Ievēlēts Vides konsultatīvās padomes 2024. gada sastāvs

2024. gada 23. janvāris

Otrdien, 23.janvārī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika Vides konsultatīvās padomes(turpmāk – VKP) ikgadējās vēlēšanas, kurās tika ievēlēts jaunais padomes sastāvs.

Katru gadu vēlēšanu procesā tiek ievēlēts jauns padomes sastāvs, kā arī ievēlēts priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, kā to  nosaka Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums”.

Šogad dalībai VKP vēlēšanās savus pieteikumus bija iesniegušas 26 biedrības un nodibinājumi, un VKP sastāvā tika ievēlētas šādas organizācijas: 

Biedrība “Baltijas krasti”, biedrība „Baltijas Vides Forums”, biedrība “Dzīvnieku brīvība”, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, biedrība ”Kooperatīvās ilgtspējības un atbildības institūts”, nodibinājums “Ķemeru nacionālā parka fonds”, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, biedrība “Latvijas Botāniķu biedrība”, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija”, biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” ,biedrība “Latvijas Permakultūras biedrība”, biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”, nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, nodibinājums “Teiču dabas fonds”, biedrība “Vides aizsardzības klubs”, biedrība “Vides fakti”,, biedrība “Zaļā brīvība”, biedrība “Zero Waste Latvija”.

VKP sastāvā neievēlētās organizācijas tika aicinātas arī turpmāk līdzdarboties un piedalīties ministrijas vides aizsardzības politikas veidošanas procesā.

Par VKP priekšsēdētāju tika ievēlēts nodibinājuma “Teiču dabas fonds” pārstāvis Juris Jātnieks, un par VKP priekšsēdētāja vietnieku biedrības “Latvijas vides pārvaldības asociācija” pārstāvis Valts Vilnītis.