Ievēlēts jauns Vides konsultatīvās padomes sastāvs

2022. gada 10. februāris

Nule kā ievēlēts jauns Vides konsultatīvās padomes (VKP) sastāvs. Tās priekšsēdētāja amatā apstiprināts nodibinājuma “Teiču dabas fonds” valdes loceklis Juris Jātnieks, bet viņa vietnieces pienākumus pildīs biedrības “Latvijas Vides pārvaldības asociācijas” valdes locekle Olga Trasuna. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.209 “Vides konsultatīvās padomes nolikums”, VKP padomes sastāvs tiek pārvēlēts reizi gadā. Šogad pieteikumus dalībai padomē bija iesniegušas 34 biedrības un nodibinājumi, no kurām 31 organizācija tika virzīta dalībai vēlēšanās. 

VKP jaunās padomes vēlēšanas notika šā gada 27.janvārī MS Teams platformā. Līdztekus padomes priekšsēdētājam un viņa vietniecei 2022.gadā tajā darbosies vēl 18 organizāciju pārstāvji: Alvis Birkovs (Latvijas Makšķernieku asociācija), Andis Liepa (Ķemeru Nacionālā parka fonds), Andis Mizišs (Vides fakti), Anna Doškina (Zero Waste), Dace Āriņa (Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija), Dace Helmane (Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts), Elita Kalniņa (Vides aizsardzības klubs), Kārlis Kalns (Latvijas Permakultūras biedrība), Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs), Jānis Rozītis (Pasaules dabas fonds), Jānis Sprūds (Latvijas Ezeri), Jānis Ulme (Vides izglītības fonds), Juris Jātnieks (Teiču dabas fonds), Kristīna Veidemane (Baltijas Vides forums), Lelde Eņģele (Latvijas Dabas fonds), Linda Zuze (Zaļā brīvība), Līga Brūniņa (Baltijas krasti), Maija Medne (Latvijas Botāniķu biedrība) un Viestus Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība).

VKP darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides aizsardzības politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes un citām institūcijām vides aizsardzības politikas ieviešanā.