Labklājības ministrija aicina uz sarunu par citādā pieņemšanu

2021. gada 04. oktobris

Lai mazinātu sabiedrībā valdošos stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un veicinātu viņu veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā, Labklājības ministrija turpina pērn aizsākto tradīciju – oktobrī, kas Latvijā un citviet pasaulē ir pasludināts par Garīgās veselības mēnesi, organizē Kino dienas 2021 – #EsTepat. To galvenais vēstījums – mēs esam līdzīgāki, nekā pirmajā brīdī šķiet.

Kino dienas #EsTepat ir informatīvi izglītojošs bezmaksas pasākumu cikls, kuru atklās 5. oktobrī plkst. 10.00 Liepājas Olimpiskajā centrā. Šajā pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja ne vien noskatīties zviedru režisores Lēnas Kopelas (Lena Koppel) neparasto komēdiju “Cik brūkleņu ir pasaulē?”, bet arī dzirdēt vērtīgus pieredzes un iedvesmas stāstus, jo filmas seansu papildinās praktisks seminārs. Tajā dažādu jomu eksperti centīsies sniegt atbildi uz jautājumu – kāpēc cilvēki saviem pieņēmumiem par garīga rakstura traucējumiem uzticas vairāk nekā faktiem un kā no šiem pieņēmumiem atbrīvoties, lai veiksmīgāk mijiedarboties ar līdzcilvēkiem.

Lai arī dzīvojam modernā pasaulē, sabiedrībā joprojām ir tēmas, kuras uzskata par neērtām, par tabu. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir viena no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām visā pasaulē. Arī Latvijā. Turklāt dažādi pētījumi rāda, ka pret viņiem sabiedrības attieksme ir daudz noraidošāka nekā pret cilvēkiem ar cita veida traucējumiem. Piemēram, no domnīcas “Providus” pērnā gada nogalē veiktā pētījuma datiem izriet, ka dzīvot kaimiņos cilvēkiem ar garīga rakstura invaliditāti vai strādāt ar viņiem vienā kolektīvā nevēlētos katrs trešais Latvijas iedzīvotājs. Salīdzināšanai var minēt, ka cilvēkus ar fiziska rakstura invaliditāti sev kaimiņos nevēlētos 4,8%, bet darba kolektīvā – 6%.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka daudzi, saskaroties ar garīga rakstura traucējumiem, izvēlas par tiem nerunāt un nemeklē palīdzību, kas bieži ir saistīts ar sabiedrībā valdošajiem stereotipiem un bailēm no apkārtējo iespējamās reakcijas. Kā norāda psihiatri un citi eksperti, ilgtermiņā šāda “stratēģija” var ļoti negatīvi ietekmēt cilvēka psihisko veselību un kopējo dzīves kvalitāti.

“Tieši stereotipi un bailes no nezināmā būtiski ierobežo arī cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Tomēr mēs nevaram izlikties, ka šie cilvēki neeksistē. Viņi ikdienā ir tepat – mums līdzās. Un viņiem ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts, savukārt mums – pamudinājums mainīt savu attieksmi, kā arī zināšanas par to, kā varam veiksmīgāk mijiedarboties. Tāpēc šogad Kino dienās centīsimies mainīt stereotipus par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patiesajām spējām un iespējām, vēlmēm un vajadzībām. Un šo uzdevumu mums palīdzēs īstenot dažādu jomu eksperti,” norāda labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Kino dienās 2021 ir paredzēti seši pasākumi, kas aptvers visus Latvijas reģionus, tās norisināsies Jelgavā, Liepājā, Rīgā, Rēzeknē, Ulbrokā un Valmierā. Plašāka informācija par pasākumiem un dalībnieku reģistrēšanās nosacījumiem būs pieejama Labklājības ministrijas Facebook lapas sadaļā “Pasākumi” (dalībnieku reģistrācijas saite tiks pievienota katra pasākuma aprakstam).

Afiša, kurā norādīta informācija par informatīvi izglītojošo pasākumu cikla "Kino dienas 2021 - #EsTepat" norises vietām un laikiem: 5.oktobris - Liepāja, 11.oktobris - Rīga, 12.oktobris - Valmiera, 18.oktobris - Rēzekne, 25.oktobris - Ulbroka, 26.oktobris - Jelgava. Tāpat tajā iekļauta informācija par pasākumu programmu: "Ne vien zviedru režisores Lēnas Kopelas neparastā komēdija "Cik brūkleņu ir pasaulē?", bet arī ekspertu padomi un vērtīgi pieredzes stāsti.", kā arī norāde uz to, ka plašāka informācija par pasākumiem pieejama Labklājības ministrijas Facebook lapā @labklajibasministrija.

Pasākumu ekspertu komandā ir psihiatri Ņikita Bezborodovs un Jānis Bušs, “Uzvediba.lv” vadītāja un Latvijas Autisma apvienības valdes priekšsēdētāja Līga Bērziņa, Liepājas Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra vadītāja un resursu centra “Marta” Liepājas filiāles vadītāja Madara Lapsa, kā arī sociālais uzņēmējs un biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.

Kino dienas organizē Labklājības ministrija ESF projektā “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)”. Pasākumus atbalsta “Glada Hudik” teātris (Zviedrija) un Zviedrijas Institūts projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”.