Līdz 15. maijam iespēja pieteikties Ilgtspējas indeksa novērtējumam

2024. gada 15. aprīlis

Latvijas uzņēmumi tiek aicināti piedalīties Ilgtspējas indeksā un izmantot iespēju bez maksas izvērtēt gan savu atbildības līmeni, gan risku un procesu vadību. Novērtējumam būs iespējams pieteikties līdz 15. maijam vietnē www.incsr.eu sadaļā “Ilgtspējas indekss”.

Ilgtspējas indekss ir gadu gaitā pārbaudīts, attīstīts un atzīts instruments savas darbības novērtēšanai. Ik gadu indeksa ietvaros novērtējumu veic 80 – 100 Latvijas uzņēmumi, to vidū arī vairākas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, un pēdējos gados arī valsts iestādes.

Piedaloties Ilgtspējas indeksā, līdz 2024. gada 15. augustam dalībnieki tiešsaistes režīmā veiks bezmaksas pašnovērtējumu atbilstoši virknei kritēriju stratēģiskās plānošanas, vides aizsardzības, darba vides un citos būtiskos aspektos. Līdz septembra vidum Ilgtspējas indeksa ekspertu komisija pārbaudīs un analizēs iesniegto informāciju, savukārt oktobra sākumā publiskā pasākumā tiks paziņoti rezultāti un sveikti īpašo apbalvojumu saņēmēji.

Kā galvenos iemeslus dalībai Ilgtspējas indeksā organizācijas min gan iespēju sekot līdzi sava snieguma dinamikai un salīdzināt to ar citu uzņēmumu un iestāžu rezultātiem, gan vērtīgu labās prakses analīzi un sasniegto rezultātu izmantošanu komunikācijā.

Kopš Ilgtspējas indeksa izstrādes 2009. gadā, tam ir pievienotas vairākas citas iniciatīvas, ļaujot ne tikai iegūt sava snieguma analīzi, bet arī pretendēt uz virkni dažādu apbalvojumu, piemēram, Godīgas tirdzniecības un Inovāciju līdera balvām. Tāpat dalība novērtējumā palīdz sagatavoties statusu “Dažādībā ir spēks” un “Ģimenei draudzīga darbavieta” iegūšanai.