Darbinieku piesaistības rādītājs Latvijā turpina pieaugt

2021. gada 19. aprīlis

Neraugoties uz to, ka Latvijas ekonomiskā izaugsme globālās pandēmijas ietekmē ir samazinājusies, kopējā situācija vietējā darba tirgū joprojām ir vērtējama kā stabila. To apliecina arī kompānijas “Kantar” jaunākā pētījuma dati – darbinieku piesaistības rādītājs valstī ir sasniedzis vēsturiski augstāko rezultātu pēdējo 15 gadu laikā, kas norāda uz darbinieku lojalitātes palielināšanos.

Latvija TRI*M darbinieku piesaistības indeksā ir ieguvusi 67 punktus. Lai arī kāpums ir salīdzinoši neliels – vien 7 punkti, tas ir augstāks rādītājs nekā vidēji Baltijā (57 punkti).

Diagramma, kurā atspoguļota TRI*M darbinieku piesaistes indeksa dinamika no 2005. līdz 2021.gadam. Ja 2005.gadā Latvija šajā indeksā ieguva 50 punktus, 2021.gadā tā ieguva jau 67 punktus.

Pozitīvus komentārus savas apmierinātības vērtējumam respondenti ir snieguši ievērojami biežāk nekā negatīvos (attiecīgi – 73% un 32%). Starp pozitīvajiem komentāriem biežāk nekā iepriekš tiek minētas tādas lietas kā: “stabils darbs”, “regulāra alga”, “laba darba organizācija”, “labi darba apstākļi un vide”, “atbalstoša un uzticama vadība”, “labs kolektīvs” u.tml. Savukārt starp negatīvajiem komentāriem visbiežāk tiek minēta “neatbilstoša alga”.

Kā norāda “Kantar” eksperti, darbinieku augsto piesaistības rādītāju Latvijā ietekmē vairāku faktoru kopums. Taču īpaši nozīmīga loma ir uzņēmumu vadības attieksmei un komunikācijai – strādājošie ļoti atzinīgi novērtē atbalstu, ieklausīšanos viņu vēlmēs un vajadzībās, turklāt īpaši izteikti tas ir krīzes situācijās.

Tāpat globālās pandēmijas ietekmē (dažādi ierobežojumi, izolācija, bailes un citi aspekti, kas ietekmē cilvēka psihoemocionālo labsajūtu) sabiedrība aizvien vairāk uzmanības sāk pievērst dzīves un darba patiesajām vērtībām. Piemēram, daudzi respondenti uzsver, ka viņu darbs ir drošs, stabils un aizraujošs, ka tas sniedz laimes, piepildījuma un gandarījuma sajūtu.

Jāņem vērā arī fakts, ka šobrīd, kad sociālā un kultūras dzīve ir lielā mērā “paralizēta”, daudziem darbs ir viena no retajām jomām, kur ne vien pašrealizēties, bet arī socializēties, gūt savstarpēju atbalstu, vienotības un kopības sajūtu.

Pie kam, eksperti norāda, ka arī strādājošo ekspektācijas pret darba devējiem ir samazinājušās. Piemēram, ir darbinieki, kuri pašreizējā situācijā ir priecīgi par to vien, ka viņiem vispār ir darbs un iztika.

“Kopumā Latvijas kāpums TRI*M darbinieku piesaistības indeksā nenozīmē, ka tagad var “atslābt”. Gluži pretēji – ir jāturpina monitorēt aktuālā situācija. Jo nereti noturēt un saglabāt labus rādītājus ir daudz grūtāk nekā sasniegt to kāpumu,” uzsver “Kantar” personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva.

TRI*M darbinieku piesaistības indekss tiek noteikts kopš 2005.gada, veicot mērījumus reizi divos gados. Tas tiek īstenots ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku piesaistības rādītāja izmaiņām, kā arī organizāciju snieguma vērtējumu darbinieku vidū, identificējot stiprās un pilnveidojamās puses un nosakot vispārīgas prioritātes uzņēmumu, iestāžu turpmākai veiksmīgai attīstībai un pārvaldībai.

Plašāka informācija par pētījumu, tā rezultātiem: https://ej.uz/piesaistibas_petijums