Pirmie 100 darba devēji mācību programmā izglītoti par dažādības vadības principiem

2018. gada 28. marts

Lai mudinātu Latvijas darba devējus atlases procesā vērtēt darbinieku profesionālās spējas, nevis vecumu, etnisko piederību, dzimumu, seksuālo orientāciju, bērnu skaitu un citus ar zināšanām un pieredzi nesaistītus kritērijus, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizācijas attīstības centru Spring Valley 2017. gada novembrī uzsāka unikālu bezmaksas mācību programmu Skatu Punkti, kurā līdz šim izglītoti jau vairāk nekā 100 augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

Pērnā gada rudenī veiktā aptauja apstiprināja, ka, neskatoties uz darbaspēka trūkumu, tikai 54% Latvijas darba devēju ir gatavi pieņemt darbā bijušos ieslodzītos, 52% piekristu algot cilvēkus, kuriem ir kādas hroniskas slimības, bet 49% aptaujāto izvēlētos nodarbināt personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Kā galveno iemeslu šādu cilvēku nepieņemšanai darbā 20% aptaujāto minēja stereotipus.

“Darbavietās strādā darbinieki no sabiedrībā diskriminētām iedzīvotāju grupām, bet lielākā daļa netiek integrēti kopējā organizācijas sistēmā vai viņu zināšanas un pieredze organizācijā tiek aplūkota atrauti no kopējiem organizācijas procesiem. Ar Skatu Punkti mācību palīdzību vēlamies aicināt gan valsts, gan pašvaldību, gan uzņēmumu uzmanības centrā likt iekļaujošu darba vidi, abpusēju cieņu un iespēju vienlīdzību.” uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

“Darbinieku dažādības veicināšana ir viens no nozīmīgiem veidiem, kā risināt darbaspēka trūkumu mūsu valstī. Dalībnieku norāda, ka, pateicoties mācību programmai, viņi ir ne tikai ieraudzījuši savus aizspriedumus, bet arī apzinājušies, ka darbinieku dažādība sekmē inovācijas un ekonomisko izaugsmi,” skaidro Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

,,Mācību dalībnieku dažādība, lektori un īpašie viesi pievērsa uzmanību ,,citai” realitātei, kas valda darba vidē un mūsu sabiedrībā kopumā. Pētnieciski pamatotos skaitļos izteikti argumenti par dažādības ieguvumiem organizācijai un sabiedrībai pārliecināja. Gribi uzlabot organizācijas sniegumu – ievies dažādības vadības pieejas! Pēc mācībām attīstām dažādības pieeju darbinieku un brīvprātīgo piesaistē, iestādes personāla informētības paaugstināšanā, pārskatām līdzšinējo pieeju vides pieejamības risinājumiem darbiniekiem un klientiem,” stāsta viens no dalībniekiem Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.

Jau aprīlī sāksies trešais pasākumu cikls “Skatu Punkti: Cieņa”, kurā ar vietnes www.skatupunkti.lv starpniecību tiek aicināti pieteikties darbinieki no uzņēmumiem, budžeta iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Viens no mācību mērķiem ir attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo un radīt izpratni par indivīda lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi.

Par Latvijas darba devēju aptauju:

Tirgus pētījumu kompānijas Kantar TNS Latvijas darba devēju aptaujā piedalījās 405 dažādu jomu un visu Latvijas novadu uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī fondu, nodibinājumu, biedrību vadītāji un personāla vadītāji. Pētījums norisinājās no 2017. gada 24. oktobra līdz 3. novembrim.

Izglītojošu pasākumu par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Papildu informācija:

www.skatupunkti.lv