Par katru eiro, ko nopelnīja vīrietis, sieviete saņēma vien 85 centus

2022. gada 15. novembris

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem globālā pandēmija ir mazinājusi starpību starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo bruto darba samaksu – 2021.gadā tā bija 14,6% jeb par 7,7% punktiem mazāka, salīdzinot ar gadu iepriekš, kad tā bija 22,3%. Tas nozīmē, ka par katru eiro, ko nopelnīja vīrietis, sieviete saņēma vien 85 centus. Eksperti norāda, ka starpība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu ir samazinājusies, jo pandēmijas laikā darba devēji sievietēm deva vairāk iespēju strādāt tādā režīmā, kāds ir viņām piemērotāks, kas veicināja lielāku viņu iesaisti. Viņu vērtējumā tieši elastība ir darba devēju iespēja veidot līdztiesīgu sabiedrību.

Dažādu valstu valdības, darba devēju un darba ņēmēju organizācijas šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš atzīst, ka ir svarīgi novērst dzimumu darba samaksas atšķirības. Latvija šajā ziņā nav izņēmums. Tāpēc ar mērķi pārrunāt efektīvākos risinājumus vienlīdzīga atalgojuma prakses veicināšanai, tostarp Eiropā un citviet pasaulē tik aktuālās darba samaksas pārredzamības un informācijas apmaiņas politikas iespējamo ietekmi uz situāciju Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) šā gada 8.novembrī organizēja diskusiju “Katram pēc nopelniem vai visiem vienādi? Atalgojums un sociālās garantijas”.

Tās dalībnieki atzina, ka pēdējo 10 gadu laikā progress vienlīdzīga atalgojuma veicināšanas jomā Latvijā bijis lēns, taču īstenotās aktivitātes ir veicinājušas dzimumu līdztiesību, bet līdz ar to arī vienlīdzīga atalgojuma iespējas sievietēm un vīriešiem. Viņuprāt, sabiedrības izglītošana par dažādības jautājumiem ir jāturpina, jo tikai tā būs iespējams panākt, ka darba devēji mērķtiecīgi ievieš tādas atalgojuma iniciatīvas, kas ļaus panākt taisnīgu atalgojums visās jomās un nozarēs.

“Galvenais ir tiešām iet prom no tā, ka visiem vienādi, jo darba vide kopumā kļūst elastīgāka, cilvēki ir dažādi. Svarīgi ir, lai jebkurš cilvēks saņem atalgojumu atbilstoši viņa vai viņas darba rezultātiem – neatkarīgi no viņa dzimuma. Lai tiek ņemts vērā tikai rezultāts un profesionālās prasmes,” uzsvēra Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, piebilstot, ka attālināts darbs, elastīgs darba režīms, atšķirīga novērtēšanas sistēma un vēl virkne citu aspektu sniedz darba devējiem iespēju veidot līdztiesīgu darba vidi.

Līdzīgās domās bija “ELVI Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine. Viņa ir pārliecinājusies praksē, ka darbiniekam ir ārkārtīgi svarīgi, lai darba devējs sniedz atbalstu tieši viņam aktuālos jautājumos: “Piemēram, ja es dejoju deju kolektīvā un man darba devējs katru reizi atļauj braukt uz koncertiem – tā ir fantastiska motivācija.”

Tajā pašā laikā “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētājas Daces Dovidenas vērtējumā līdztiesīgas darba vides izveidi varētu būtiski veicināt arī aktīvāka darba devēju iesaiste sabiedrības, tostarp nākotnes darba ņēmēju, izglītošanā. Tas lielā mērā ir saistīts arī ar dažādām darbinieku zināšanām, balstoties uz nevienlīdzību izglītības sasniegumos, līdzdalību izglītībā un apmācībā dzīves laikā un dzimumu segregāciju. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta aprēķinātais 2022.gada dzimumu līdztiesības indekss kategorijā “Zināšanas” Latvijā novērtēts ar 47,7 punktiem, kas ir krietni zem Eiropas Savienības vidējā rādītāja (62,5 punkti), ņemot vērā, ka ar 1 tiek apzīmēta pilnīga nevienlīdzība, bet ar 100 – pilnīga vienlīdzība.

Savukārt “Figure” atalgojuma konsultante, valdes locekle Anta Praņēviča taisnīga atalgojuma sistēmas izveidei ieteica darba devējiem veikt amatu novērtēšanu: “Ir jāsaprot, kuriem amatiem vajadzētu līdzīgu atalgojumu. Nevis vienādu, jo visi darbinieki nekad nestrādās vienādi, bet līdzīgu!”

Šim jautājumam liela vērība tika pievērsta dažādos SIF līdz šim īstenotajos pasākumos, tostarp informatīvās kampaņas “Dažādībā ir spēks” aktivitātēs un mācību programmā “Skatu Punkti”, kuru mērķis bija veicināt darba devēju un darba ņēmēju toleranci un izpratni par dažādības priekšrocībām.

“Nav teikts, ka visi šo pasākumu dalībnieki vienmēr atcerēsies un darīs visu, ko redzējuši, dzirdējuši, tomēr arī tas informācijas daudzums, ko viņi atcerēsies, mūs tuvina vienlīdzīga atalgojuma praksei, bet līdz ar to arī iekļaujošākai sabiedrībai,” norādīja SIF sekretariāta direktores vietnieks Reinis Lasmanis.

Plašāk – zemāk pievienotajā diskusijas video ierakstā.