Sākusies pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2019

2019. gada 08. marts

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies jau piektā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kas sniedz iespēju ikvienam interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus, kā arī izcelt savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development WeekESDW) pagājušogad notika vairāk kā 6000 pasākumu, ko īstenoja sociāli aktīvi iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. Aicinām Jūs iepazīties ar informāciju par ESDW, citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspēju un ir vērsts uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/.

ESDW sniedz ieguldījumu 2015. gadā apstiprināto ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM; Sustainable Development Goals – SDGs) īstenošanā, veicinot interesi un mazāka un lielāka mēroga ideju, kas tematiski atbalsta IAM, realizēšanu. IAM identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar kuriem pasaule saskaras vides, sociālā un ekonomikas dimensijā – šodien un nākotnē – un kas prasa aktīvu un tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm, t.sk. valstīm un iedzīvotājiem. Ilgtspējas un IAM tematika ietver tādus globālos izaicinājumus kā nabadzības un bada izskaušana, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu aizsardzībai u.c.  

Aicinām pieteikt savu projektu un ideju publicitātes pasākumus, kas tiks īstenoti laika posmā no 2019. gada 30. maija līdz 5. jūnijam, ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/ līdz š.g. 29. maijam. Dalība ESDW sniedz iespēju popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, paust organizācijas sociālo atbildību un vērtības caur reāliem piemēriem, kā arī uzskatāmi parādīt savu, savas kopienas, valsts un Eiropas mēroga līdzdalību IAM sasniegšanā, vienlaikus ļaujot iepazīties ar citām tematiskām aktivitātēm visā Eiropā un iegūstot starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai. Visa informācija par ESDW ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW tīmekļa vietnē.

Pagājušogad ESDW 2018 veiksmīgi aizvadīja vairāk nekā 6000 uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus, vairāk kā 30 Eiropas valstīs, tostarp piecus no tiem Latvijā. ESDW popularizē ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, izceļot iesaistīto valstu un dalībnieku ieguldījumu IAM sasniegšanā un tādējādi aicinot vairāk domāt par ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni un resursu atbildīgu pielietojumu ilgtermiņā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/. Jūs varat sekot ESDW aktivitātēm arī sociālajās vietnēs: Twitter – @EuropeanSDWeek un Facebook.