Turpinās pieteikumu iesniegšana konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024”

2024. gada 20. maijs

Līdz š.g. 18. jūnijam aicina pieteikt konkursam “Energoefektīvākā ēka Latvijā” atjaunotas un jaunceltas daudzdzīvokļu ēkas, publiskās ēka, savrupmājas un rūpnieciskās ēkas

Jau 14. gadu kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek izsludināts ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024” aicina iesniegt līdz 2024. gada 18. jūnijam, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv. Plānots, ka vasaras laikā konkursa žūrija izvērtēs visus iesniegtos pieteikumus, pieņems lēmumu par ēkām, kas tiks virzītas konkursa otrās kārtas vērtēšanai, kā arī veiks ēku apsekošanu klātienē. Savukārt konkursa laureātu apbalvošana plānota š.g. septembrī.

Konkursa atbalstītāji ir SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, Attīstības finanšu institūcija “Altum”, AS „Latvenergo”, VentSys, AS “Rīgas siltums”, SIA “Robert Bosch”, SIA “Innovation B&G”, Proclima, Enervent un SIA “Web Multishop Company”. Savukārt informatīvo atbalstu nodrošina žurnāls “Būvinženieris”, laikraksts “Latvijas Avīze”, būvniecības portāli www.abc.lvhttps://archidea.lv/ un www.building.lv

2023. gada konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā” kopumā tika saņemti 23 ēku pieteikumi, un ar konkursa laureātiem iespējams iepazīties konkursa mājaslapā.