Uzņēmēju skatījums: galvenie Latvijas ilgtspējas izaicinājumi un to risinājumi

2019. gada 23. jūlijs

Latvijas uzņēmēji, kam ir zināšanas un interese par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību*, ir izvērtējuši 21 Latvijas ilgtspējas izaicinājumu** un izvirzījuši piecus būtiskākos no tiem. Uzņēmēji kā svarīgākos minēja izaicinājumus, kas saistīti ar vides problēmām, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī produktivitāti.

“Katru gadu arvien vairāk uzņēmumu Latvijā domā par savu korporatīvo atbildību un ilgtspēju, meklējot veidus, kā attīstīt savu darbību un tajā pašā laikā būt dabai un cilvēkiem draudzīgiem. Pirms desmit gadiem Ilgtspējas indeksa vērtējumā uzņēmumu darbība atbilda vidēji 47,9 % ilgtspējas kritēriju, taču tagad tie ir jau 77,3 %. Protams, uzņēmumi nevar atrisināt visas valsts problēmas, taču šķietami mazas ikdienas darbības ar laiku var radīt būtiskus uzlabojumus un iedvesmot citus sekot labajam piemēram,” saka Dace Helmane, Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta vadītāja.
Lai iedvesmotu un informētu citus uzņēmumus, IKEA pārstāve no Zviedrijas dalījās pieredzē, kā ilgtspējas principi un aprites ekonomikas idejas tiek realizētas uzņēmuma IKEA ikdienas darbā. Ilgtspējas attīstības vadītāja minēja arī praktiskus piemērus: īpašas tekstila produktu kolekcijas ražošana no Vidusjūrā savāktas plastmasas, darbs pie jaunas tekstila šķiedras, kas ražota no koksnes, ūdens krāna uzgalis, kas ļauj samazināt ūdens patēriņu utt.
Inga Filipova, IKEA Rīgas veikala vadītāja, saka, ka IKEA vienmēr ir meklējis arvien jaunus veidus, kā darboties ilgtspējīgi gan globālā, gan vietējā mērogā.
“IKEA kā uzņēmums daudz strādā pie tā, lai radītu pozitīvu ietekmi uz planētu un cilvēkiem – sākot ar to, ka piedāvājam ēdienus no augu valsts produktiem, līdz energoefektīvu risinājumu izmantošanai veikalu darbībā. Mūsu misija ir piedāvāt daudziem pieejamus risinājumus ilgtspējīgai dzīvei mājās, tāpēc tiem jābūt vienkāršiem, izdevīgiem un vizuāli pievilcīgiem,” saka I. Filipova.
IKEA mērķis ir līdz 2030. gadam pāriet tikai uz atjaunojamu vai pārstrādātu materiālu izmantošanu savos produktos, praksē īstenojot aprites ekonomikas pieeju. Jau līdz 2020. gadam no visu IKEA veikalu un restorānu piedāvājuma tiks izņemti visi vienreizlietojamie plastmasas produkti, kā arī tiks izmantots tikai 100% pārstrādāts poliesters.

Vides un produktivitātes problēmas izvirzās vadībā

Latvijā strādājošo uzņēmumu pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas piedalījās aptaujā, balsojot par pieciem, viņuprāt, svarīgākajiem Latvijas ilgtspējas izaicinājumiem no kopumā 21, kas definēts Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Rezultāti ļauj secināt, ka būtiskākie uzņēmējiem šķiet izaicinājumi, kas saistīti ar vides, darba un privātās dzīves līdzsvara un produktivitātes problēmām: 40% dalībnieku apgalvoja, ka viens no svarīgākajiem izaicinājumiem ir palielināt atkritumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, 32 % balsoja par plašāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu, 27 % – privātā un valsts sektora ieguldījumu pētniecībā un inovācijās palielināšanu. Teju trešdaļa (32 %) arī uzsvēra to, ka ir svarīgi paaugstināt produktivitātes līmeni, bet 29 % balsoja par darba un privātās dzīves līdzsvara uzlabošanu.
Lai demonstrētu vēlmi piedalīties šo izaicinājumu risināšanā, uzņēmēji piedalījās ideju apmaiņā, meklējot vienkāršus un praktiskus veidus, kā risināt izvēlētos izaicinājumus.
“Apkopojot uzņēmēju idejas, jāsecina, ka tās caurvij trīs galvenie virzieni, kuros uzņēmējiem un valdībai vajadzētu skatīties, lai veicinātu Latvijas ilgtspēju,” saka D. Helmane. “Pirmais virziens ir komunikācija – nepieciešams atvieglot informācijas apriti dažādos līmeņos: starp uzņēmumu vadību un darbiniekiem, valdību un sabiedrību, investoriem un pētniekiem utt. Otrs virziens ir pētījumi – to rezultāti var palīdzēt pamatot, kāpēc ir svarīgi izdarīt ilgtspējīgas izvēles, piemēram, šķirot atkritumus, ieviest elastīgu darbalaiku vai izmantot atjaunojamo enerģiju. Trešais virziens ir pieredzes apmaiņa – mums jāskatās ne tikai Latvijas, bet arī pasaules virzienā, tāpēc ir svarīgi atrast veidus, kā dalīties pieredzē un iedvesmoties arī no starptautiskiem uzņēmumiem.”

* Pasākumā piedalījās uzņēmumu pārstāvji, kas ir Ilgtspējas indeksa dalībnieki. Ilgtspējas indekss ir izveidots 2009. gadā, lai piedāvātu Latvijā strādājošajiem uzņēmumiem izvērtēt gan to atbildības līmeni, gan arī risku un procesu vadību. Ilgtspējas indeksu organizē Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūts.

**Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu ir definēts 21 izaicinājums: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija%20IAM%20Zinojums%20ANO.pdf