Latvijas MVU būs pieejams atbalsts finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

2020. gada 21. janvāris

Ministru kabinets š.g. 21. janvāra sēdē apstiprināja jaunu ES fondu atbalsta programmu uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”, kas būs pirmā šāda veida programma Baltijā. Programmu ieviesīs Centrālā un finanšu līgumu aģentūra, kas atklātas projektu atlases rīkos vienreiz ceturksnī. Plānots, ka pirmā projektu atlase notiks jau šā gada martā.

“Kapitāla piesaiste, emitējot akcijas vai parāda vērstpapīrus, uzņēmējiem ir vērtīga gadījumos, kad tam trūkst nodrošinājuma aizdevuma saņemšanai no bankas vai tam ir neregulāra naudas plūsma, un nepieciešams finansējums uz garāku termiņu nekā var piedāvāt bankas. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Finanšu ministriju, kā arī kapitāla nozares ekspertiem pēc divu gadu intensīva darba ir izdevies izstrādāt programmu, kas veicinās Latvijas komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos. Ceram, ka jaunā atbalsta programma iedrošinās komersantus arvien vairāk izvērtēt iespēju piesaistīt finansējumu biržā, kas nodrošinās uzņēmuma tālāko attīstību un straujāku izaugsmi,” norāda ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

“ES fondu atbalsta programma finansējuma piesaistei kapitāla tirgū nodrošinās nepieciešamo atspēriena punktu augošiem un perspektīviem Latvijas uzņēmumiem, veicinot to attīstību un konkurētspēju,” pauda Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

Atbalsta programma šī ES fondu plānošanas perioda ietvaros tiks īstenota kā pilotprojekts un pieejamais finansējums plānots 1 miljona eiro apjomā, t.sk. 0,8 miljoni eiro akciju emisijas atbalstam un 0,2 miljoni eiro parāda vērtspapīru atbalstam. Atbalsts komersantiem tiks sniegts granta veidā, sedzot 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 tūkstošus eiro akciju emisijas gadījumā un ne vairāk kā 20 tūkstošus eiro parāda vērtspapīru emisijas gadījumā.

Plānots, ka jaunās atbalsta programmas ietvaros nākamo trīs gadu laikā vismaz 20 mazie un vidējie uzņēmumi sekmīgai akciju vai parāda vērstpapīru emisijai biržā saņems līdzfinansējumu līdz 50% apjomā no kopējām sagatavošanās izmaksām. Programma paredz nodrošināt atbalstu gan akciju, gan parāda vērstpapīru (obligāciju) emisijai.

Atbalstu varēs saņemt uzņēmuma sagatavošanas izmaksu iekļaušanai biržas sarakstā segšanai, piemēram, kapitāla piesaistīšanas (emisijas organizētāja pakalpojumu) izmaksām, emisijas prospekta (vai reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma) sagatavošanas izmaksām, piedāvājuma dokumenta vai komersanta apraksta sagatavošanas izmaksām, padziļinātās izpētes un ar to saistītās izpētes izdevumiem, sertificētu konsultantu izmaksām, kā arī juridiskām, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksām.

Programmas ietvaros atbalsta saņēmējiem būs jānodrošina sekmīga akciju vai parāda vērstpapīru iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū vai Baltijas Alternatīvajā tirgū “First North” (First North Baltijas akciju saraksts) ne vēlāk kā divu gadu laikā no sadarbības iestādes līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Par sekmīgu akciju emisiju uzskata akciju emisiju vismaz 500 000 eiro apmērā, kas iekļauta jebkura AS “Nasdaq Riga” regulētā tirgus akciju sarakstā.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3.pasākuma “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.