VARAM: aizvadīta 2022.gada sasaukuma Vides konsultatīvās padomes 2022.gada pēdējā sēde

2023. gada 16. janvāris

Šā gada 11.janvārī notika Vides konsultatīvās padomes (VKP) 2022.gada sasaukuma pēdējā sēde, kuras fokusā bija ar atkritumu samazināšanu saistītie jautājumi. Tajā piedalījās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, kurš informēja par Valdības rīcības plānā paredzētajiem pasākumiem šajā jomā. 

Palielinoties iedzīvotāju skaitam un pirktspējai, kā arī ražotāju vēlmei iesaiņot savas preces iespējami pamanāmākos iepakojumos ar mērķi veicināt to noietu tirgū, arī sadzīves atkritumu īpatsvars pasaulē palielinās, turklāt visos pasaules reģionos. Īpaši liela atkritumu koncentrācija ir pilsētās, jo arī urbanizācijas tempi pēdējās dekādēs ir būtiski pieauguši. Proti, ja lauku reģionos bioloģiskās izcelsmes atkritumi parasti nonāk kompostā, tāpēc tajos ir jādomā tikai par atkritumiem, kas dabīgi nesadalās, pilsētās situācija ir pavisam cita, jo atkritumu kompostēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas. 

Saskaņā Pasaules Bankas ekspertu aprēķiniem, neko nedarot (nemainoties iedzīvotāju paradumiem un dažādu nozaru uzņēmumu darbības principiem), atkritumu īpatsvars pasaulē līdz 2050.gadam varētu palielināties par 70%, radot virkni nopietnu izaicinājumu sabiedrībai, ekonomikai u.tml. ne vien globālā, bet arī valstu līmenī.

“Ir svarīgi kopīgi iet uz mērķi, iesaistīties visām pusēm – gan valsts iestādēm, gan organizācijām, veidojot kopēju izpratni par nepieciešamību sasniegt nospraustos klimata mērķus, kas vienlaicīgi ir arī izaicinājums. Lai Latvija būtu pašpietiekamāka ar saviem energoresursiem, lai procedūras būtu salāgotas starp dažādiem resoriem, vienlaicīgi nepazeminot uzstādīto latiņu, nepieciešams padomāt par piemērotāko darba sadales veidu. Jādomā jauni, modernāki instrumenti kā deleģēt atbildību pašvaldībām, kas palīdzētu nodrošināt arī tās attīstību,” uzsvēra M.Sprindžuks.

Viena no nozarēm, kas rada vislielāko atkritumu daudzumu (aptuveni 30% no visiem pasaules atkritumiem), ir pārtikas preču ražošana nozare, tāpēc šajā sēdē piedalījās arī “Lidl Latvija”, “MAXIMA Latvija” un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvji. Visas iesaistītās puses kopīgiem spēkiem meklēja risinājumus, kā samazināt Latvijā radīto atkritumu apjomu. Galvenais secinājums – prioritāte joprojām ir veicināt atteikšanos no vienreizlietojamām precēm un samazināt patērētā iepakojuma apjomus, īpaši no nepārstrādājamas vai grūti pārstrādājamas plastmasas un kompozīta materiāliem ražotā iepakojuma apjomus.  

Kā ik gadu, arī 2023.gada janvārī notiks VKP vēlēšanas, kuru laikā tiks pārvēlēts jauns tās sastāvs.