Aptauja: darba vides faktori būtiski ietekmē Latvijas iedzīvotāju laimes sajūtu

2021. gada 20. marts

Turpinot pirms deviņiem gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad 20.martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā laimes diena. Lai arī cilvēka laimes sajūtu ietekmē ļoti dažādi faktori – ģimene, psihoemocionālā labsajūta, veselība u.c., eksperti norāda, ka aizvien nozīmīgāka loma šīs sajūtas veicināšanā ir darba vides faktoriem. To apstiprina arī “Kantar” jaunākās aptaujas dati – 84% Latvijas nodarbināto iedzīvotāju atzīst, ka darbs ietekmē viņu laimes sajūtu.

Pavasarīgi ģērbusies sieviete lido mākoņos, turoties ar muti pie liela rozā krāsas balona.

Lai gan atalgojums jau sen nav nedz vienīgais, nedz arī galvenais darba devēja izvēlē, katrs otrais aptaujātais norāda, ka tieši tas ir nozīmīgākais darba vides faktors, kas ietekmē viņu laimes sajūtu. Pie kam, vīrieši to min salīdzinoši biežāk nekā sievietes. Tāpat aptaujas rezultāti atklāj, ka šis faktors ir īpaši nozīmīgs respondentiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem, strādniekiem un cilvēkiem, kuriem šobrīd nav personīgu ienākumu, kamēr dažādus papildu labumus jeb t.s. “labumu grozu” vairāk novērtē sievietes un strādājošie, kuru ienākumi pārsniedz 700 eiro.

Starp nozīmīgākajiem laimes sajūtu veicinošajiem darba faktoriem tiek minēta brīva, draudzīga darba atmosfēra (34%), privātās un darba dzīves līdzsvars (25%), interesants un daudzveidīgs darbs (24%), elastīgs darba laiks (24%), kā arī dažādi papildu labumi (23%). Savukārt kā vismazāk nozīmīgie faktori tiek minēti tādi faktori kā droša darba vide, iespēja pilnībā vai daļēji strādāt attālināti, kā arī savs darba kabinets vai iespēja strādāt vienā telpā ar trīs līdz pieciem, nevis 20 un vairāk kolēģiem.

Jāpiebilst, ka stabils atalgojums ir teju vienlīdz svarīgs laimes sajūtu veicinošs darba vides faktors visos Latvijas reģionos. Tajā pašā laikā Latgales reģiona iedzīvotāji ievērojami biežāk starp darba vides faktoriem, kas viņiem ļauj justies laimīgākiem, min papildu labumus, brīvu, draudzīgu darba atmosfēru un iespēju strādāt interesantu un daudzveidīgu darbu, vidzemnieki – drošu darba vidi, kurzemnieki – iespēju īstenot savas idejas, zemgalieši – atsaucīgus kolēģus un privātās un darba dzīves līdzsvarošanas iespējas, rīdzinieki – izaugsmes iespējas un iespēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, bet Pierīgas iedzīvotāji – elastīgu darba laika un atzinību no vadītāja, kolēģu puses.

“Lai gan Latvijas rezultāti pasaules laimīgāko valstu topā nav nemaz tik peļami – esam 51.vietā, mums vēl ir, kur tiekties. Un šīs aptaujas dati mums atklāj formulu, kā šo sniegumu var efektīvi uzlabot. Ņemot vērā, ka cilvēks darbā pavada trešo daļu savas dzīves, fakts, ka tieši darbam ir ļoti liela ietekme uz viņa labsajūtu, šķiet pašsaprotams. Tomēr daudzi darba devēji joprojām izvēlas šo faktu ignorēt, tā negatīvi ietekmējot gan darbinieku labsajūtu, gan arī savu izaugsmi. Jo ir pierādīts, ka tikai apmierināts darbinieks ir laimīgs, bet tikai laimīgs darbinieks ir produktīvs,” norāda Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Salīdzinoši visbiežāk to, ka darbs ietekmē viņu laimes sajūtu, norāda strādājošie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem, vidējā un augstākā līmeņa speciālisti, kā arī nodarbinātie, kuru personīgie ikmēneša ienākumi pārsniedz 700 eiro. Tāpat uz darbu kā laimes sajūtu veicinošu faktoru biežāk norāda Pierīgas un Vidzemes reģiona iedzīvotāji, kamēr kā mazāk būtisku to min Zemgales iedzīvotāji.

Interesanti, ka respondenti, kuri paši sev ir darba devēji, kā galveno darba vides faktoru, kas ietekmē viņu laimes sajūtu min elastīgu darba laiku (41%). Tāpat viņiem ir nozīmīga iespēja īstenot savas idejas un strādāt interesantu un daudzveidīgu darbu. Turklāt šie faktori viņu vērtējumā ir svarīgāki par stabilu atalgojumu, kā arī privātās un darba dzīves līdzsvarošanas iespējām.

* Aptauju veica pētījumu kompānija “Kantar” 2021.gada martā, ar interneta starpniecību aptaujājot 629 nodarbinātos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 60 gadiem.