Baltijas reģiona uzņēmumiem pieejams bezmaksas rīks emisiju aprēķināšanai

2024. gada 25. aprīlis

Pēc Baltijas valstu banku asociāciju un finanšu pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas ir ticis izstrādāts siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kalkulators, kas ļauj uzņēmumiem viegli aprēķināt to darbības ietekmi uz klimatu. Izstrādātais rīks ir pieejams bez maksas ikvienam uzņēmumam, valsts iestādēm un citām organizācijām.

Lai veicinātu Eiropas Savienības klimata pārmaiņu samazināšanas mērķu sasniegšanu, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas banku asociācijas un kredītiestādes piedāvā izmantot SEG emisiju kalkulatoru. Jaunizveidotais rīks ļauj izvērtēt uzņēmuma darbības ietekmi uz 1. tvēruma un 2. tvēruma emisijām, ieskaitot uzņēmuma elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa rezultātā radīto SEG emisijas apjomu.

“Emisiju apjoma aprēķini ir viens no pirmajiem soļiem uzņēmuma darbības radītās vides ietekmes mērīšanai. Izstrādātais rīks būs īpaši noderīgs maziem un vidējiem uzņēmumiem un citām organizācijām, kas vēlas izmērīt reālus SEG emisiju datus, bet nezina, ar ko sākt. Lielie uzņēmumi veic SEG emisiju aprēķinus, piesaistot ārējos ekspertus vai algojot darbiniekus šādu aprēķinu veikšanai, kas ir pārāk dārgs risinājums mazajiem uzņēmumiem. Tieši šī iemesla dēļ mēs arī realizējām projektu vienkārša, bezmaksas rīka izstrādei, kas palīdzēs uzņēmumiem izvērtēt to radīto SEG emisiju apjomu”, skaidro Irina Kuzmina, Finanšu nozares asociācijas Ilgtspējīgas finansēšanas darba grupas vadītāja.

Kalkulatora darbības pamatā ir plaši lietotas datubāzes (DEFRA, AIB, CIBSE, u.c.) un starptautiskais SEG protokols. Rīks ir balstīts uz nacionālajiem emisijas faktoriem un ir pieejams latviešu, lietuviešu, igauņu un angļu valodā. Turklāt, tiek piedāvāti arī dažādi apmācību materiāli.

Eiropas Savienība un nacionālās iestādes aizvien biežāk pieprasa datus, kas ir saistīti ar uzņēmumu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem un ietekmi uz vidi. Turklāt šāda informācija kļūst aktuāla arī patērētājiem, partneriem un investoriem.

Ņemot vērā finanšu iestāžu būtisko lomu pārejas uz klimata neitralitāti finansēšanā, noteiktos gadījumos informāciju par uzņēmuma SEG emisiju apjomu pieprasa arī finanšu iestādes. Kredītiestādēm ir jāpilda Eiropas Savienības tiesību aktu prasības par banku līdzfinansēto projektu SEG emisijām un jāziņo atbildīgajām iestādēm par finansēto projektu klimata un vides izaicinājumu pārvaldību, kā arī jāvērtē, vai to klienti savā darbībā ņem vērā sasniedzamos vides mērķus. Ikviena kredītiestāde individuāli lemj par datu apjomu, kas ir nepieciešams katrā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā sniegto pakalpojumu un uzņēmuma darbības specifiku.

Bezmaksas SEG emisiju apjoma kalkulators ir pieejams šeit: https://ej.uz/SEG_emsiju_kalkulators