Pārresoru koordinācijas centra funkcijas pārņem Valsts kanceleja 

2023. gada 01. marts

No 2023.gada 1.marta Valsts kanceleja pārņem Pārresoru koordinācijas centra (PKC) funkcijas, tā apvienojot vienā komandā Latvijas ilgtermiņa attīstības, valsts pārvaldes attīstības, starpnozaru koordinācijas funkcijas. Šo pārmaiņu mērķis ir attīstīt Valsts kanceleju kā valdības centru ar plašākām analītiskajām spējām, kas sniedz atbalstu Ministru prezidentam un Ministru kabinetam rīcībpolitikas veidošanā.

Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska portreta foto.

Kā norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, pēdējo gadu pieredze rāda, ka mūsdienās demokrātiskā valstī ir īpaši nepieciešams valdības centrs, kas spēj operatīvi pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem un koordinēti risināt sarežģītus izaicinājumus, piedāvājot kvalitatīvā analīzē balstītu pieeju Ministru kabinetam lēmumu pieņemšanai.

“Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra apvienošanas rezultātā tiek izveidota vienota, spēcīga komanda, lai ar vēl lielāku jaudu nodrošinātu valdības darbam nepieciešamo atbalstu,” tā J.Citskovskis.

Pārmaiņas paredz to, ka turpmāk Valsts kancelejas pārziņā būs ne tikai Ministru prezidenta un Ministru kabineta darba nodrošināšana un valsts pārvaldes iestāžu sadarbības koordinēšana sabiedrības līdzdalības un labas pārvaldības jomās. No 1.marta tā pilnībā pārņem gan PKC funkcijas, gan arī saistības, nodrošinot līdzšinējo procesu nepārtrauktību. Tādējādi turpmāk Valsts kancelejas pārziņā būs arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības plānošana, valdības deklarācijas izpildes uzraudzība, kā arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldība.

Valsts kanceleja uzsāka PKC funkciju pārņemšanu 2021.gada nogalē, kad Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzdeva abām iestādēm kopīgi sagatavot iestāžu apvienošanas plānu. Īsi pēc tam Valsts kontrole publiskoja revīzijas ziņojumu, kurā sniedza priekšlikumu Ministru kabinetam stiprināt Valsts kanceleju kā valdības centru, lai uzlabotu iespējas īstenot un pārvaldīt reformas valsts pārvaldē.

No 2023.gada 1.marta PKC kā atsevišķa iestāde beidz pastāvēt. Reorganizācijas rezultātā Valsts kancelejas struktūra ir paplašināta, pievienojot tai Pārresoru koordinācijas departamentu, ko vadīs līdzšinējais PKC vadītājs Pēteris Vilks. Šo departamentu veidos trīs nodaļas: Valsts attīstības plānošanas nodaļa, Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa un Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa.

Jāpiebilst, ka Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa, arī atrodoties Valsts kancelejas sastāvā, turpinās pildīt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības politikas veidošanas un īstenošanas funkciju, kā arī gatavot un publiskot ikgadējo pārskatu ar apkopotajiem kapitālsabiedrību datiem un individuāliem uzņēmumu darbības profiliem.

Tāpat turpinās darboties arī valsts kapitālsabiedrību pārvaldības tīmekļvietne. Tajā, līdzīgi kā līdz šim, būs iespēja iegūt informāciju par aktuālajiem amata konkursiem valsts kapitālsabiedrību padomēs un valdēs, padomju locekļu nominācijas procesiem, izmaiņām valsts kapitālsabiedrību sastāvā un statusā, kā arī sekot līdzi to darbības rezultātu dinamikai, kas tiek apkopota šīs tīmekļvietnes datubāzē.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas aktualizētā kontaktinformācija no 1.marta būs pieejama gan valsts kapitālsabiedrību pārvaldības tīmekļvietnē, gan arī Ministru kabineta un Valsts kancelejas tīmekļvietnē.