Globālā pandēmija ir ietekmējusi Latvijas iedzīvotāju apmierinātību ar darbu

2021. gada 20. aprīlis

Apmierinātību ar dzīvi kopumā veicina ļoti dažādi faktori, tostarp darbs. Tomēr tieši darba tirgū globālās pandēmijas ietekme šobrīd ir jūtama īpaši izteikti. Tāpēc ar mērķi noskaidrot, kādi ar darbu saistītie aspekti darba ņēmējus uztrauc visvairāk, pētījumu kompānija “Kantar” veica aptauju*. Tās rezultāti liecina, ka teju puse jeb 43% strādājošo Latvijas iedzīvotāju izjūt negatīvu pandēmijas ietekmi uz savu apmierinātību ar darbu.

Starp aspektiem, kas negatīvi ietekmē viņu apmierinātību ar darbu, aptaujātie visbiežāk min darba apjoma samazināšanos un dīkstāvi (14%), bailes par savu un līdzcilvēku veselību (13%), ierobežotās socializēšanās iespējas – tiešās komunikācijas trūkumu gan kolektīvā, gan saziņā ar klientiem (11%), ierobežojumi un aizliegumi (10%), kā arī neziņa par nākotni (9%).

Infografika, kurā apkopoti desmit ar darbu saistīti aspekti, kas strādājošos Latvijas iedzīvotājus uztrauc, neapmierina visvairāk. Tā veidota no desmit atsevišķi zīmējumiem jeb ikonām, kuras papildina paskaidrojošs teksts.
Aspekti, kas strādājošos Latvijas iedzīvotājus globālās pandēmijas situācijā uztrauc, neapmierina visvairāk.

Jāpiebilst, ka salīdzinoši visbiežāk pandēmijas negatīvo ietekmi ir izjutuši valsts sektorā strādājošie, pakalpojumu un tirdzniecības jomas darbinieki, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarēs nodarbinātie.

Kopumā tikai 24% aptaujāto norāda, ka nav tādu aspektu, kas viņus uztrauktu un neapmierinātu, domājot par ikdienas darbu esošajā situācijā.

* Aptauja īstenota 2021.gada janvārī, ar telefoninterviju (CATI metode) starpniecību aptaujājot 612 strādājošo Latvijas iedzīvotāju.