Sabiedrības integrācijas fonds uzsāk darba devēju atbalsta programmu iekļaujošas darba vides attīstībai

2023. gada 25. septembris

Lai arī pētījumu dati liecina, ka Latvijā atvērtība dažādībai pieaug, darba tirgus joprojām nav iekļaujošs. Saskaņā ar ekspertu novērojumiem darba devējiem trūkst izpratnes, kā sekmīgi integrēt dažādības vadības principus savā ikdienas darbā. Ar mērķi veicināt stratēģisku pieeju iekļaujošas darba vides attīstībai Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) uzsāk unikālu iniciatīvu darba devēju atbalstam – Dažādības mentoru programmu.

Šo programmu veido aktivitāšu kopums, kuru mērķis ir ne vien palīdzēt darba devējiem stiprināt savu kompetenci dažādības vadības jomā, bet arī nodrošināt praktisku ekspertu atbalstu iekļaujošas darba vides veidošanai. Iecerēts, ka tā kalpos kā kvalitatīva tīklošanās un pieredzes apmaiņas platforma, jo ekspertu līdzšinējie novērojumi liecina, ka tieši pieredzes stāsti ir ļoti spēcīgs stimuls pozitīvām pārmaiņām dažādības jomā, tostarp jaunu, atvērtību veicinošu, iniciatīvu attīstīšanai darba vietās.

“Latvijā jau šobrīd ir virkne darba devēju, kuri domā par iekļaujošas darba vides veidošanu, īsteno pasākumus vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un aizvien aktīvāk pauž gatavību mācīties pieņemt dažādību, veidojot iekļaujošu darba vidi. Vienlaicīgi apzināmies, ka arī darba devējiem ar pamatzināšanām diskriminācijas novēršanas un dažādības vadības jomā, būtiski nodrošināt profesionālus un kvalitatīvus izglītojošus pasākumus tālākai izaugsmei, un Dažādības mentoru programma būs nozīmīgs solis ceļā uz iekļaujošas darba vides stiprināšanu Latvijā,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Šīs programmas izstrādē ņemtas vērā Latvijas darba devēju aktuālās vēlmes un vajadzības, kas tika identificētas pētījuma “Dažādības kompass 2023″* ietvaros. Proti, bezmaksas konsultācijas par dažādības un iekļaušanas jautājumiem ir viena no atbalsta formām, ko darba devēji šobrīd sagaida visvairāk – uz šādu konsultāciju nepieciešamību norāda 66% respondentu. Īpaši aktuālas tās ir mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības nozarē.

Tāpat starp to īstenoto dažādības un iekļaušanas aktivitāšu pilnveidei nepieciešamajām atbalsta formām darba devēji min mācību iespējas darbiniekiem (78%) un vadībai (66%), visas aktuālās ar dažādību saistītās informācijas pieejamību vienuviet (79%), kvalitatīvas dažādības rokasgrāmatas izveidi (54%) un citas.

Dažādības mentoru programma norisināsies no šā gada 3.oktobra līdz 15.novembrim. Dalībai tajā aicināti pieteikties uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju u.tml. vadītāji/-as un speciālisti/-es, kuru ikdienas darbs jau šobrīd ir saistīts dažādības vadības jautājumiem un atbalstu darbiniekiem, aizpildot līdz šā gada 27.septembrim elektronisku reģistrācijas formu.

Programmu īsteno SIF sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizācijas attīstības centru “Spring Valley”. Dalība šajā tajā ir bez maksas – visas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas tiek segtas no Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

.

* Pētījums īstenots 2022.gada novembrī un decembrī, aptaujājot tiešsaistē 402 darba devējus no visas Latvijas, kā arī izzinot darba devēju, darba ņēmēju, pretdisrkiminācijas ekspertu, diskriminācijai pakļauto sabiedrības grupu pārstāvju u.tml. viedokli 9 fokusa grupās, kas norisinājās neklātienē (online).