1.martā notiks darba biržas “Atvērtība vērtība” atklāšana

2019. gada 25. februāris

Atzīmējot “Nulles diskriminācijas” dienu un sekmējot tolerances un sabiedrības saliedētību starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, 2019.gada 1.martā tiek uzsākts sociālās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” otrais tematiskais gads. 2019.gads tiek veltīts cilvēkiem ar dažādu etnisko izcelsmi un piederību.

2019.gada 1.martā Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar partneriem – Domnīca Providus, pētījumu centrs SKDS, Cv-Online Latvia, tiks atklāta virtuālā darba birža “Atvērtība vērtība”. Virtuālā darba birža radīta, lai aktualizētu izaicinājums, ar kuriem Latvijas darba vidē nākas saskarties cilvēkiem ar atšķirīgu etnisko piederību. Tā ikvienam darba devējam dod iespēju apliecināt savu atvērtību dažādībai un vienlīdzībai.

Papildus pasākumā tiks prezentēti pētījuma centra SKDS veiktā pētījuma (2019) dati par diskrimināciju etniskās piederības dēļ, CV Online Latvija speciālisti dos ieskatu par aktualitātēm darba tirgū, kā arī tiks atklāta stāstu platforma atvertiba.lv.

Sociālā kampaņa “Atvērtība ir vērtība” tiek īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.