Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts pievienojies kustībai “Dzīvesspriedums”

2019. gada 23. augusts

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, atbalstot ideju par to, ka cilvēks ir valsts ekonomiskās attīstības un ilgtspējas pamatā, ir pievienojies kustībai “Dzīvesspriedums”.

“Dzīvesspriedums” ir jaunizveidota kustība ar mērķi:

  • aktualizēt problēmjautājumus, ko rada nepietiekamais publiskais finansējums veselības aprūpei;
  • pieprasīt lēmējvarai, pieņemot 2020. gada budžetu, tautas veselību noteikt par prioritāti un palielināt publisko finansējumu – tā, lai finansējums veselības aprūpei veidotu vismaz 5 % no iekšzemes kopprodukta.

“Pašreiz situācija veselības aprūpes nozarē Latvijā nav sakārtota, tai atvēlētais finansējums ir krietni zem ES vidējā līmeņa. Tādējādi lielai daļai iedzīvotāju nav iespējas saņemt nepieciešamos medikamentus vai ārstēšanu gan finansiālu apsvērumu dēļ, gan rindu dēļ, gan ārstu nepieejamības dēļ – īpaši reģionos. Iesaistoties kustībā, vēlamies vērst lēmējvaras uzmanību uz to, ka attīstītas un ilgtspējīgas valsts pamatā ir cilvēks. Un veselība ir cilvēka labklājības un darbspējas pamatā,” pauž institūta vadītāja Dace Helmane.

Kustība strādās pie vairākām aktivitātēm, skaidrojot, kā nepietiekamais publiskais finansējums ietekmē situāciju veselības aprūpes nozarē valstī un kā Latvija izskatās uz citu Eiropas Savienības valstu fona, ja runājam par veselības aprūpi. Pašlaik veselības nozarei Latvijā atvēlēti vien 3,8 % no iekšzemes kopprodukta jeb ap 600 eiro uz cilvēku gadā, bet vidēji Eiropā tie ir 7 % no IKP jeb ap 1500 eiro uz cilvēku gadā.

Kustībā apvienojies Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Jauno ārstu asociācija, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem AGIHAS, Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija u. c. pacientu, uzņēmēju un sabiedriskās organizācijas. Detalizētāka informācija par kustības iniciētiem pasākumiem sekos.