Godīgas tirdzniecības balva šogad tiek pasniegta uzņēmumam “Atea Global Services”

2020. gada 24. jūlijs

2020. gada 22. jūlijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica pasniedza Ilgtspējas indeksa Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmumam “Atea Global Services” par cieņā, godīgumā un ilgtspējā balstītu uzņēmējdarbību un attiecību veidošanu ar darbiniekiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem. Šādu balvu Ārlietu ministrija pasniedz jau sesto gadu pēc kārtas.

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica pasniedz Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmuma "Atea Global Services" pārstāvēm. Kopbilde.

Parlamentārā sekretāre izcēla uzņēmuma “Atea Global Services” sniegumu godīgas tirdzniecības kritērijos un īpaši uzsvēra, ka šī gada balvas saņēmējs ir ne tikai bijis atbildīgs pret saviem darbiniekiem un sadarbības partneriem, bet arī nācis klajā ar iniciatīvām visai  informācijas tehnoloģiju nozarei un iesaistījies sabiedrības atbalsta aktivitātēs.

Pasniedzot balvu, Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka Covid-19 pandēmija un dažādie ierobežojumi, ar ko tās dēļ sastopas valstis, iedzīvotāji un uzņēmumi, vēl vairāk pierādījusi viedo tehnoloģiju nozīmīgo lomu dažādu krīžu pārvarēšanā. Jaunākās informāciju komunikāciju tehnoloģijas ir ļāvušas uzņēmumiem un valsts pārvaldei turpināt darboties arī krīzes izraisīto ierobežojumu apstākļos.

Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju nozīmīgo lomu ilgtspējīgas un kvalitatīvas korporatīvās vides attīstībā Latvijā un pasaulē atzīmēja arī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, kā arī Ilgtspējas indeksa koordinatore Dace Helmane. Viņas vērtējumā mūsdienu sabiedrībā valdošais uzskats, ka godīgas tirdzniecības principi ir attiecināmi tikai uz ražojošiem uzņēmumiem, ir maldīgs.

“Tieši cieņā balstītu attiecību veidošana ar piegādātājiem, partneriem un darbiniekiem ir panākumu atslēga korporatīvajā vidē! Ilgtspējas indeksa rezultāti liecina, ka arī Latvijā uzņēmumi pārņem starptautisko praksi un sāk skatīties uz savām piegādes ķēdēm plašāk. Šādi tiek veicināta biznesa izpratne par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, tāpēc uzskatu, ka Godīgas tirdzniecības balvai ir ļoti augsta pievienotā vērtība,” uzsvēra D. Helmane, aicinot gan “Atea Global Services”, gan arī citus šīs balvas ieguvējus dalīties savā pieredzē, tā izglītojot patērētājus un sabiedrību kopumā.

2015. gadā Godīgas tirdzniecības balvu saņēma SIA “Schwenk Latvija”, 2016. gadā – VAS “Latvenergo”, 2017. gadā – SIA “RIMI Latvia”, 2018. gadā – AS “SEB banka, bet 2019. gadā – SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.

Informācijai:
  • Godīgas tirdzniecības balva ir Ārlietu ministrijas iniciatīva, lai apbalvotu uzņēmumus, kas ārējā tirdzniecībā vai ražošanā ievēro Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECDizstrādātos korporatīvās sociālās atbildības principus. Balva tika dibināta 2015. gadā kā viena no Ārlietu ministrijas, Korporatīvās Ilgtspējas un atbildības institūta un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgi īstenotajām “Eiropas gads attīstībai” aktivitātēm. Uzņēmumi tiek vērtēti atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertu izstrādātajiem kritērijiem un Ilgtspējas indeksam.
  • Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts starptautiski atzītā metodoloģijā, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.