Desmit darba devējiem pasniedz īpašu pateicību par ieguldījumu ģimenēm draudzīgas sabiedrības attīstības veicināšanā

2021. gada 27. janvāris

Mūsdienu sabiedrības izpratne par ģimeniskajām vērtībām strauji mainās, un Latvijā to lielā mērā ir veicinājusi iekļaujošas, ģimenēm draudzīgas korporatīvās kultūras attīstība. Tāpēc Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūtu (InCSR) nule kā pasniedzis īpašu pateicības balvu 10 organizācijām, kurām ir bijusi nozīmīga loma saliedētas ģimenēm draudzīgas sabiedrības attīstības veicināšanā, tostarp iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” izveidē.

Šogad aprit 17 gadi, kopš Latvijā tika likti pamati iniciatīvai “Ģimenei draudzīga darbavieta” (iepriekš – “Ģimenēm draudzīgs komersants”). Starp lielākajiem šīs iniciatīvas sasniegumiem tās īstenotāji  – SIF –, kas darba devēju vērtēšanā cieši sadarbojas ar InCSR, min divas lietas. Pirmkārt, vairums jeb 72% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka ir apmierināti ar privātās un darba dzīves līdzsvarošanas iespējām savā pašreizējā darbavietā (“Kantar”, 2020). Otrkārt, gadu no gada palielinās to uzņēmumu un iestāžu skaits, kuras vēlas iegūt apliecinājumu par ģimenei draudzīgas organizācijas pārvaldības principu ievērošanu ikdienas darbā. Iemesls – tas ir veids, kā veicināt esošo darbinieku lojalitāti un radīt pozitīvu darba devēja tēlu potenciālo darbinieku piesaistei.

“Indivīds un ģimene ir sabiedrības pamatelementi. Lai mēs varētu runāt par patiesi saliedētu sabiedrību, ir jāizpildās virknei priekšnosacījumu, un viens no būtiskākajiem ir ikviena strādājošā iespējas justies darbā labi un sabalansēt privāto un profesionālo dzīvi. Esam gandarīti, ka arvien vairāk darba devēju šiem jautājumiem pieiet pēc būtības un apzinās, kas apmierināts darbinieks ir “atslēgas elements” biznesa vai iestādes sekmīgai darbībai,” norāda SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Potenciāls nav izsmelts

Dažādiem ilgtspējas aspektiem mūsdienās tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība. Ģimenēm draudzīgai darba videi ir ļoti nozīmīga loma ilgtspējīgas sabiedrības attīstībā, jo cilvēks darbā pavada trešo daļu savas dzīves. Tāpēc SIF un InCSR pārstāvji ir pārliecināti, ka iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” potenciāls vēl nav izsmelts.

“Ar mērķi sekmēt cilvēcīgas, iekļaujošas darba vides attīstību Latvijā, tā turpinot savu misiju nostiprināt sabiedrībā izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvara nepieciešamību, šogad iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” tiks attīstīta jaunā līmenī. Primāri plānojam paplašināt tās robežas. Proti, turpmāk uz šo statusu varēs pretendēt jebkurš darba devējs, neraugoties uz tā lielumu, formu vai darbības jomu,” skaidro Z.Pūce.

Viņa uzsver, ka ir ļoti svarīgi atcerēties, ka darbinieki ir dažādi un arī viņu intereses, vajadzības ir atšķirīgas. Radot iekļaujošu vidi visām ģimenēm, darbinieki jūtas gaidīti, novērtēti un piederīgi darbavietai, kas kļūst par priekšrocību pašam darba devējam. Tāpēc ikviens darba devējs ir aicināts atbalstīt ģimenes un pievienoties šai iniciatīvai!

Proaktivitāte atmaksājas

Iniciatīva “Ģimenei draudzīga darbavieta” šo gadu laikā ir kļuvusi par stabilu vērtību Latvijas korporatīvajā vidē. Tāpēc īsi pirms tā piedzīvo transformāciju un tiek godināti darba devēji, kuri šim statusam kvalificējās 2019. un 2020.gadā, tiek sveiktas organizācijas, kuru ieguldījums šīs iniciatīvas ieviešanā un attīstībā, kā arī ģimenēm draudzīgas korporatīvās kultūras izveidē Latvijā ir bijis vislielākais.

Balva, ko kas kā pateicība par ieguldījumu iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ieviešanā un attīstībā, kā arī ģimenēm draudzīgas korporatīvās kultūras izveidē Latvijā piešķirta 10 darba devējiem.

