Rīgā pulcēsies klimata zinātnieki un praktiķi no visas pasaules

2024. gada 09. aprīlis

No 15. līdz 19. aprīlim Rīgā pulcēsies vairāk nekā 100 zinātnieku un praktiķu no visas pasaules. Rīgā ieradīsies ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) eksperti no 65 pasaules valstīm, lai uzsāktu darbu pie IPCC pirmā īpašā ziņojuma izstrādes par klimata pārmaiņām un pilsētām. IPCC sanāksme ir viens no lielākajiem ANO pasākumiem, ko Latvija ir uzņēmusi kopš 1991.gada.  

Nedēļas garumā plānotas vairākas aktivitātes – klimata jomai veltītas diskusijas, plenārsesijas, tikšanās ar Saeimas deputātiem u.c.  Par godu šim vērienīgajam notikumam Latvijā, š.g. 15. aprīlī  notiks preses  brīfings, kuru organizē Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) sadarbībā ar IPCC biroja pārstāvjiem un ekspertiem. Preses brīfingā mediju pārstāvji tiks iepazīstināti ar jaunākajām zinātniskajām atziņām par klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām, klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī  IPCC ziņojumu par klimata pārmaiņām un pilsētām, kuru plānots pabeigt 2027. gadā. 

Savukārt, otrdien, 16. aprīlī, plenārsesiju atklās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Plenārsesijā tiks pievērsta uzmanība klimata pārmaiņu ietekmei uz pilsētu infrastruktūru, iedzīvotājiem un pakalpojumiem, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas pilsētas ilgtspējīgas vides attīstībā u.c.  

Trešdien, 17. aprīlī, IPCC pārstāvji piedalīsies Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē, lai iepazīstinātu un diskutētu par klimata pārmaiņām, klimata pārmaiņu mazināšanas iespējām, pielāgošanos tām un ar klimatneitralitāti saistītiem jautājumiem. Tāpat, 17. aprīlī, CLIMAAX pētniecības projekta ietvaros uzstāsies vairāki lektori, noslēdzot pasākumu ar paneļdiskusiju, kuru vadīs Latvijas pārstāve – IPCC darba grupas viceprezidente Zinta Zommers.  Šajā sesijā piedalīsies gan IPCC pārstāvji, gan CLIMAAX projekta pētnieki, kā arī Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvji. 

CLIMAAX ir pētniecības projekts, ko iniciējusi Eiropas misija par klimata pārmaiņu pielāgošanos, un tā mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu noturību pret klimata pārmaiņām. Šajā projektā, cita starpā, tiek izstrādāts atjaunināts plūdu riska novērtējums Latvijai, kā arī starpreģionāli riska novērtējumi ekstremāla karstuma vai sausuma ietekmei. 

Ceturtdien, 18.aprīlī, sanāksmes dalībniekiem paredzētas tematiskās ekskursijas, kuras aptver tādas tēmas kā urbānā mežsaimniecība, zaļo zonu loma biodaudzveidībā un gaisa kvalitātē, kultūras mantojums, urbānā zaļā arhitektūra, koka arhitektūra un pilsētvides revitalizācija.  

Noslēdzošajā dienā, 19. aprīlī, notiks Rīgas pašvaldības organizēts seminārs “Klimata pārmaiņas pilsētās un pielāgošanās tām”. IPCC pārstāvji iepazīstinās ar speciālo ziņojumu saistībā ar pilsētu pielāgošanos klimata pārmaiņām, jaunāko pētījumu datiem, tostarp zaļās infrastruktūras un pilsētu zaļo zonu risinājumiem, kā arī izaicinājumiem, ar kuriem saskaras valstu pilsētas ceļā uz klimatneitralitāti.  

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) ir organizācija, kas pēta klimata pārmaiņas. Organizācija regulāri publicē secinājumus par klimata pārmaiņām, un arī Eiropas Savienības un Latvijas klimata politikas ir balstītas IPCC secinājumos.