Pasaules Garīgās veselības dienā aicina pievērst uzmanību darbinieku labsajūtai darbā un veselībai

2018. gada 10. oktobris

Jau otro gadu Pasaules garīgās veselibas dienā 10. oktobrī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts sadarbībā ar Ogres novada Sporta centra veselības vecināšanas nodaļas komandu Oveselība organizē konferenci “Labsajūta darbā un veselība”, kurā ikvienam Ogres novada darba devējam un darba ņēmējam ir iespēja bezmaksas iegūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī uzklausīt iedvesmojošus pieredzes stāstus.

“Garīgā veselība ir labsajūtas stāvoklis, kad spējam īstenot savu potenciālu, produktīvi strādāt un tikt galā ar ikdienas stresu. Pētījumi un mediķi apgalvo, ka stress ir šī gadsimta viens no nozīmīgākajiem slimību rašanās cēloņiem. Nopietnu iespaidu tas atstāj ne tikai uz garīgo veselību, bet arī uz sirds un asinsvadu slimībām. Tāpēc konferences mērķis ir pievērst uzmanību savstarpējai sadarbībai ikdienas darbā un izprast stresa, profesionālās izdegšanas un depresijas ietekmi uz veselību un darba rezultātiem,” skaidro Ilze Čiščakova Oveselība vadītāja, norādot, ka arī šogad interese par pasākumu ir liela un iespēju tajā piedalīties izmanto vairāk nekā 50 Ogres pilsētas un novada speciālisti gan no budžeta iestādēm, gan uzņēmumiem.

“Mēs redzam, ka gadu no gada pieaug to darbinieku skaits, kas darba vidē saskaras ar profesionālo izdegšanu. Rezultātā zūd efektivitāte – no vienas puses darbinieki strādā garas darba stundas, bet rezultātu nav. Pasaules Garīgās veselības dienā aicinām darba devējus pievērst īpašu uzmanību savu darbinieku labsajūtai un veselībai,” uzsver Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas darba ņēmēju atklāj, profesionālās izdegšanas dēļ pēdējā gada laikā ir saskārušies ar problēmām iemigt, savukārt 28% stresa mazināšanai regulāri lieto alkoholu.

“Teju puse jeb 42% mūsu valstī strādājošie cilvēki uzskata, ka viņu darba devējs nav darījis pietiekami, lai novērstu nevajadzīgu stresu darba vietā. Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina izglītot darba devējus, lai viņi veiktu pareizos pasākumus darbinieku labsajūtas uzlabošanai,” norāda Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.

Konference “Labsajūta darbā un veselība” norisinās 10. oktobrī Ogres Valsts tehnikumā, un to finansē Eiropas Sociālais fonds un Ogres novada pašvaldība.

Par Latvijas darba ņēmēju aptauju:

Tirgus pētījumu kompānijas Kantar TNS Latvijas darba devēju aptaujā piedalījās 738 darba ņēmēji no visas Latvijas. Pētījums norisinājās no 5. līdz 7. jūnijam.