Vairāk nekā 200 Latvijas darba devēji piedalījušies unikālā mācību programmā, lai kļūtu atvērtāki un iecietīgāki

2018. gada 12. decembris

Lai mudinātu Latvijas darba devējus atlases procesā vērtēt darbinieku profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizācijas attīstības centru Spring Valley 2017. gada novembrī uzsāka unikālu bezmaksas mācību programmu Skatu Punkti, kuras ietvaros līdz 2018. gada novembrim izglītoja 206 dažādu līmeņu vadītājus un darbiniekus no budžeta iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.

Pērnā gada rudenī veiktā aptauja apstiprināja, ka, neskatoties uz darbaspēka trūkumu, tikai 54% Latvijas darba devēju ir gatavi pieņemt darbā bijušos ieslodzītos, 52% piekristu algot cilvēkus, kuriem ir kādas hroniskas slimības, bet tikai 49% aptaujāto izvēlētos nodarbināt personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Kā galveno iemeslu šādu cilvēku nepieņemšanai darbā 20% aptaujāto minēja stereotipus.

“Darbavietās strādā darbinieki no sabiedrībā diskriminētām iedzīvotāju grupām, bet lielākā daļa netiek integrēti kopējā organizācijas sistēmā vai viņu zināšanas un pieredze organizācijā tiek aplūkota atrauti no kopējiem organizācijas procesiem. Ar Skatu Punkti mācību palīdzību vēlamies aicināt gan valsts, gan pašvaldību, gan uzņēmumu uzmanības centrā likt iekļaujošu darba vidi, abpusēju cieņu un iespēju vienlīdzību.” uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

Dalībnieku sastāvs apliecina, ka mācībās ir izdevies iesaistīt dažādus darba devējus, jo 91 dalībnieks pārstāvēja uzņēmumus, 82 – budžeta iestādes, bet 33 dalībnieki bija no nevalstiskā sektora.

“Darbinieku dažādības veicināšana ir viens no nozīmīgiem veidiem, kā risināt darbaspēka trūkumu mūsu valstī. Dalībnieki norādīja, ka, pateicoties mācību programmai, viņi ir ne tikai ieraudzījuši savus aizspriedumus, bet arī apzinājušies, ka darbinieku dažādība sekmē inovācijas un ekonomisko izaugsmi,” skaidro Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

  • “Neticēju, ka iespējams organizēt tik interesantas, saistošas, izzinošas trīs dienu mācības!”
  • “Neko labāku nevarēju vēlēties – absolūta kompetence, atvērtība, orientēšanās uz dalībniekiem”
  • “Guvu daudz jaunu ideju kolektīva mikroklimata uzlabošanai”
  • “Lika aizdomāties par neizmantoto potenciālu darba vietā”

Šie ir daži no komentāriem, ar kuriem dalībnieki dalījās mācību noslēgumā, un apliecina, ka tēmas izvēle ir aktuāla, turklāt svarīgi koncentrēties nevis uz lekcijām, bet praktisku iesaisti, diskusijām, savstarpējo dalīšanos pieredzē. Visu dalībnieku vidējais vērtējums mācībām 10 ballu skalā bija 9.2, kas ir ļoti augsts novērtējums un apstiprina nepieciešamību turpināt iesākto.

Ņemot vērā dalībniekiem aktuālos jautājumus un interesi par citu darba devēju pieredzi, praktiskiem risinājumiem, mācību programmas ietvaros tika izveidoti video un īpaši ieteikumi jeb vadlīnijas, kas arī citus darba devējus mudina kļūt atvērtākiem un palīdz ieraudzīt dažādības ieguvumus. Visi materiāli ikvienam brīvi pieejami vietnē www.skatupunkti.lv.

2019. gada mācību programma tiks turpināta, un jau šobrīd interesenti no budžeta iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām tai var pieteikties vietnē www.skatupunkti.lv. Būtiski, ka visas ar mācībām saistītās izmaksas sedz organizatori, tāpēc no darba devēja nepieciešams tikai atbalsts un gatavība ieguldīt savu un darbinieku laiku.

Par Latvijas darba devēju aptauju:

Tirgus pētījumu kompānijas Kantar TNS Latvijas darba devēju aptaujā piedalījās 405 dažādu jomu un visu Latvijas novadu uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī fondu, nodibinājumu, biedrību vadītāji un personāla vadītāji. Pētījums norisinājās no 2017. gada 24. oktobra līdz 3. novembrim.

Papildu informācija:

www.skatupunkti.lv

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, tālr. 29110260, e-pasts: dace.helmane@incsr.eu.

Normunds Pīlips, Sabiedrības integrācijas fonda Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators, tālr. +371 67 078 205, e-pasts: normunds.pilips@sif.gov.lv

Izglītojošu pasākumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.