauj definēt mūsu mērķus, būt efektīvākiem, videi draudzīgākiem."

Džineta Innusa photo

Džineta Innusa | RP SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētāja

"Mums kā vides apsaimniekošanas uzņēmumam ilgtspējīga attīstība ir viens no svarīgākajiem stratēģiskajiem virzieniem. Īpašu uzmanību veltām vides ietekmes mazināšanai, sociālajai atbildībai, darbinieku lojalitātes stiprināšanai u.c. aspektiem, kas veido "Eco Baltia vide" iekšējo kultūru un atsaucas uz ārējiem vides un ekonomiskajiem faktoriem. Ir ļoti vērtīgi paraudzīties uz savu veikumu no malas."

Jānis Aizbalts photo

Jānis Aizbalts | SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs

"Ilgtspējas veicināšana regulētajās nozarēs ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas prioritāte, dodot ieguldījumu vides, ekonomisko mērķu īstenošanā un sabiedrības interešu līdzsvarošanā. Tādēļ ilgtspējas aspektus mērķtiecīgi integrējam organizācijas stratēģijā un ikdienā. Dalība Ilgtspējas indeksā ir iespēja mums pilnveidot savus darbības principus, ļaujot uz tiem skatīties plašāk."

Alda Ozola photo

Alda Ozola | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja

"Ilgtspējas indekss sniedz mums iespēju kļūt vēl atbildīgākiem pret ekonomiku, vidi un sabiedrību. Turpinām attīstīt enerģijas ražošanu no atjaunīgiem energoresursiem un elektrotransporta uzlādes punktus, ieviešam elektrotransportu uzņēmuma autoparkā, kā arī piedāvājam saules paneļus, siltumsūkņus un citas bezemisiju tehnoloģijas. Atbalstām fizikas kabinetu pilnveidi Latvijas skolās. "

Mārtiņš Čakste photo

Mārtiņš Čakste | AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs