Jaunumi

42% darba ņēmēju uzskata, ka darbinieku labbūtība ir darba devēja atbildība

Līdzīgi kā pastāv dažādi redzējumi un teorētiskās pieejas par valsts un indivīda līdzdalības un atbildības līmeni sabiedrības procesos, tā arī organizāciju līmenī pastāv atšķirīgs skatījums, un bieži vien raisās diskusijas par darba devēja un darbinieku at...

Ēnu ekonomika Latvijā mazinās: pirmoreiz priekšā Lietuvai

 Atbilstoši jaunākajiem Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) “Ēnu ekonomikas indeksa Baltijas valstīs” datiem, ēnu ekonomikas apjoms Latvijā 2023. gadā ir samazinājies un veido 22.9% no IKP, kas ir par 3.6 procentpunktiem mazāk, salīdzināju...

Plānots uzlabot sociālo uzņēmumu izaugsmes iespējas

Turpmāko piecu gadu laikā ir paredzēts septiņus miljonus eiro Eiropas Savienības fondu finansējuma atvēlēt sociālā biznesa projektu attīstībai Altum grantu programmas ietvaros. Iepriekšējā ES fondu periodā Altum šim nolūkam piešķīra atbalstu 204 sociālā bi...

Izskatīšanai valdībā iesniegts Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumprojekts

Otrdien, 4. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē plānots izskatīt Ilgtspējas informācijas atklāšanas likumprojektu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu un salīdzināmu informāciju, lai izprastu likuma subjekta (uzņēmuma) darbības ietekm...

Efektīva ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošana var būt svarīgs faktors investīciju klimatam

30. maijā aprit desmit gadi, kopš Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos. Tas nozīmē, ka Latvija ir apņēmusies apk...

Darba devējiem pieejams jauns rīks dažādības iedzīvināšanai – ISO standarts par cilvēkresursu vadību, dažādību un iekļaušanu

Latvijas standarta sistēmā ir reģistrēts jauns ISO standarts “Cilvēkresursu vadība. Dažādība un iekļaušana”, kas sniedz vadlīnijas uzņēmumiem, valsts institūcijām un nevaldības organizācijām dažādības un iekļaušanas jautājumu vadībai, kā arī nevien...

Turpinās pieteikumu iesniegšana konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024”

Līdz š.g. 18. jūnijam aicina pieteikt konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā” atjaunotas un jaunceltas daudzdzīvokļu ēkas, publiskās ēka, savrupmājas un rūpnieciskās ēkas.  Jau 14. gadu kampaņas „Dzīvo siltāk” i...

Pieaugusi iedzīvotāju izpratne par trauksmes celšanas jautājumiem

Trešdien, 1. maijā aprit pieci gadi, kopš spēkā stājies Trauksmes celšanas likums – iespēja nodarbinātajiem celt trauksmi par darbavietā novērotiem iespējamiem pārkāpumiem, kas varētu ietekmēt plašākas sabiedrības intereses. Šo gadu laikā Korupcija...

Baltijas reģiona uzņēmumiem pieejams bezmaksas rīks emisiju aprēķināšanai

Pēc Baltijas valstu banku asociāciju un finanšu pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas ir ticis izstrādāts siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kalkulators, kas ļauj uzņēmumiem viegli aprēķināt to darbības ietekmi uz klimatu. Izstrādātais rīks ir pieejams...

Līdz 15. maijam iespēja pieteikties Ilgtspējas indeksa novērtējumam

Latvijas uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā un izmantot iespēju bez maksas izvērtēt gan savu atbildības līmeni, gan risku un procesu vadību. Novērtējumam būs iespējams pieteikties līdz 15. maijam vietnē

Pieejama grantu programma MVU pārejai uz aprites biznesa modeļiem

No 01.04.2024. Up2Circ akselerators izsludinājis pieteikšanos uz grantu programmu, kurā atbalstu varēs saņemt līdz 47 MVU projekti no 27 ES dalībvalstīm. Programmas mērķis ir izveidot un ieviest aprites biznesa modeļus uzņēmumos, kā arī īs...

Rīgā pulcēsies klimata zinātnieki un praktiķi no visas pasaules

No 15. līdz 19. aprīlim Rīgā pulcēsies vairāk nekā 100 zinātnieku un praktiķu no visas pasaules. Rīgā ieradīsies ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) eksperti no 65 pasaules valstīm, lai uzsāktu darbu pie IPCC pirmā īpašā ziņojuma izstr...

Aicina iesniegt pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024”Aicina

Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība izsludina ikgadējo konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024”. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā...

Uzsāk vebināru ciklu darba devējiem par iekļaujošu darba vidi

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 4. aprīlī ar tiešsaistes vebināru “Iekļaujoša darba vide – konkurētspējas faktors” uzsāk 15 vebināru ciklu par iekļaujošu darba vidi, dažādības vadību un praktiskajiem aspektiem...

Aicina uz platformas Dažādība.lv prezentāciju un diskusiju “Iekļaujoša darba vide – vai varam atļauties ignorēt tās nozīmi”

Pagājušā gadā Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) veiktajā pētījumā “Dažādības kompass” 79% aptaujāto darba devēju norādīja, ka veiksmīgai dažādības vadības un iekļaujošas darba vides ieviešanai organizācijā ir nepieciešams vienots digitāls izziņas resurs...

Iedzīvotāju un uzņēmēju attieksme pret kukuļošanu ir noraidoša un noturīga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktā sabiedriskās domas aptauja atklāj, ka 80 % iedzīvotāju un 78 % uzņēmumu nebūtu gatavi dot valsts amatpersonai kukuli, lai panāktu vēlamu risinājumu. KNAB pēdējos trijos gados veikto sabiedri...

Ievēlēts Vides konsultatīvās padomes 2024. gada sastāvs

Otrdien, 23.janvārī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Vides konsultatīvās padomes(turpmāk – VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs. Katru gadu vēl...

Biznesa augstskolā Turība teju simts jauniešu sacentīsies biznesa ideju hakatonā

Lai sniegtu atbalstu zinošiem, ambicioziem, kā arī uz ilgtspējīgu attīstību orientētiem jauniešiem no visas Latvijas, jau šonedēļ, 25.  un 26. janvārī, Biznesa augstskolā Turība norisināsies biznesa ideju ...

Izsludināta darba aizsardzības labas prakses balvas konkursa “Zelta ķivere” 2024. gada tēma – digitalizācija

2024. gadā notiks jau divdesmitais darba aizsardzības labas prakses balvu konkurss “Zelta ķivere”, un šī konkursa mērķis 2024. gadā ir uzskatāmi parādīt veidu, kā darba devējam ieviest inovatīvus un efektīvus pasākumus, la

Latvijas darba devējiem nepieciešams atbalsts iekļaujošas darba vides izveidē

Palielinoties darba devēju izpratnei par iekļaujošas darba vides nozīmi, dažādībai veltītu iniciatīvu īpatsvars Latvijā palielinās. Tomēr tās ne vienmēr sniedz maksimālo efektu, jo bieži vien trūkst stratēģisk...

Pieaug darba devēju interese attīstīt darbinieku zināšanas dažādības jomā

Ar dažādības vadību saistītie jautājumi Latvijas darba devēju dienas kārtībā parādās aizvien biežāk, un tā nav tikai sekošana “modei”. Izpratne par dažādības lomu organizāciju izaugsmes un ilgtspējas veicināšanā korporatīvajā vidē palie...

Pasniegtas “Drošākais uzņēmuma autoparks 2023” balvas

30. novembrī jau vienpadsmito reizi apbalvoti apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) un Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks” uzvarētāji. Pirmo reizi konkursa vēsturē pasniegtas Platīna balvas, kuras saņēmuši AS...

16.novembrī notiks ikgadējā Latvijas Zaļā punkta organizētā konference “Latvija – valsts bez atkritumiem”

Aicinot pulcēties un par aktualitātēm vides jautājumos diskutēt dažādu nozaru uzņēmumu, ministriju un valsts iestāžu pārstāvjus, kā arī visu sabiedrību, par ikgadēju tradīciju kļuvusi “Latvijas Zaļā punkta” konference “Latvija – valsts bez atkritum...

Katrs trešais darbinieks Latvijā pašlaik strādā “hibrīddarba” vai attālināta darba režīmā

Ir skaidrs, ka Covid-19 pandēmijas laikā drīzāk piespiedu kārtā ieviestais “hibrīddarbs” un attālinātais darbs ir uz palikšanu. Pašlaik arvien biežāk iespēja strādāt elastīgi, attālināti darbinieku vidū tiek uzskatīta drīzāk par “normu”, nevis kādu īpašu l...

Labas prakses balvu “Zelta ķivere” saņem SCHWENK Latvija

Konferences “Kad klimata pārmaiņas izraisa darba vides pārmaiņas” laikā 2023. gada darba aizsardzības labas prakses balvas “Zelta ķivere” tika pasniegta uzņēmumam SCHWENK Latvija, SIA par visaptverošiem klimata pārmaiņu darba vides risku mazināšanas pasāku...

Kampaņā aicinās iedzīvotājus apzināties klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus

Latvijā pēdējos gados arvien vairāk pieaug klimata skepticisms – gan sabiedrībā, gan arī varas pārstāvju aprindās. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kampaņā “GAME ON: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” aicinās Latvijas iedzīvotājus skaidri apzināties kli...

Sabiedrības integrācijas fonds uzsāk darba devēju atbalsta programmu iekļaujošas darba vides attīstībai

Lai arī pētījumu dati liecina, ka Latvijā atvērtība dažādībai pieaug, darba tirgus joprojām nav iekļaujošs. Saskaņā ar ekspertu novērojumiem darba devējiem trūkst izpratnes, kā sekmīgi integrēt dažādības vadības principus savā ikdienas darbā. Ar mē...

Pašvaldībām būs pieejams e-mācību kurss par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām

Šī gada augustā Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) sadarbībā ar SIA “INTEA”  pabeidza darbu pie pašvaldībām un plānošanas reģioniem paredzētā e-mācību kursa “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām” interaktivitātes izstrād...

Sākta informatīva un izglītojoša kampaņa “KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē”

Šodien, 8. septembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzsāk informatīvu kampaņu “KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē”. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas ietekmi uz tiesiskumu un valsts la...

Klimata un enerģētikas ministrija ir nodevusi publiskajai apspriešanai Klimata likumprojektu

4. septembrī, Klimata un enerģētikas ministrija ir nodevusi publiskajai apspriešanai Klimata likumprojektu (Klimata likums), kas izstrādāts, lai pilnveidotu, aktualizētu un noteiktu vienuviet klimata politikas regulējumu, t.sk., noteikumus par silt...

APTAUJA: Latvijas darba devēju un darba ņēmēju attiecībās vērojamas uzticības krīzes pazīmes

Lai arī konkurence par talantīgiem un spējīgiem darbiniekiem ir sīvāka nekā jebkad iepriekš, virkne darba devēju, veidojot attiecības ar personālu, izmanto maldināšanas taktiku – pēdējā gada laikā negodprātīgu attieksmi no darba de...

Godīgas tirdzniecības balva šogad tiek pasniegta uzņēmumam “Reitan Convenience Latvia”

2023.gada 15.jūnijā Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode pasniedza Godīgas tirdzniecības balvu mazumtirdzniecības franšīzes tīkla “Narvesen” un ...

Ilgtspējas indekss 2023 iezīmē ne vien pozitīvas, bet arī negatīvas tendences

Ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakse gadu gaitā ir kļuvusi par nozīmīgu Latvijas korporatīvās kultūra sastāvdaļu. To uzskatāmi parāda arī ilgtspējas indeksa jaunākie rezultāti – izpratne par vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem ...

Pieci praktiski padomi, kā atpazīt zaļmaldināšanu

Zaļmaldināšanas prakse kļūst aizvien izplatītāka visā pasaulē, tostarp Latvijā – pēdējā gada laikā ar to personīgi saskāries teju katrs piektais valsts iedzīvotājs, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” dati*. Ekspertu vērtējumā šādas si...

APTAUJA: Latvijas iedzīvotājiem trūkst zināšanu, kā atpazīt ar zaļmaldināšanu saistītās situācijas

Viens no galvenajiem veiksmīgas uzņēmējdarbības priekšnosacījumiem ir patērētāju un klientu uzticība. Neraugoties uz to, virkne uzņēmumu savu mērķu sasniegšanai gan apzināti, gan neapzināti izmanto maldināšanas taktiku. Piemēram, ar situācijām, kad...

PĒTĪJUMS: Latvijas darba devēju izpratne par dažādības vadības priekšrocībām joprojām nav pietiekama 

Neraugoties uz to, ka atvērtību dažādībai pauž teju visi Latvijas darba devēji, būtiskākos dažādības aspektus iekļaujošu darba vidi veicinošu pasākumu īstenošanā ņem vērā vien 47%. Iemesls – sabiedrībā valdošie stereotipi, kuru pamatā ir zināšanu t...

Latvijā vērojama darbinieku piesaistības rādītāja lejupslīde

Darbs sarežģītos un grūti prognozējamos apstākļos būtiski ietekmē darbinieku lojalitāti, ko uzskatāmi parāda jaunākā TRI*M indeksa dati – ja vēl 2021.gadā varējām lepoties, ka darbinieku piesaistības rādītājs valstī ir sasniedzis 67 punktus, kas ir...

Valsts kontrole: Latvija neizmanto iespēju progresēt ilgtspējas jomā

Lai gan Latvija pirms septiņiem gadiem ir apstiprinājusi ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), tā a...

PĒTĪJUMS: Latvijas ietekmīgāko TOP100 uzņēmumu tīmekļvietnes nav līdz galam piekļūstamas

Visu Latvijas ietekmīgāko* TOP100 uzņēmumu tīmekļvietnēs ir konstatētas nepilnības digitālās vides piekļūstamības jomā, kas ievērojami apgrūtina to izmantošanu, liecina sociālās iniciatīvas Piekļūstamība.lv un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības ...

PĒTĪJUMS: Latvijai ir liels sociālās iesaistes potenciāls, taču tā izmantošanu apgrūtina atbalstošas vides un tālredzīgas stratēģijas trūkums

Ka izriet no jaunākā pētījuma* par filantropiju un korporatīvo sociālo atbildību datiem, Latvijai, līdzīgi kā citām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm (CAE), ir milzīgs filantropijas potenciāls, jo uzņēmumu atbildības līmenis palielinās, pat ...

Pārresoru koordinācijas centra funkcijas pārņem Valsts kanceleja 

No 2023.gada 1.marta Valsts kanceleja pārņem Pārresoru koordinācijas centra (PKC) funkcijas, tā apvienojot vienā komandā Latvijas ilgtermiņa attīstības, valsts pārvaldes attīstības, starpnozaru koordinācijas funkcijas. Šo pārmaiņu mērķis ir attīstī...

Apsardzes jomā turpina “uzdzīvot ēnas”

Drošība ir prioritāte valstij un ikvienam no mums. To varam attiecināt gan uz aizsardzību, gan ekonomiku. Tā caurstrāvo labklājību, uzņēmējdarbību un valsts politiku. Diemžēl ēnu ekonomika un citi negodīgi spēles noteikumi apsardzes jomā rada reālu...

Depozīta sistēma veicina atkritumu šķirošanas kultūru, bet nemazina patēriņu

Šā gada 1.februārī aprit gads, kopš Latvijā sāka darboties depozīta sistēma. Lai arī tai ir nozīmīga loma atkritumu šķirošanas kultūras attīstībā, eksperti norāda, ka kopējā situācija vides jomā Latvijā un citviet pasaulē ir ļoti sarežģīta – atkrit...

Korupcijas uztveres indekss 2022: Latvijai neizdodas uzlabot savu sniegumu

Latvija jaunākajā Korupcijas uztveres indeksā ieguvusi 59 punktus no 100 – tieši tikpat, cik 2021.gadā, liecina starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International”

Ievēlēts Vides konsultatīvās padomes 2023.gada sastāvs

2023.gada 26.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās Vides konsultatīvās padomes (VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais sastāvs. Par šīs padomes priekšsēdētāju tika atkārtoti ievēlēts nodib...

VARAM: aizvadīta 2022.gada sasaukuma Vides konsultatīvās padomes 2022.gada pēdējā sēde

Šā gada 11.janvārī notika Vides konsultatīvās padomes (VKP) 2022.gada sasaukuma pēdējā sēde, kuras fokusā bija ar atkritumu samazināšanu saistītie jautājumi. Tajā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks,...

Dažādības kompass 2023: tikai 11% Latvijas darba devēju neredz šķēršļus dažādības vadības prakses īstenošanai

Lai arī 69% Latvijas darba devēju saskata dažādības vadībā virkni priekšrocību, praksē to īsteno vien retais. Kā galvenie šķēršļi šādai rīcībai tiek minēti sabiedrībā valdošie stereotipi un līdzekļu trūkums. Imigrantus, dažādu reliģiju pārstāvjus u...

PĒTĪJUMS: iekļaujošas vides izveidi Latvijā bremzē izpratnes trūkums un vēsturiskais mantojums

Viens no diskriminācijas galvenajiem cēloņiem Latvijā ir izpratnes trūkums sabiedrībā par to, uz kādām tieši situācijām ir attiecināms termins “diskriminācija”, liecina Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) jaunākā pētījuma provizoriskie dati. No ti...

Izstrādāts rīks Latvijas iedzīvotāju izpratnes veicināšanai par zaļmaldināšanu

Virkne uzņēmumu, reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu pēc videi draudzīgas biznesa pieejas, arvien biežāk izmanto savā komunikācijā dažādus “zaļos” saukļus jeb marķējumus: “ilgtspējīgs produkts”, “CO2 neitrāls produkts v...

Eksperti: darba vide Latvijā klimata pārmaiņu ietekmē būtiski mainīsies

Klimata pārmaiņas vairs nav abstrakta nākotne – tā ir mūsdienu realitāte, ko aizvien vairāk sāk izjust arī Latvijas uzņēmumi. Lai gan ekspertu vērtējumā šīs pārmaiņas jau tuvākajā nākotnē radīs augstus riskus uzņēmējdarbības attīstīšanai, Latvijas ...

Eksperti: Vecuma diskriminācija vēl joprojām relatīvi neredzama; darba tirgus transformējas

Diskriminācija uz vecuma pamata ir relatīvi neredzama ikdienas situācijās, tā ir grūti pierādāma vai paši iedzīvotāji bieži vien neapzinās, kādās situācijas tiek diskriminēti. Taču ekspertu novērojumi liecina, ka darba devēji šobrīd makroekonomikas...

Dzimumu līdzsvars uzņēmumam sola ieguvumus, Eiropas piespiedu sieviešu kvotas – ne gluži

Lai vairotu sieviešu īpatsvaru vadošos posteņos lielajos uzņēmumos, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tuvāko četru gadu laikā jāievieš direktīva par sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs, ko nule kā pieņēmis Eiropas Parlaments. Ņemot vērā, ka šis ...

Lielo uzņēmumu vadībā Eiropā abiem dzimumiem būs jābūt pārstāvētiem līdzvērtīgāk

Pēc desmit gadus ilgām diskusijām beidzot ir panākta vienošanās, ka uzņēmumu valdēs nevar būt pārstāvēti tikai vīrieši, kā tas bieži vien ir šobrīd. Eiropas Parlamenta nule kā pieņemtā direktīva paredz, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lielaj...

Ilgtspējīgi risinājumi auto nozarē: kas ir kas?

Arvien vairāk Eiropas uzņēmumu ziņo par apņemšanos sasniegt savus dekarbonizācijas mērķus līdz šā gadsimta vidum vai pat ātrāk. To pamatideja ir novērst dažādās jomās – no ražošanas līdz tirdzniecībai, no enerģētikas līdz transporta pakalpo...

Iekļaujošas sabiedrības izveidi Latvijā apgrūtina informācijas un izpratnes trūkums par dažādību

Latvijas darba tirgū šobrīd ir vērojamas pozitīvas attīstības tendences – darba devēji pēdējo piecu gadu laikā ir kļuvuši atvērtāki dažādībai, liecina ekspertu  novērojumi. Tomēr tas joprojām nav iekļaujošs, jo gan darba devēju, gan arī darba ņēmēj...

“Stikla griesti” – norma vai aizmirsts jēdziens?

Lai gan tā dēvētais “stikla griestu” fenomens dzimumu līdztiesības jomā, ar ko tiek raksturoti mākslīgi radīti, neredzami šķēršļi sieviešu piekļuvei vadošiem amatiem, Latvijā pastāv joprojām, gan pētījumu dati, gan ekspertu novērojumi l...

Par katru eiro, ko nopelnīja vīrietis, sieviete saņēma vien 85 centus

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem globālā pandēmija ir mazinājusi starpību starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo bruto darba samaksu – 2021.gadā tā bija 14,6% jeb par 7,7% punktiem mazāka, salīdzinot ar gadu iepr...

Latvijas sabiedrība kļuvusi iekļaujošāka

Pēdējo gadu laikā ir sperti mērķtiecīgi soļi pretī diskriminācijas mazināšanai un vienlīdzības principu iedzīvināšanai Latvijas sabiedrībā. Noslēdzot Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informatīvās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” piec...

Labas prakses balvu “Zelta ķivere 2022” ieguvusi kompānija “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”

Šā gada 7.novembrī norisinājās konferences “Strādā produktīvi”, kuras laikā tika apbalvoti ikgadējās darba aizsardzības labas prakses balvas “Zelta ķivere” laureāti. Šogad šī balva pasniegta uzņēmumam “Trelleborg Wheel...

Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss 2022: Latvija saglabā 16.vietu

Jaunākie Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa dati liecina, ka Latvijai ceļā uz pilnīgu dzimumu līdztiesību nesokas tik labi, kā gribētos, – lai gan šogad iegūti 61,4 punkti no 100 iespējamajiem, kas ļāva saglabāt šajā novērtējumā 16.vietu, kopējai...

PĒTĪJUMS: Galvenie darba devēju un darba ņēmēju izaicinājumi hibrīddarba un attālināta darba apstākļos

Lai gan attālinātam darbam un tā dēvētajam “hibrīddarbam” ir daudz priekšrocību, šiem darba režīmiem ir arī vairāki būtiski trūkumi. Kā galvenos gan darba devēji, gan arī darba ņēmēji min izaicinājumus, kas saistīti ar komandas gara un ...

Jaunieši hakatonā rada inovatīvas un ilgtspējīgas biznesa idejas

Šā gada 7. un 8.oktobrī Biznesa augstskolā “Turība” norisinājās hakatons “To Be”, kurā 19 jauniešu komandas no visas Latvijas pierādīja, ka 24 stundu iespējams radīt jaunas, inovatīvas un ilgtspējīgas biznesa idejas. Uzvaras...

Teju katrs trešais strādājošais savu emocionālo labsajūtu vērtē negatīvi

Ņemot vērā ekonomiskos, ģeopolitiskos un citus izaicinājumus, ar ko saskaramies ikdienā, arī šogad, turpinot pirms vairākiem gadiem aizsākto tradīciju, oktobris ir pasludināts par Pasaules garīgās veselības mēnesi. Šogad tā fokusā ir garīgās veselī...

Aicina jauniešus pieteikties dalībai ilgtspējīgu biznesa ideju hakatonā “TO BE”

Ar mērķi atbalstīt drosmīgus, uz ilgtspējīgu attīstību orientētus jauniešus un pierādīt, ka noteiktā laika posmā ir iespējams radīt oriģinālas un inovatīvas biznesa idejas, Biznesa augstskola “Turība” sadarbībā ar tās Biznesa inkubat...

Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju strādā attālināti vai “hibrīddarba” režīmā

Globālā pandēmija ir ietekmējusi Latvijas darba tirgu ļoti būtiski, tostarp mainījusi veidu, kā strādājam: pilnībā attālināti šobrīd strādā 8% Latvijas iedzīvotāju, bet daļēji jeb tā dēvētajā “hibrīddarba” režīmā – 24%. Tieši attā...

Latvijas darba ņēmēju lojalitāte darba devējiem mazinās

Ja iepriekšējos divus gadus daudzi strādājošie Latvijas iedzīvotāji jaunus profesionālos izaicinājumus vērtēja ļoti piesardzīgi, šobrīd viņu atvērtība jaunām darba iespējām ir atgriezusies pirmspandēmijas jeb 2019.gada līmenī – ir ...

Darba sludinājumos nedrīkst nepamatoti prasīt svešvalodu prasmes

Valsts darba inspekcija (VDI) beidzamajā laikā ir saņēmusi vairākas sūdzības par iespējami nepamatotu svešvalodas prasīšanu darba sludinājumos, kā arī par darba devēju atteikumiem pieņemt darbā darbiniekus, tai skaitā jauniešus, kuri nepārvalda ats...

KNAB izstrādājis praktisku informatīvo materiālu par korupcijas izpausmes veidiem un to atpazīšanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izstrādājis praktisku informatīvo materiālu “Kā atpazīt korupciju”, kura mērķis ir sekmēt iedzīvotāju prasmes atpazīt pazīmes, kas var norādīt uz iespējamu koruptīvu rīcību. Šajā materi...

Pirmie četri uzņēmumi sasnieguši Ilgtspējas indeksa DIMANTA kategoriju

Izpratne par atbildīgu, tālredzīgu uzņēmējdarbību un tās nozīmīgo lomu biznesa vides attīstībā Latvijas korporatīvajā vidē turpina palielināties, liecina jaunākie Ilgtspējas indeksa rezultāti, kas tika paziņoti šodien, 17.jūnijā. Pirmo reizi šī nov...

Sievietēm vidējā darba samaksa Latvijā pērn bija par 14,6% mazāka nekā vīriešiem

Pērn sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa bija par 14,6% mazāka nekā vīriešu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizorisko datu aprēķins. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, plaisa starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu ir s...

Pirmie 11 uzņēmēji pievienojušies Ilgtspējas kodeksam par atbildīgu un godprātīgu komercpraksi

Ar mērķi veicināt komersantu atbildību un mazināt maldināšanas riskus, tā aizsargājot patērētāju intereses un veicinot godīgu konkurenci, kā arī uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos, Korporatīvās i...

Godīgas tirdzniecības balvu 2022 ieguvis uzņēmums “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”

2022.gada 14.jūnijā Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktore Alise Balode pasniedza Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmumam “Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ”. Šādu balvu Ārli...

Patērētāju paradumi veicina maldināšanas riskus

Pasaulē ir virkne uzņēmumu, kuri savu biznesa mērķu sasniegšanai apzināti vai neapzināti izmanto klientu maldināšanas taktiku. Latvija šajā gadījumā nav izņēmums. Ekspertu vērtējuma to veicina fakts, ka patērētājiem joprojām galvenais kritērijs pre...

Īpašā ceremonijā godināti balvas “Zaļā izcilība 2022” laureāti

Ieskandinot Pasaules vides dienu, kas tradicionāli tiek atzīmēta 5.jūnijā, Valsts vides dienests (VVD) svinīgā ceremonijā sveica balvas “Zaļā izcilība 2022” laureātus – deviņas organizācijas, kuras uzrādījušas izcilu sniegumu vide...

Diskriminācija darba vidē ietekmē Latvijas iedzīvotāju ekonomisko labklājību

Lai gan drošība ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, virkne Latvijas iedzīvotāju ikdienā nejūtas droši, un šo sajūtu nereti veicina diskriminācija. Piemēram, katrs trešais strādājošais, kurš ir piedzīvojis atšķirīgu attieksmi darba vidē, izjūt emoc...

Valdība atbalsta Latvijas Ziņojumu ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu

Ministru kabinets 17.maija sēdē atbalstīja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā sagatavoto Latvijas otro Ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizāc...

Baltijas valstu iedzīvotāji savu ieguldījumu vides aizsardzībā vērtē augstāk nekā citu Eiropas valstu iedzīvotāji

Palielinoties klimata pārmaiņu radītajiem riskiem gan atsevišķu valstu, gan pasaules kopējai attīstībai, aizvien lielāka vērība sabiedrībā tiek pievērsta dabas aizsardzības jautājumiem. Piemēram, Baltijas valstu iedzīvotāji uzskata, ka vietējo uzņē...

Vairums Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju nedotu kukuli

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) īstenotās sabiedriskās domas aptaujas dati* liecina, ka 85% Latvijas iedzīvotāju un 73% uzņēmēju nav gatavi dot kukuli valsts amatpersonai, lai tādā veidā panāktu problēmas risinājumu. Viņu biežāk ...

Latvijas iedzīvotāji sagaida lielāku uzņēmumu iesaisti atbalsta sniegšanā Ukrainai

Lai gan neskaitāmi Latvijas uzņēmumi jau ir atbalstījuši Ukrainu tās karā ar Krieviju, turklāt ne vien publiski nosodot šo ofensīvu, bet arī finansiāli un ar ziedojumiem, vairāk nekā puse valsts iedzīvotāju uzskata, ka līdz šim sniegtais atbalsts n...

Aicina izvirzīt pretendentus gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2022”

Turpinot pirms septiņiem gadiem aizsākto tradīciju, Valsts vides dienests (VVD) arī šogad aicina nozares profesionālās organizācijas izvirzīt pretendentus – uzņēmumus un valsts, kā arī pašvaldību iestādes, kurām vides aizsardzības normatīvo a...

APTAUJA: 39% darba ņēmēju uzskata, ka darbinieku labbūtība ir darba devēju atbildība

Līdzīgi kā pastāv dažādi redzējumi par valsts un indivīda iesaistes un atbildības līmeni sabiedriskajos procesos, atšķirīgs skatījums ir arī uz darba devēju un darba ņēmēju atbildības līmeni dažādu ar darba dzīvi saistītajos aspektos. Proti, ir dar...

Latvijā diskriminācijai darba vidē pakļauta katra piektā sieviete

Lai gan par vienlīdzīgu attieksmi iestājās jau Aristotelis, diskriminācija joprojām ir klātesoša dažādās dzīves jomās, bet īpaši darba tirgū. Piemēram, pēdējā gada laikā vien to ir piedzīvojuši 17% strādājošo Latvijas strādājošo iedzīvotāju, galven...

KARŠ UKRAINĀ: kā mazināt komandā stresu un negācijas?

Šķiet, nu jau neviens nešaubās, ka notikumiem Ukrainā būs tālejošas sekas. Turklāt ne tikai politiskas un ekonomiskas. Un ne tikai noteiktās pasaules valstīs. Pēdējās dienās Latvijā aizvien biežāk tiek runāts arī par šo notikumu ...

Cīņā ar klimata pārmaiņām Eiropas Savienības iedzīvotāji dod priekšroku atkritumu šķirošanai

Latvijā pašlaik ir spēkā vairāki politikas plānošanas dokumenti, kuros ir noteikti klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, kā arī rīcībpolitika to sasniegšanai. Un ne bez pamata – klimata krīzes radītās sekas aizvien izteiktāk ir jūtamas visā pas...

Ievēlēts jauns Vides konsultatīvās padomes sastāvs

Nule kā ievēlēts jauns Vides konsultatīvās padomes (VKP) sastāvs. Tās priekšsēdētāja amatā apstiprināts nodibinājuma “Teiču dabas fonds” valdes loceklis Juris Jātnieks, bet viņa vietnieces pienākumus pildīs biedrības &#...

Pārresoru koordinācijas centrs rosina būtiskas izmaiņas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) nodevis sabiedriskajai apspriešanai projektu “

Jaunie noteikumi nosaka minimāli maksājamo dividenžu apmēru arī valsts netiešā izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām

2022.gada 1.februārī stājas spēkā Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātie un Ministru kabineta 2022.gada 25.janvārī pieņemtie noteikumi Nr.72

Latvijas iedzīvotāji ilgtspējīgu attīstību primāri saista ar investīcijām izglītības un jauniešu nodarbinātības veicināšanā

Ilgtspējīgas valsts attīstības galvenais priekšnoteikums ir ilgtspējīga sabiedrības attīstība. Latvijas iedzīvotāji to saista primāri ar investīcijām izglītības un jauniešu nodarbinātības veicināšanā, liecina pētījumu kompānijas “Kantar”...

Korupcijas uztveres indekss 2021: Latvijas sniegums uzlabojas, taču pārāk lēni

Latvijas sniegums nule kā publicētajā Starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” Korupcijas uztveres indeksā (KUI) ir uzlabojies – iegūti 59 punkti no 100, taču tas aizvien ir zem Eiropas Savienības (...

Vai 2022.gadu vides jomā pavadīsim ārkārtas režīmā? Vides ekspertu prognozes

Pērn ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs vēstīja pasaulei, ka esam krustcelēs un no mūsu izvēlēm ir atkarīgs tas, vai tālāk ceļš vedīs sabrukuma vai izrāviena virzienā. ANO Vides programmas eksperti cer, ka 2022.gads vides jomā būs izrāvien...

75% strādājošo satrauc stress, kas saistīts ar viņu ikdienas darba pienākumu izpildi

Lai darbinieki varētu strādāt efektīvi un produktīvi, ar dažādiem materiālajiem resursiem mūsdienās nepietiek. Aizvien lielāka nozīme tiek piešķirta arī darba procesa nemateriālajai daļai – mikroklimatam darba vietā, kas nosaka strādājošo emo...

Misija – iekļaujošas darba vides izveide. Praktiski ekspertu padomi

Saglabājoties darbaspēka deficītam, aizvien svarīgāk ir veidot iekļaujošu darba vidi. Taču šo uzdevumu apgrūtina aizspriedumi un stereotipi, kas veicina diskrimināciju darba tirgū. Tāpēc dažādības eksperti ir apkopojuši praktiskus ...

Hibrīdautobusi, koplietošanas auto un atjaunojamā dīzeļdegviela – kas veido ilgtspējīgu autoparku?

Transports mūsdienās ir viens no lielākajiem vides piesārņojuma avotiem, tāpēc ļoti nozīmīga loma organizācijas ceļā uz ilgtspēju ir tās autoparka ilgtspējai. Tieši par to, kāpēc uzņēmumu autoparkiem ir svarīgi ilgtspējas risinājumi un kā tos ievie...

Konkurss “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021” piešķirti 14 zelta kategorijas apbalvojumi

Ceturtdien, 25. novembrī ikgadējā apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) un Satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021” zelta kategorijas apbalvojumi piešķirti 14 uzņēmumiem, kuri s...

Labklājības ministrija organizē tiešsaistes diskusiju ciklu par vienlīdzīga atalgojuma veicināšanu

Neraugoties uz valstī pastāvošo tiesisko regulējumu, kas paredz nodrošināt vienlīdzīgu darba samaksu visiem darbiniekiem, Latvijā sieviešu darba stundas likme ir vidēji par 22,3% zemāka nekā vīriešiem. Tas ir otrs augstākais nevienlīdzības rādītājs...

Latvija ieņem 16.vietu Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā

Latvija Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā šogad ir ieguvusi 62.1 punktu* – par 21.8 punktiem mazāk nekā šā gada līdere Zviedrija, tā ierindojoties 16.vietā. Lai arī Latvijas vērtējums ir par 1.3 punktiem augstāks nekā 2018.gadā,

KNAB uzsāk sociālo kampaņu par korupcijas neredzamo pusi

Ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par korupcijas negatīvajām sekām un mazināt iedzīvotāju toleranci pret korupciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šā gada 28.oktobrī uzsāk sociālo kampaņu “Korupcijas aisbergsR...

73% strādājošo Latvijas iedzīvotāju savu emocionālo labsajūtu darba vidē vērtē pozitīvi

10.oktobrī Latvijā un daudzviet pasaulē tiek atzīmēta Pasaules garīgās veselības diena. Ņemot vērā, ka cilvēka garīgo veselību ļoti lielā mērā ietekmē viņa emocionālā labsajūta, bet šo labsajūtu – darbs un ar to saistītie faktori, pētījumu ko...

Labklājības ministrija aicina uz sarunu par citādā pieņemšanu

Lai mazinātu sabiedrībā valdošos stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un veicinātu viņu veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā, Labklājības ministrija turpina pērn aizsākto tradīciju – oktobrī, kas Latvijā un citviet pasaulē ir pas...

Latvijas strādājošie iedzīvotāji dod priekšroku ekonomiski izdevīgām un vienlaikus stabilām darba attiecībām

Finanšu eksperti norāda, ka kopējā globālās pandēmijas ietekme uz darba tirgu nav liela, tomēr tā būtiski atšķiras pa nozarēm, amatu un profesiju grupām, reģioniem. Pētījumu un konsultāciju kompānijas “Kantar” darba pētījuma dati* lieci...

Aptauja: darbinieku dažādību atbalsta 31% Latvijas darba devēju

Lai arī atvērtību dažādībai pauž lielākā daļa Latvijas darba devēju, vietējais darba tirgus joprojām nav iekļaujošs – saskaņā ar pētījumu kompānijas “Kantar” datiem* tikai katrs trešais strādājošais norāda, ka viņa darbavietā tiek atbalstīta darbin...

Auto, bizness, cilvēks – šogad konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks” pētīs drošas satiksmes ABC

Latvija joprojām ir viena no “melnās statistikas” līderēm Eiropas Savienībā (ES) ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita ziņā – saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem 2019.gadā tas bija ceturtais augstākais šajā...

Noskaidroti pievilcīgākie darba devēji 2021.gadā

Neraugoties uz dažādiem satricinājumiem, ko pēdējo divu gadu laikā ir piedzīvojis Latvijas darba tirgus, darba ņēmēju lojalitāte savam darba devējam ir saglabājusies līdzšinējā līmenī. Par pievilcīgākajiem darba devējiem primāri tiek uzskatīti tie,...

Vairums Latvijas iedzīvotāju atbalsta nepieciešamību mācīties mūža garumā

Absolūtais vairākums jeb 96% Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka jaunas zināšanas un prasmes ir nepieciešams apgūt visa mūža garumā. Vienlaikus 54% respondentu atzīst, ka nejūtas droši par to, vai līdz pensijas vecuma sasniegšanai varēs nostrādāt savā...

Darba devēji aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā “Pieredze ceļā uz atvērtību”

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” aicina darba devējus un citus interesentus šī gada 13. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 piedalīties “Skatu Punkti” seminārā. Pasākuma laikā būs iespējams...

Jaunie daba apstākļi ir veicinājuši strādājošo apmierinātību ar pašreizējo darbu

Jau kopš globālās pandēmijas sākuma publiskajā telpā daudz un plaši tiek runāts par tās ietekmi uz darba tirgu, darba apstākļiem. Lai arī parasti šī ietekme tiek vērtēta negatīvi, atsevišķos gadījumos tā ir bijusi pozitīva. Piemēram, katrs otrais j...

Darbinieku produktivitātes kritumu neizjūt

Pētījumu kompānijas “Kantar” veiktajā pētījumā par COVID-19 situācijas ietekmi uz strādājošajiem secināts, ka globālā pandēmija ietekmējusi 39% strādājošo Latvijas iedzīvotāju produktivitāti, lielākajai daļai jeb 32% tā ir samazinājusies, bet 7% &#...

Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome atbalsta jauna zinātnes bāzes finansējuma modeļa ieviešanu

Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome (LPISP) 2021.gada 30.jūnija sēdē konceptuāli atbalstīja jauna zinātnes bāzes finansējuma modeļa ieviešanu, palielinot snieguma rādītāju īpatsvaru tajā, un pētniecības un attīstības ieguldījumu u...

57% strādājošo savu emocionālās labsajūtas līmeni vērtē kā kopumā augstu

Globālā pandēmija gada laikā ir veicinājusi virkni nopietnu pārmaiņu dažādās dzīves jomās. Ņemot vērā, ka jebkura krīze ir saistīta ar paaugstināta stresa apstākļiem, aizvien vairāk tiek runāts ne vien par COVID-19 ietekmi uz cilvēku fizisk...

Straujāko izaugsmi korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā pērn uzrādījusi “Omniva Latvija”

Turpinot pirms 12 gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad tika godināti drosmīgākie un atbildīgākie Latvijas uzņēmumi, kuri uzrādījuši augstu sniegumu Ilgtspējas indeksā. Prestižā šī novērtējuma balva Ilgtspējas čempions 2021 nule kā...

Atklāj izstādi, kas veltīta pasakām par darbu

Novilkt robežu starp dabu un mājām allaž ir bijis izaicinošs uzdevums teju ikvienam, taču globālā pandēmija to ir būtiski sarežģījusi – 38% strādājošo Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka tā viņu privātās un darba dzīves līdzsvaru ir ietekmējusi negatīv...

Sievietes Latvijā pelna vidēji par 22,3% mazāk nekā vīrieši

2020.gadā sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa Latvijā bija par 22,3% mazāka nekā vīriešu, tādējādi plaisa starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu turpina konstanti palielināties – pēdējo divu gadu laikā tā ir pieau...

Ilgtspējas indekss 2021: rezultāti

Ilgtspējas indeksa 2021.gada rezultāti uzskatāmi parāda, ka vietējo uzņēmumu un organizāciju interese un izpratne par atbildības un ilgtspējas principiem pieaug – šī novērtējuma augstākajai jeb PLATĪNA kategorijai kvalificējušies 23 dalībniek...

25% strādājošo Latvijas iedzīvotāju nav apmierināti ar savu privātās un darba dzīves līdzsvaru

Lai arī privātās un darba dzīves līdzsvars ir nevis modes lieta, bet gan mūsu laikmeta un demogrāfiskās situācijas izraisīta nepieciešamība, sasniegt to izdodas vien retajam – katrs ceturtais strādājošais Latvijas iedzīvotājs savas privātās un darb...

Ekspertu diskusijā skaidros klimatneitralitātes lomu biznesa izaugsmes veicināšanā

81% Latvijas uzņēmumu atzīst, ka ir apzinājuši iespējas samazināt savu ietekmi uz vidi, taču reālas pārmaiņas tiem traucē ieviest galvenokārt zināšanu, valsts atbalsta un inovāciju pieejamības trūkums, liecina Pasaules Dabas Fonda, Korporatīvās ilgtspējas ...

Darbinieki personāla vadītāju rakstura īpašības vērtē augstāk nekā profesionālās īpašības

Turpinot pirms trim gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad 20.maijā Latvijā un citviet Eiropā tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena. Ar mērķi noskaidrot, kā personāla vadības lomu uzņēmumu un organizāciju ikdienā vērtē strādājošie Latvi...

Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir sagatavojis un pirms izskatīšanas valdībā nodod sabiedriskajai apspriešanai “Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu, k...

Ilgtspēja nav tikai zaļās aktivitātes

Arvien vairāk uzņēmumiem Latvijā ilgtspēja kļuvusi par neatņemamu pamatvērtību, rūpīgāk attiecoties pret savu ietekmi uz apkārtējo vidi, darbiniekiem un sabiedrību. Tomēr daļai uzņēmumu jautājumu joprojām ir vairāk nekā atbilžu – nav vienprāt...

Globālā pandēmija ir ietekmējusi Latvijas iedzīvotāju apmierinātību ar darbu

Apmierinātību ar dzīvi kopumā veicina ļoti dažādi faktori, tostarp darbs. Tomēr tieši darba tirgū globālās pandēmijas ietekme šobrīd ir jūtama īpaši izteikti. Tāpēc ar mērķi noskaidrot, kādi ar darbu saistītie aspekti darba ņēmējus uztrauc visvairā...

Darbinieku piesaistības rādītājs Latvijā turpina pieaugt

Neraugoties uz to, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme globālās pandēmijas ietekmē ir samazinājusies, kopējā situācija vietējā darba tirgū joprojām ir vērtējama kā stabila. To apliecina arī kompānijas “Kantar” jaunākā pētījuma dati – darbinieku piesais...

Dažādības vadība – efektīvs veids ar darbaspēka trūkumu saistīto problēmu risināšanai un valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai

Nemieri Amerikas Savienotajās valstīs, sociālās distancēšanās COVID-19 ierobežošanai, arābu pasaules reakcija uz Francijas prezidenta Emanuela Makrona izteikumiem, Satversmes tiesas lēmums par viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzību. 2020.gads ir ienes...

Aptauja: darba vides faktori būtiski ietekmē Latvijas iedzīvotāju laimes sajūtu

Turpinot pirms deviņiem gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad 20.martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā laimes diena. Lai arī cilvēka laimes sajūtu ietekmē ļoti dažādi faktori – ģimene, psihoemocionālā labsajūta, veselība u.c., eksperti norāda, k...

Džins ir izlaists no pudeles – darbs no mājām ir uz palikšanu

Lai gan konferencē “Darba vides pārmaiņu evolūcija – pielāgoties, mainīties, turpināt” dažādu valsts iestāžu pārstāvji stāstīja par to, cik viņi gudri un veiksmīgi ir pielāgojušies jaunajiem apstākļiem, tam visam cauri vijās t...

Pētījums: globālā pandēmija būtiski ietekmējusi sieviešu emocionālo labsajūtu un veselību

Globālās pandēmijas ietekme ir jūtama teju visās dzīves jomās, tostarp darba tirgū. Tiesa, pieaug ne tikai bezdarbnieku skaits. Latvijā katrs trešais strādājošais atzīst, ka COVID-19 situācija ir negatīvi ietekmējusi viņa privātās un darba dzīves l...

Rīko kampaņu “Marts – tekstila šķirošanas mēnesis”

Neskaitāmi litri ūdens, piesārņota augsne, gruntsūdeņi un gaiss – tas ir tikai neliels uzskaitījums no dabas resursiem, kurus ziedojam, lai iegādātais apģērbs gadiem aizmirsts krātos skapī vai piesārņotu vidi atkritumu poligonos. Lai veicinātu iedz...

Desmit darba devējiem pasniedz īpašu pateicību par ieguldījumu ģimenēm draudzīgas sabiedrības attīstības veicināšanā

Mūsdienu sabiedrības izpratne par ģimeniskajām vērtībām strauji mainās, un Latvijā to lielā mērā ir veicinājusi iekļaujošas, ģimenēm draudzīgas korporatīvās kultūras attīstība. Tāpēc Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Korporatīvās il...

Izveidota dažādībai veltītās izstādes “Ikonas – izstāde par tiesībām būt” digitālā prezentācija

Mēdz teikt, ka sabiedrības attīstības līmeni nosaka pēc tā, kā tajā izturas pret tās mazāk aizsargātajiem locekļiem, tostarp cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Lai uzsvērtu, ka arī šie cilvēki ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, Zviedrijas ...

Uzsāk kampaņu “Atmasko T-kreklu!”, lai skaidrotu apģērbu industrijas ietekmi uz vidi

Pirmdien, 11. janvārī, biedrība “Zaļā brīvība” uzsāka kampaņu “Atmasko T-kreklu!”, kuras mērķis ir pievērst pastiprinātu sabiedrības uzmanību apģērbu industrijas ietekmei uz vidi un risinājumiem aprites ekonomikas stiprināšanai šajā jomā. ...

Emocionālā veselība darbā un mājās

Emocionālajai labsajūtai ir ļoti būtiska ietekme uz cilvēka mentālo veselību. Turklāt tas nav tikai pieņēmums! Tieši emocionālo labsajūtu par nozīmīgāko laimes avotu uzskata teju katrs ceturtais jeb 23% Latvijas iedzīvotāju, liecina Laimes indeksa ...

10 uzņēmumi iegūst Zelta kategoriju konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2020”

Novembra izskaņā tika godināti ikgadējā apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) un Satiksmes ministrijas rīkotā konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks 2020” laureāti – organizācijas, kuras ar autoparku saistītos drošības jautājumus neatstāja n...

Labas prakses balvu “Zelta ķivere 2020” saņem “Fortum Latvia” un “SCHWENK Latvija”

Piektdien, 30. oktobrī, konferences “Strādā gudri, nevis smagi – darba aizsardzības sistēmas digitalizācija” laikā svinīgā ceremonijā tika godināti konkursa “Zelta ķivere 2020” laureāti. Šogad balvu ieguva divi starptautiski uzņēmumi. K...

41% strādājošo atzīst, ka globālā pandēmija ir ietekmējusi viņu emocionālo labsajūtu

Šodien, 10. oktobrī, tiek atzīmēta Pasaules garīgās veselības diena. Lai noskaidrotu, cik labi emocionālajā ziņā jūtas strādājošie Latvijā, kompānijas “Kantar” eksperti veica pētījumu*. Tā rezultāti liecina, ka koronavīrusa COVID-19 iet...

Aptauja: ilgtspēja ir Latvijas uzņēmumu dienas kārtībā

Par sava uzņēmuma ekonomisko ietekmi un sniegumu domā katrs piektais Latvijas uzņēmējs. Turklāt populārākā ar ilgtspēju saistītā aktivitāte, ko īsteno vietējie uzņēmēji, ir elektrības, ūdens un papīra resursu patēriņa samazināšana uzņēmumu ikdienas...

“airBaltic” publisko pirmo ilgtspējas ziņojumu

Latvijas lidsabiedrība “airBaltic” ir publiskojusi savu pirmo ilgtspējas ziņojumu, kurā apkopota informācija par lidsabiedrības un tās meitasuzņēmumu ilgtspējas rādītājiem 2019. gadā. “Ilgtspēja ir neatņemama mū...

Apstiprinātas jaunas vadlīnijas kapitālsabiedrību pārvaldībā

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir izstrādājis, saskaņojis ar Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi (KIP) un apstiprinājis piecas labas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, kas skai...

Izstrādāts jauns rīks, kas uzņēmumiem ļauj novērtēt gatavību COVID-19 seku ierobežošanai

Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ir izstrādājusi jaunu bezmaksas interaktīvā darba vides riska novērtēšanas rīka OiRA (Online Interactive Risks Assessment) moduli latviešu valod...

Godīgas tirdzniecības balva šogad tiek pasniegta uzņēmumam “Atea Global Services”

2020. gada 22. jūlijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica pasniedza Ilgtspējas indeksa Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmumam “Atea Global Services” par cieņā, godīgumā un ilgtspējā balstītu uzņēmējdarbību...

Saeima apstiprina Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. -2027. gadam

Saeima 2. jūlija ārkārtas sēdē apstiprināja Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, kas nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes u...

Aptauja: Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs jūtas vientuļi citu cilvēku sabiedrībā

Mūsdienās cilvēki jūtas vientuļi ne tikai vienatnē. Trešā daļa jeb 36% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir jutušies vientuļi sabiedrībā – esot kopā ar citiem cilvēkiem. Piemēram, ģimenes lokā šādi ir juties katrs desmitais aptaujāt...

Aptauja: COVID-19 krīze veicinājusi vientulības sajūtu ceturtdaļai Latvijas iedzīvotāju

Teju ceturtā daļa jeb 24% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka globālās pandēmijas ietekmē valstī ieviesto ierobežojumu dēļ viņu vientulības sajūta ir palielinājusies. Salīdzinoši visvairāk to piedzīvojuši rīdzinieki (62%) un vidzemnieki (64%), liecina ...

Ilgtspējas indekss 2020: rezultāti

2020. gada Ilgtspējas indeksa rezultāti, kas tika paziņoti šodien, 11. jūnijā, liecina, ka vietējo uzņēmumu un organizāciju interese un izpratne par atbildības un ilgtspējas principiem pieaug. Šogad kopējais novērtējuma dalībnieku sniegums sasniedz...

Aptauja: Latvijā visvientuļākie ir gados jauni rīdzinieki ar augstiem ienākumiem

Vairāk nekā puse jeb 58% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir jutušies vientuļi, turklāt katrs trešais vientuļi jūtas regulāri, liecina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un pētījumu kompānijas “Kantar” veik...

Ar Latvijā pirmo Instagram seriālu atklās Atbildīga biznesa nedēļu 2020

Neraugoties uz straujo tehnoloģiju attīstību, kas nodrošina teju neierobežotas socializēšanās iespējas, dažādu jomu eksperti norāda, ka pasauli pārņem vientulības epidēmija. Ar mērķi pievērst šim jautājumam pastiprinātu sabiedrības uzmanību, ir izv...

Latvijas uzņēmumu energoefektivitāte augusi par 0,6 milj. MWh

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) apkopojis Latvijas lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju sniegtos datus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu valstī kopumā. 2018. gadā* ...

Strādājošo apmierinātība ar darbu palielinās

Globālā pandēmija ir satricinājusi ne vien pasaules ekonomiku, bet arī darba tirgu, radot jaunus izaicinājumus personālvadības jomā. Pētījumu kompānijas “Kantar” nule kā veiktā pētījuma dati liecina, ka Latvijā darba devēji

Ātrākai krīzes pārvarēšanai iedzīvotāji gatavi atbalstīt vietējos uzņēmējus

Vairākums jeb 94% Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka sabiedrībai būtu jāatbalsta krīzē nonākušie uzņēmēji, iegādājoties Latvijā ražotas preces. Tomēr 65% aptaujāto atzīst, ka priekšroku vietējām precēm un pakalpojumiem vairum...

Pētījums: Latvijas pašvaldību tīmekļa vietnes nav pieejamas visiem lietotājiem

Lai gan pašvaldību galvenais uzdevums ir nodrošināt pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības interesēm un vajadzībām, un to komunikāciju, lielākajā daļā jeb 87% pašvaldību tīmekļa vietņu pastāv būtiski ierobežojumi, kas liedz tās pilnvērtīgi izma...

54% strādājošo Latvijā ārkārtas situācijas laikā ir saskārušies ar taupības pasākumiem darba vietā

20. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena. Lai noskaidrotu, kādas aktualitātes personāla vadības jomā ir vērojamas Latvijā, kompānija “Kantar” veica pētījumu. Tas atklāj, ka uzņēmumi ārkārtas situāci...

Patērētāju paradumi COVID-19 ietekmē mainās. Kas jāņem vērā zīmoliem?

Vispārējā izolācija ir veicinājusi cilvēku ikdienas paradumu maiņu visā pasaulē, tostarp Latvijā, liecina “Kantar” COVID-19 barometra dati. Eksperti prognozē, ka atsevišķus “jaunos” paradumus cilvēki saglabās arī pēc globālā...

Aicinām iesniegt pieteikumus Atbildīgu ideju tirgum

Mēdz sacīt, ka viena no biznesa veiksmes atslēgām ir mācīšanās no kļūdām – gan savām, gan citu. Taču arī pozitīvās pieredzes stāstiem ir augsta pievienotā vērtība – tie iedvesmo vērtīgām pārmaiņām, drosmīgiem eksperimentiem un jauniem sasniegumiem. Iespēja...

“Swedbank” ziedo 100 000 eiro ārkārtas situācijas skarto Latvijas iedzīvotāju emocionālās labklājības stiprināšanai

Covid-19 krīzes apstākļos ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām samazinās, bet iedzīvotāju pieprasījums pēc to pakalpojumiem palielinās. Stiprinot nevalstiskā sektora iniciatīvas un iespējas plašam iedzīvotāju lokam apmierināt ne tikai pamata,...

Latvijas iedzīvotāju reakcija uz COVID-19 radīto ārkārtas situāciju dažādām cilvēku grupām ir atšķirīga

Ārkārtas situācijā no Latvijas uzņēmumiem iedzīvotāji šobrīd visvairāk sagaida praktisku un reālu palīdzību ikdienas dzīvē un to, ka tie izpratīs cilvēku vajadzības un palīdzēs mazināt trauksmi. Tā liecina “Kantar” COVID-19 barometra pē...

Aicina iesaistīties vispasaules hakatonā, kas meklēs risinājumus cīņai ar Covid-19 sekām

No 9. līdz 12. aprīlim notiks pasaules lielākais tiešsaistes hakatons “The Global Hack”, lai palīdzētu Latvijas un citām pasaules valstīm risināt Covid-19 radīto krīzi. Swedbank ir aktīvi iesaistījusies šīs iniciatīvas veidošanā, stimulējot dažādu ekonomik...

Praktiski padomi darba devējiem, kā ierobežot COVID-19 izplatīšanos darba vidē

Epidemiologi norāda, ka viens no galvenajiem koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanas priekšnosacījumiem ir distancēšanās. Runājot par darba vidi, šādas rīcības mērķis ir samazināt kontaktu skaitu starp darbiniekiem. Kā šo “misiju” īstenot vi...

5 padomi, ko ņemt vērā, publicējot informāciju digitālajā vidē

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, dzīve neapstājas arī globālās pandēmijas laikā, jo uzzināt jaunāko informāciju, sazināties ar radiem, draugiem un paziņām, iegādāties pr...

Valdība apstiprina vienotu likumu visiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

Ceturtdien, 19. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotu speciālu terminētu likumprojektu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Tā mērķis ir noteikt pasākum...

PTAC un KP aicina uzņēmējus ārkārtējās situācijas laikā būt godprātīgiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Konkurences padome (KP) Latvijā izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā aicina uzņēmējus būt godprātīgiem un neizmantot situāciju pārmērīgu cenu piemērošanai vai konkurences tiesību pārkāpumu, piemēram, aizl...

Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem

Labklājības ministrija aicina darba devējus, nodarbinātos un darba aizsardzības speciālistus: pārskatīt darba vides risku novērtējumu, īpašu vērību pievēršot tieši bioloģiskajam darba vides riskam (šajā gadījumā – COV...

Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs darba tirgū saskāries ar diskrimināciju dzimuma dēļ

Spēj viņš – spēj viņa, spēj viņa – spēj viņš! Ar šādu devīzi, sociālā eksperimenta video prezentāciju un ekspertu diskusiju 11. martā atklāta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informatīvās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” jaunā sezona. Šī gada te...

SPKC rekomendācijas darba devējiem saistībā ar COVID – 19 infekciju

Darbinieks, kurš ieradies no COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām: un kuram nav akūtas augšējo elpceļu infekcija...

Pārejai uz klimata neitralitāti jāsekmē uzņēmēju konkurētspēja

Ceturtdien, 27. februārī, Briselē notika Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sēde, kuras laikā dalībvalstu ministri pārrunāja ES vienotā tirgus un rūpniecības politikas jautājumus, pievēršoties arī “Eiropas zaļā kursa” jeb tā sauktajai G...

Rīgā notiks forums “Paradumu maiņa – mazs solis lieliem mērķiem”

Pirms 10 gadiem, 2010. gada 25. februārī, Ekonomikas ministrija, nevalstisko organizāciju pārstāvji un finanšu sektora pārstāvji parakstīja Sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgu darbu mājokļu renovācijas veicināšanai. Lai nodrošināt...

Nemiro: Publiskajos būvdarbu līgumos svarīgi nodrošināt ģenerāluzņēmēju norēķināšanos ar apakšuzņēmējiem

Būvniecības nozarē vairākkārt publiski izskanējuši gadījumi, kad ģenerāluzņēmēji nav norēķinājušies par padarītajiem darbiem ar apakšuzņēmējiem. “Droša uzņēmējdarbības vide un godīga konkurence ir pamata stūrakmeņi, uz kuriem būvējam politiku ekonomisk...

Ministru kabinets atbalsta Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam projektu

Ministru kabinets (MK) 25. februāra sēdē atbalstīja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā izstrādāto

Izcilie uzņēmumi vienojas ar darbu kopienās stiprināt inovāciju kultūru un veicināt eksportspēju

Ceturtajā izcilo uzņēmumu inovāciju forumā 30. janvārī valsts kapitāldaļu uzņēmumi vienojās daudz ciešāk sadarboties inovāciju ekosistēmas attīstībai Latvijā, aktivizējot izveidotās kopienas un tajās iesaistot arvien vairāk nozaru interesentu.

NVA aicina darba devējus izmatot iespēju piesaistīt uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, nodarbinot personas ar invaliditāti

13,6% no visiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem ir bezdarbnieki ar invaliditāti. Tā ir nozīmīga darbaspēka rezerve, lielai daļai šo cilvēku ir darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes.  

Latvijas MVU būs pieejams atbalsts finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Ministru kabinets š.g. 21. janvāra sēdē apstiprināja jaunu ES fondu atbalsta programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”, kas būs pirmā šāda veida pr...

Plānots veikt grozījumus Darba likumā

Ņemot vērā darba tirgū esošos situāciju, lai mazinātu šķēršļus darba devējam un veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, no Darba likuma tiks izslēgta norma, kas paredz aizliegumu uzteikt darba līgumu darbiniekam ar invaliditāti. Vienlaikus gan tik...

Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasi turpmāk nodrošinās PKC sadarbībā ar valsts kapitāla daļu turētājiem

Lai īstenotu vienotu un profesionālu pieeju valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasē, to turpmāk nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar valsts kapitāla daļu turētājiem. Šādas atlases kārtības izveidi ...

Pārresoru koordinācijas centrs sagatavojis Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam gala redakcijas projektu

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) izvērtējis visus Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas sabiedriskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus un sagatavojis NAP2027 gala redakcijas projektu. &nbs...

Valsts kapitālsabiedrības sasniedz tām izvirzītos mērķus konkurētspējas un izaugsmes stiprināšanā

Valsts kapitālsabiedrības turpina ilgtspējīgu izaugsmi un sasniedz stabili pozitīvus rezultātus – jau ceturto gadu pēc valsts kapitālsabiedrību reformas praktiskas uzsākšanas par to liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais 

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums “Tieto Latvia” atbalsta labdarības maratonu “Dod pieci!”

Šonedēļ atklāts sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!”, kas katru gadu aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Šoreiz atbalsts tiek nodrošināts neārstējami slimu cilvēk...

4 ieteikumi pārdomātas korporatīvo dāvanu politikas ieviešanai uzņēmumā vai organizācijā

Vietējā ražojuma saldumus vai īpaši izturētu sarkanvīnu? Pildspalvu ar uzņēmuma logotipu vai krūzīti ieturētos toņos? Decembris noteikti ir tas gada mēnesis, kurā par korporatīvajām dāvanām atbildīgo darbinieku galvas kūp visvairāk. Un, lai arī jāpiekrīt, ...

Atklāj kampaņu “Tēt, esi unikāls!” tēva lomas stiprināšanai Latvijā

Labklājības ministrija sadarbībā ar vecāku organizāciju “Mammāmuntētiem.lv” un biedrību “Tēvi” šodien, 21. novembrī, atklāja informatīvu kampaņu “Tēt, esi unikāls!”. Kampaņas mērķis ir stiprināt tēva lomu ģimenē un sabie...

Labas prakses balvu “Zelta ķivere” par gatavību rīcībai ārkārtas situācijās saņem IKEA Latvija

Labas prakses balva “Zelta ķivere” piektdien svinīgā ceremonijā pasniegta IKEA Latvija – Latvijā salīdzinoši jaunam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kura specifika ir liela apmeklētāju, tostarp ģimeņu un bērnu, plūsma. Konkursā iesniegtais piemērs ietver ilgt...

VARAM organizē semināru ciklu par zaļā iepirkuma piemērošanu publiskajos iepirkumos

ides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē vairāku semināru ciklu, kuros analizēs līdzšinējo zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas pieredzi, pārskatīs noteikumus “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemēr...

Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija ieņem 18. vietu

Latvija ir 18. vietā starp Eiropas dalībvalstīm dzimumu līdztiesības ziņā. Šādi dati ir Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta otrdien, 15. oktobrī, publiskotajā Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā 2019. Indekss tiek aprēķināts, balstoties uz 2017...

Vientulības epidēmija pārņem arī darbavietas

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Svaigi augļi birojā, jogas nodarbības, saliedēšanas pasākumi… Arvien vairāk darba devēju dara visu iespējamo un neiespējamo, lai darbinie...

Sociālās uzņēmējdarbības nozare pilnveidojas

Sociālā uzņēmuma likums ir spēkā pusotru gadu un Latvijā oficiāli darbojas 70 sociālie uzņēmumi. Šo nedēļu Labklājības ministrija visā Latvijā ir izsludinājusi par Sociālās uzņēmējdarbības nedēļu, kas tiks atzīmēta ar dažādām aktivitātēm.

Ievēlēta AS “Latvenergo” Padome

S „Latvenergo” akcionāru sapulce š.g. 9. oktobrī uz laiku ievēlēja AS „Latvenergo” padomi trīs locekļu sastāvā. Padomē strādās Irēna Bērziņa, Edijs Šaicāns un Edmunds Valantis, un viņi pārstāv Ekonomikas ministriju. Padomes pirma...

Eksperti: Uzņēmumiem jāseko līdzi un jāatskaitās ne tikai par finansēm, bet arī savu ietekmi uz cilvēkiem un vidi

Septembra beigās biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) aicināja Latvijas lielāko un atbildīgāko uzņēmumu speciālistus uz pieredzes apmaiņu un diskusiju par nefinanšu ziņošanu. Pasākuma laikā dalībnieki meklēja atbildes ...

VID varēs informēt uzņēmējus par darījuma partnera nodokļu riskiem

trdien, 1. oktobrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem un mazinātu risku tikt iesaist...

Apspriešanai nodoti MK noteikumu projekti par valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībās un valdes un padomes locekļu skaitu, mēneša atlīdzības maksimālo apmēru

Apspriešanai nodoti MK noteikumu projekti – “Ministru kabineta noteikumu projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, tā ...

Par veselību kā prioritāti 2020. gada budžetā un finansējuma palielināšanu nozarei parakstījušies 3000 cilvēku

Vēstuli Saeimai par nepieciešamību palielināt budžetu veselībai interneta vietnē www.dzivesspriedums.lv parakstījuši jau 3000 iedzīvotāju. To iniciējusi kustība “Dzīvesspriedums”, kurā apvie...

Nacionālā attīstības padome atbalsta Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam 1. redakciju

26. septembrī Nacionālās attīstības padomes sēdē tika izskatīta un atbalstīta Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā sagatavotā Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam (NAP2027) 1. redakcija, kas tālāk tiks nodota sabiedriskajai a...

Aicina pieteikties gada balvai “Drošākais uzņēmuma autoparks 2019”

Lai rosinātu Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību izpratni par drošu uzņēmuma autoparku un veicinātu labo praksi to pārvaldībā, aicina pieteikties gada balvai “Drošākais uzņēmuma autoparks”. Ikgadējā konkursā tiks noskaidroti un godināti...

Coca-Cola HBC atkal nosaukta par ilgtspējīgāko dzērienu ražošanas uzņēmumu Eiropā

Dow Jones 2019. gada ilgtspējības rādītājs, viens no galvenajiem pasaules ilgtspējības rādītājiem uzņēmējdarbībā, ir atzinis uzņēmumu Coca-Cola HBC kā ilgtspējīgāko Eiropā. Šī ir jau sestā reize septiņu gadu laikā, kad uzņēmums iegūs...

Aptauja: Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs savlaicīgi nesaņemtas ārstēšanas dēļ spiests neapmeklēt darbu

Katrs ceturtais (26 %) Latvijas iedzīvotājs ir ilgāk neapmeklējis darbu tikai tāpēc, ka savlaicīgi nav varējis tikt uz nepieciešamo ārsta konsultāciju vai izmeklējumu, liecina kustības “Dzīvesspriedums” aptauja, kas veikta sadarbībā ar pētījum...

Kustība #Atkrāpies! atklāj ziņošanas rīku un aicina ziņot par pamanītajiem pārkāpumiem

Pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies! ir izstrādājusi vienotu ziņošanas rīku, kurā iespējams ziņot par pamanītajiem pārkāpumiem patērētāju tiesību, darba tiesību, nodokļu krāpšanas, negodprātīgu iepirkumu vai konkurences jautājumos un daudzās citās jomās. ...

Sabiedrībā zināmi cilvēki un pacientu organizācijas emocionālā vēstulē aicina Saeimu palielināt veselības budžetu

Sabiedrībā zināmi cilvēki, pacientu un labdarības organizācijas ar atklātu vēstuli ir vērsušies pie Saeimas deputātiem, aicinot, pieņemot 2020. gada budžetu, noteikt tautas veselību par prioritāti un palielināt finansējumu veselības aprūpei – tā, lai tas s...

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts pievienojies kustībai “Dzīvesspriedums”

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, atbalstot ideju par to, ka cilvēks ir valsts ekonomiskās attīstības un ilgtspējas pamatā, ir pievienojies kustībai “Dzīvesspriedums”. “Dzīvesspriedums” ir jaunizveidota kustība ar...

Uzņēmēju skatījums: galvenie Latvijas ilgtspējas izaicinājumi un to risinājumi

Latvijas uzņēmēji, kam ir zināšanas un interese par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību*, ir izvērtējuši 21 Latvijas ilgtspējas izaicinājumu** un izvirzījuši piecus būtiskākos no tiem. Uzņēmēji kā svarīgākos minēja izaicinājumus, kas saistīti ar vides probl...

Ilgtspējas indeksa augstākajam līmenim pievienojas deviņi jauni uzņēmumi

Ilgtspējas indeksā platīna kategorijā šogad iekļuvuši 19 uzņēmumi, no kuriem deviņi ir jaunpienācēji – Augstsprieguma tīkls, Balta, Baltic International Bank, Coca-Cola HBC Latvia, GRIFS AG, Latvijas Autoceļu uzturētājs, Sadales tīkls, Schwenk Latv...

Aptauja: 77% vīriešu Latvijā ārstu apmeklē tikai nopietnas saslimšanas gadījumā

Lielākā daļa jeb 77% vīriešu Latvijā ārstu apmeklē nopietnas saslimšanas gadījumā, liecina Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta sadarbībā ar vadošo pētījumu kompāniju “Kantar” veiktais pētījums par Latvijas vīriešu pāragras nāves cēloņiem un par...

Prezentēs pētījumu par Latvijas vīriešu zemā dzīves ilguma cēloņiem

Atklājot atbildīga biznesa nedēļu, Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūts prezentēs sadarbībā ar kompāniju “Kantar” veiktu pētījumu par Latvijas vīriešu pāragras nāves cēloņiem un paradumiem, kas negatīvi ietekmē kopējo iedzīvotāju dzīves ilgumu. ...

Uzņēmēji un valsts amatpersonas ātrajos randiņos runās par biznesa attīstību Latvijā

Atbildīgas biznesa nedēļas ietvaros ceturtdien, 13. jūnijā, viesnīcā Hotel Bergs Elizabetes ielā 83/85 no plkst. 11.00 līdz 13.00 Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts aicina uz mītapu Bizness tiekas ar valsti, ...

Deviņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem ir saskārušies ar neērtībām digitālajā vidē

Šodien, 16.maijā, pasaulē tiek atzīmēta Digitālās piekļūstamības diena, kuras mērķis ir aicināt ikvienu vairāk runāt un domāt par digitālās vides piekļūstamību un šķēršļiem, kas traucē virknei cilvēku saņemt informāciju vai pakalpojumus. Korporatīv...

APTAUJA: 60% iedzīvotāju slikti izprot piedāvāto depozīta sistēmas modeli

Vairāk nekā puse – kopumā 60% iedzīvotāju depozīta sistēmu izprot slikti vai ļoti slikti. Turklāt liela daļa iedzīvotāju uzskata, ka depozīta sistēmā varēs nodot iepakojuma veidus, kuri depozīta sistēmas pašreizējā plānā nemaz nav iekļauti. Iedzīvo...

Prezentēs aptauju par iedzīvotāju informētību par plānotās depozīta sistēmas darbību

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) aicina mediju pārstāvjus apmeklēt aptaujas prezentāciju par iedzīvotāju informētību par dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu.  Prese konference norisināsies ISSP galerijā, Marijas ielā 13...

Atklāj kampaņu par Trauksmes celšanas likumu “Redzi. Dzirdi. Runā.”

Otrdien, 16. aprīlī, ar Trauksmes cēlēju kontaktpunkta atklāšanu Valsts kancelejā sākas kampaņa “Redzi. Dzirdi. Runā.” izpratnes veicināšanai par trauksmes celšanas nozīmi sabiedrības interešu aizsardzībā. Gandrīz 70% Latvij...

Aicinām uzņēmumus pievienoties Skolu programmai “Dzīvei gatavs”

“Kā tas, ko mācos skolā šodien, man noderēs nākotnē?” bieži jautā skolēni. Lai gan izglītībai vajadzētu būt kā drošam tiltam uz viņu profesionālo sapņu piepildīšanu, nereti skolēni nespēj saskatīt saikni starp skolā apgūto un reālo dzīvi. Laiks, ...

Vai sociālā uzņēmējdarbība var būt veiksmīgs bizness?

Kā savu ideju un vēlmi palīdzēt pasaulei pārvērst veiksmīgā uzņēmējdarbībā? Vai sociālā uzņēmējdarbība var būt peļņu nesošs bizness? Tie ir aktuālākie jautājumi, kas izaicina sociālo uzņēmējus ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Lai rastu uz tiem a...

InCSR biedriem pievienojas VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

2019. gada 25. martā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta Padomes locekļi nolēma piešķirt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” korporatīvā biedra statusu. InCSR biedri veido atbildīgu uzņēmēju kopienu, kas ir gatavi ar savu piem...

Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā bez maksas varēs novērtēt savu atbildības līmeni

Jau desmito gadu Latvijā reģistrēti uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā un izmantot iespēju bez maksas izvērtēt gan savu atbildības līmeni, gan risku un procesu vadību. Novērtējumam iespējams pieteikties līdz 1. aprīlim vietnē

Sākusies pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2019

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies jau piektā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kas sniedz iespēju ikvienam interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus, kā...

Skolu programma “Dzīvei gatavs” motivēs skolēnus apgūt zināšanas reālajai dzīvei

Otrdien, 5. martā, klātesot Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Rīgas pilī ar sadarbības memoranda parakstīšanu atklāta Skolu programma “Dzīvei gatavs”, kuru īsteno nodibinājums “Iespējamā misija” Pirmo reizi dažādu nozaru – finanšu, mazum...

Valsts darba inspekcija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina pieteikties labas prakses konkursam “Zelta ķivere”

2019. gadā Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizē labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, kurā tiek aicināti piedalīties Latvijas uzņēmumi un organizācijas, kas efektīvi īsteno pasākumus sa...

Prezentēs kalkulatoru, kas ļaus izvēlēties izdevīgāko pārvietošanās veidu darba komandējumos

Lai aktualizētu jautājumu par to, kāds ir lētākais pārvietošanās veids darba komandējumos – sabiedriskais autobuss vai automašīna, 28. februārī  pasažieru pārvadātājs Lux Express, Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūts un uzņ...

Aicina iedzīvotājus un organizācijas paust viedokli par Eiropas nākotni un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai līdz 2030. gadam

Aicinot Latvijas iedzīvotājus, organizācijas un ikvienu apdomāt un paust viedokli par to, kādā valstī vēlamies dzīvot un kādu redzam mūsu planētas un Eiropas nākotni, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publisko Eiropas Komisijas pārdomu dokumentu “

1.martā notiks darba biržas “Atvērtība vērtība” atklāšana

Atzīmējot “Nulles diskriminācijas” dienu un sekmējot tolerances un sabiedrības saliedētību starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, 2019.gada 1.martā tiek uzsākts sociālās kampaņas “Atvērtība ir vērtība”...

5 populārākās mobilās aplikācijas, kas ierobežo viedtālruņa lietošanu auto vadīšanas laikā

Lai arī dažādu pētījumu rezultāti liecina, ka mobilā telefona izmantošana automašīnas vadīšanas laikā ir daudz bīstamāka nekā transportlīdzekļa vadīšana dzērumā, autovadītāji turpina to darīt, pakļaujot briesmām gan sevi, gan līdzcilvēkus....

Jaunā korupcijas uztveres indeksa rezultāti liecina par Latvijas nespēju mazināt korupciju

Otrdien, 29. janvārī pretkorupcijas organizācijas Transparency International publicētajā Korupcijas uztveres indeksā Latvija saņēmusi 58 punktus no 100. Tieši tikpat daudz punktu Latvija saņēma pērn. Latvija indeksā dala 41. vietu ar Gr...

Dace Helmane: Valdības deklarācijā iekļautais punkts par valsts kapitālsabiedrību pakāpenisku centralizāciju rada riskus politiskai ietekmei uz tām

Ministru prezidenta amata kandidāta Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā iekļautais punkts par pakāpenisku valsts kapitālsabiedrību pārvaldes centralizāciju, nododot to vienas institūcijas atbildībā, rada riskus atsevišķa politiskā spēka ietekmei u...

CSDD un vadošās darba devēju organizācijas parakstījušas sadarbības memorandu pret telefonu lietošanu pie auto stūres

Lai ierobežotu mobilo telefonu lietošanu auto vadīšanas laikā, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) satiksmes drošības kampaņas “Izkāp no telefona!” ietvaros parakstījusi sadarbības memorandu ar vadošajām darba devēju organizācijām – L...

CSDD: 60% autovadītāju ar mobilo telefonu pie auto stūres risina darba jautājumus

Vairāk nekā 80% Latvijas autovadītāju lieto mobilo tālruni auto vadīšanas laikā, turklāt lielākā daļa jeb 60% no viņiem to dara dažādu darba jautājumu risināšanai, secināts Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) veiktajā Latvijas autovadītāju aptaujā. L...

Aicina iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada

Lai kopīgi veidotu Latviju labāku, drošāku, laimīgāku un labklājīgāku ikvienam, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) aicina iedzīvotājus piedalīties diskusijā par valsts attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021. gada. Aicinām ikvienu būt ak...

Vairāk nekā 200 Latvijas darba devēji piedalījušies unikālā mācību programmā, lai kļūtu atvērtāki un iecietīgāki

Lai mudinātu Latvijas darba devējus atlases procesā vērtēt darbinieku profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus, Sabiedrības integr...

Pētījums: Puse darba devēju nav gatavi nodarbināt cilvēkus ar hroniskām slimībām vai invaliditāti un bijušos ieslodzītos

Tikai nedaudz vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas uzņēmumu vadītāju ir gatavi pieņemt darbā bijušos ieslodzītos, 52% piekristu algot cilvēkus, kuriem ir kādas hroniskas slimības, bet 49% aptaujāto izvēlētos nodarbināt personas ar funkcionāliem traucē...

Pasaules Garīgās veselības dienā aicina pievērst uzmanību darbinieku labsajūtai darbā un veselībai

Jau otro gadu Pasaules garīgās veselibas dienā 10. oktobrī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts sadarbībā ar Ogres novada Sporta centra veselības vecināšanas nodaļas komandu Oveselība organizē konferenci “Labsajūta darbā un veselība”, kurā ikvie...

Latgales darba devējus aicina piedalīties unikālā mācību programmā par dažādības vadības principiem

Lai mudinātu Latvijas darba devējus atlases procesā vērtēt darbinieku profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus, Sabiedrības integrācijas ...

Ilgtspējas indeksa augstākajai – platīna – kategorijai piepulcējas Latvijas dzelzceļš, Latvijas loto, RTU, Swedbank un Ventspils reiss

Ikgadējā Ilgtspējas indeksā platīna kategorijā iekļuva 12 uzņēmumi, no kuriem pieci bija jaunpienācēji – Latvijas Loto, Latvijas Dzelzceļš, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Swedbank un Ventspils reiss....

Uzņēmēji un valsts amatpersonas ātrajos randiņos runās par biznesa attīstību Latvijā

Atbildīgas biznesa nedēļas ietvaros ceturtdien, 14. jūnijā, viesnīcā Hotel Bergs Elizabetes ielā 83/85 no plkst. 13.00 līdz 15.00 Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts aicina uz pasākumu Bizness tiekas ar valsti, kur 20 ...

Pētījums: Vairāk nekā puse strādājošo darba izraisītā stresa un pārslodzes dēļ saskārušies ar miega problēmām

Vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas darba ņēmēju atklāj, profesionālās izdegšanas dēļ pēdējā gada laikā ir saskārušies ar problēmām iemigt, savukārt 28% stresa mazināšanai regulāri lieto alkoholu, liecina Kooperatīvās ilgtspējas un atbildības institū...

Atbildīga biznesa nedēļā pievērsīsies darbinieku labsajūtas veicināšanai

No 11. līdz 14. jūnijam Latvijā noritēs ikgadējā Atbildīga biznesa nedēļa, kuras laikā noritēs vairāki pasākumi par tēmām, kas saistītas ar ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību. Šī gada fokusā būs darbinieku labsajūta. “Mēs redzam, ka...

Pirmie 100 darba devēji mācību programmā izglītoti par dažādības vadības principiem

Lai mudinātu Latvijas darba devējus atlases procesā vērtēt darbinieku profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus, Sabiedrības integrācijas fond...