“Swedbank” ziedo 100 000 eiro ārkārtas situācijas skarto Latvijas iedzīvotāju emocionālās labklājības stiprināšanai

2020. gada 29. aprīlis

Covid-19 krīzes apstākļos ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām samazinās, bet iedzīvotāju pieprasījums pēc to pakalpojumiem palielinās. Stiprinot nevalstiskā sektora iniciatīvas un iespējas plašam iedzīvotāju lokam apmierināt ne tikai pamata, bet arī drošības, sociālās un attīstības vajadzības un saņemt tam nepieciešamo atbalstu, “Swedbank” izveidojusi emocionālās labklājības programmu “Stiprāki kopā” un savu darbinieku vārdā ziedo 100 000 eiro astoņām sabiedriskā labuma iniciatīvām. Katra no tām savā veidā strādā ar Covid-19 krīzes radītajām sekām un nodrošina dažādu sabiedrības grupu emocionālo labklājību, drošību un spēju pārdzīvot ārkārtas situāciju.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem līdz ar pandēmijas izplatību pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kam ir nepieciešama palīdzība. Kopš 2020. gada 1. marta Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku skaits ir pieaudzis par 13 423 personām, sasniedzot 7,9% reģistrētā bezdarba līmeni valstī. Salīdzinot ar gada sākumu, martā par apmēram 13% pieaudzis sociālās palīdzības saņēmēju skaits.

Ārkārtas situācija primāri ietekmē iedzīvotāju finansiālo labklājību, kas iet roku rokā arī ar emocionālo stāvokli. Bažas par finanšu situāciju, zaudētā iespēja brīvi pārvietoties, piespiedu ikdienas paradumu maiņa, ikdienas slodzes pieaugums vai, gluži otrādi, dīkstāve, nopietni ietekmē dažādu sabiedrības grupu emocionālo labsajūtu. Tā, piemēram, Valsts policijā palielinās izsaukumu skaits par vardarbības gadījumiem ģimenēs, palīdzības tālruņi saņem vairāk zvanu no izmisušiem vecākiem, kuri nespēj tikt galā ar milzīgo slodzi un savienot attālinātu darbu ar atbalstu bērniem mācībās.

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzsver: “Šis ir laiks, kad visai Latvijas sabiedrībai jābūt solidārai un vienam otru jāstiprina arī emocionāli. Iestājoties ārkārtējai situācijai, gan valsts un pašvaldību, gan privātajam sektoram un nevalstiskajām organizācijām īsā laikā bija jāspēj un jāsaprot, kā transformēt savu darbību tā, lai nepakļautu ne sevi, ne sabiedrību vīrusa izplatībai. Tas izraisīja virkni nestandarta un neierastu risinājumu, rosināja cilvēkus paraudzīties inovatīvi uz ikdienas norisēm. Tomēr vienlaikus tas saistījās ar papildu bažām par nākotni, palielinoties ne tikai ekonomiskai, bet arī emocionālai spriedzei, kuras mazināšana ir būtiski svarīga, lai tās iedzīvotāju grupas, kuras šie unikālie apstākļi ietekmējuši visvairāk – ģimenes ar bērniem, seniori – spētu stāties pretī izmaiņām. Vienlaikus šis ir laiks, kad pozitīvi jāizceļ arī savstarpējās izpratnes, empātijas un atbalsta veidošanās, gan palīdzot ar pārtikas un visnepieciešamāko preču piegādi, sniedzot dažādus atvieglojumus dīkstāvē esošajiem iedzīvotājiem, gan pabalstu un atvieglojumu veidā, un tāpat arī dažādiem dienestiem savstarpēji vairojot uzticību un sadarbojoties roku rokā.”

“Par Covid-19 ietekmi mēs visbiežāk runājam tādās racionālās kategorijās kā bezdarbs, iekšzemes kopprodukts, pārmaiņas tautsaimniecībā, gultu skaits slimnīcās, vīrusa skarto, neizglābto un izveseļojušos skaits. Ne mazāk svarīgi, lai mēs visi no šīs situācijas iznāktu emocionāli stiprāki, vai vismaz nesalauzti. Novērtējot sabiedriskā labuma organizāciju lomu šajā procesā, pateicībā un cerībā palīdzēt iespējami plašam iedzīvotāju lokam pārvarēt ārkārtas situācijas laiku, “Swedbank” darbinieku vārdā ziedo 100 000 eiro astoņiem krīzes aģentiem emocionālās labklājības programmas “Stiprāki kopā” ietvaros,” stāsta Reinis Rubenis, “Swedbank Latvija” vadītājs, vienlaikus apliecinot, ka “Swedbank” arī turpmāk nodrošinās gan pilnvērtīgu bankas pakalpojumu, gan kredītu pieejamību, veicinot Latvijas ekonomikas spēju veiksmīgi pārvarēt ārkārtas situāciju.

“Swedbank” programmas “Stiprāki kopā” atbalstītās iniciatīvas pārstāv tādas jomas kā pamatvajadzību nodrošināšana, atbalsts no vardarbības cietušajiem, emocionālais atbalsts vecākiem, izglītība, rehabilitācija un kultūra. 100 000 eiro sadalīs sekojošas iniciatīvas: Centrs MARTA, lai atbalstītu vardarbībā cietušo rehabilitāciju; Centrs Dardedze, lai sniegtu psihoemocionālo atbalstu vecākiem; iniciatīva “Dots devējam atdodas”, lai organizētu kultūras jomas profesionāļu atbalstu; Latvijas Samariešu apvienības Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, lai nodrošinātu pārtikas pakas bez iztikas palikušajiem iedzīvotājiem; fonds Ziedot.lv, lai tiktu stiprināta tā reaģētspēja ārkārtas situācijā; nodibinājums “Iespējamā misija”, lai stiprinātu Latvijas skolēnu mācīšanās prasmju apguvi; bērnu rehabilitācijas centrs POGA, lai  risinātu mazo pacientu rehabilitāciju mājas apstākļos; patversme “Dzīvnieku draugs”, lai nodrošinātu bezpajumtes dzīvnieku aprūpi.

Atbalstu par labu konkrētajām iniciatīvām noteica “Swedbank” zīmola un darbinieku vērtības, uzsvaru liekot uz dažādību, kur skatījums uz to, kas ārkārtas situācijā ir svarīgākais un tāpēc atbalstāms, katram sabiedrības loceklim ir atšķirīgs.

Plašāka informācija par katras iniciatīvas darbību ārkārtas situācijas pārvarēšanai un tam nepieciešamo finansējumu pieejama šeit. Savukārt preses konferences, kurā tika prezentēta šī “Swedbank” iniciatīva, video ieraksts pieejams šeit.