“Veidot drošu, iekļaujošu darba vidi atbilstoši likumdošanas aktos noteiktajām prasībām ir viena lieta. Taču proaktīvi īstenot dažādas papildu aktivitātes, piemēram, demonstrēt savu atbilstību ģimenēm draudzīga darba devēja vērtībām un publiski dalīties labajā praksē, tā veicinot šo vērtību iedzīvināšanu plašākā sabiedrībā, ir pavisam cita lieta. Man ir patiess prieks, ka šodien varam teikt paldies par šo praksi nevis vienai vai divām, bet gan desmit spēcīgām organizācijām!” uzsver InCSR vadītāja Dace Helmane.

Pieejas ir atšķirīgas

Starp pateicības saņēmējiem ir gan uzņēmumi, gan arī valsts iestādes:

  • Labklājības ministrija ir viena no organizācijām, kuras ieviesa iniciatīvu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Tā joprojām aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs, kuru mērķis ir veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā.
  • Latvijas Televīzija par ģimeniskajām vērtībām ir iestājusies vienmēr – arī tālajos 1950.gados, par ko liecina bagātīgais dažādām sabiedrības grupām, tostarp bērniem, paredzēto programmu klāsts. Tā ir viena no pirmajām organizācijām, kuras ieguva statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Turklāt tā ir saglabājusi šo statusu visu šo gadu garumā, jo uzstādījusi sev visai augstus kvalitātes standartus iekļaujošas darba vides un satura nodrošināšanā.
  • “Kantar” regulāri veic dažādus pētījumus par aktuālo situāciju privātās un darba dzīves līdzsvarošanas jomā Latvijā un Baltijā, izzinot darba ņēmēju gaidas un darba devēju gatavību tās apmierināt, kā arī proaktīvi dalās ar iegūtajiem datiem.
  • “Latvenergo” ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kuriem ir izdevies izveidot atbildīga un uzticama darba devēja tēlu ne vien “uz papīra”, bet arī praksē, kā arī attīstīt kvalitatīvu sociālo dialogu ar arodbiedrībām.
  • “RIMI Latvia” un “Swedbank” veiksmīgi risina dažādības jautājumus, aktīvi iestājoties par vienlīdzīgām iespējām visiem darba ņēmējiem, bet īpaši – sievietēm un senioriem.
  • “SCHWENK Latvija” ir viens no retajiem uzņēmumiem, kuri domā ne vien par savas darbības ietekmi uz pārstāvēto nozari, bet arī sabiedrību kopumā. Pat mainoties īpašniekiem, tam ir izdevies saglabāt šo fokusu, rūpējoties gan par darbinieku, gan arī viņu ģimeņu, klientu, piegādātāju u.tml. veselību un drošību.
  • “Latvijas Autoceļu uzturētājs” ikdienā aktīvi rūpējas par ģimenisko vērtību nostiprināšanu gan savā darba vidē, gan arī sabiedrībā.
  • “Latvijas valsts mežu” prioritāte ir rūpes par darbiniekiem, tāpēc uzņēmums lielu vērību pievērš darba vides jautājumiem – regulāri tiek pilnveidoti darba procesi, darbiniekiem tiek nodrošinātas plašas izaugsmes iespējas, dažādām darbinieku grupām (piemēram, studējošajiem darbiniekiem un jaunajām ģimenēm) tiek nodrošinātas sociālās garantijas u.tml.
  • Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” aktīvi iestājas par ģimeniskajām vērtībām, īstenojot dažādas sociālās aktivitātes, sabiedriskās domas veidošanas kampaņas un pasākumus, kuru mērķis ir izglītot sabiedrību par šo vērtību nozīmi drošas un bērniem, ģimenēm draudzīgas valsts attīstībā.

Jāpiebilst, ka gan Labklājības ministrija, gan arī Latvijas Televīzija, “Latvijas Autoceļu uzturētājs”, “Latvijas valsts meži” un organizācija “Mammamuntetiem.lv”  sniedza būtisku pienesumu SIF pilotprojektam, kura mērķis bija praktiski pārbaudīt jauno novērtējuma “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku anketu un iegūt darba devēju atgriezenisko saiti par tās izmantošanu.

Šī pateicība ir vienreizējs novērtējums. Organizēt to kā regulāru apbalvojumu nav paredzēts.