Labas prakses balvu “Zelta ķivere 2020” saņem “Fortum Latvia” un “SCHWENK Latvija”

2020. gada 02. novembris

Piektdien, 30. oktobrī, konferences “Strādā gudri, nevis smagi – darba aizsardzības sistēmas digitalizācija” laikā svinīgā ceremonijā tika godināti konkursa “Zelta ķivere 2020” laureāti. Šogad balvu ieguva divi starptautiski uzņēmumi. Kompānijas “Fortum Latvia” labās prakses piemērs par darba aizsardzības sistēmu digitalizāciju tika atzīts par labāko to uzņēmumu vidū, kas šo balvu nebija saņēmuši, savukārt kompānijas “SCHWENK Latvija” piemērs – to uzņēmumu vidū, kas šo balvu saņēma atkārtoti.

Mūsdienās digitalizācija ir vērojama teju visās dzīves jomās. Arī darba aizsardzībā – organizācijas ievieš dažādus digitālajā vidē bāzētus risinājumus darba laika uzskaitei, individuālo darba aizsardzības līdzekļu izsniegšanai un uzskaitei, elektroniskai darbinieku apmācībai un zināšanu pārbaudei, ziņošanai par bīstamām situācijām darba vidē u.tml. Tieši šādi darba aizsardzības sistēmu un procesu labās prakses piemēri, kas strādā “gudri”, nevis “smagi”, konkursa “Zelta ķivere” ietvaros tika apkopoti šogad.

Lai arī tēma šā gada konkursam “Zelta ķivere 2020” tika izvēlēta vēl pirms pasaulē sākās globālā pandēmija, tam iesniegtie labās prakses piemēri liecina, ka šī pandēmija bija būtisks ārējais faktors, kas daļai uzņēmumu lika paātrināt iekšējās digitalizācijas procesus, turklāt ne vien attiecībā uz attālinātā darba organizāciju, bet arī daudziem citiem jautājumiem.

“Diemžēl digitalizācijas jautājumos, līdzīgi kā vispārīgajās darba aizsardzības jautājumos, Latvijā ir vērojama organizāciju polarizācija – ir uzņēmumi, kas šo gadu izmantoja kā iespēju strauji attīstīties, bet ir uzņēmumi, kas cerēja, ka COVID-19 “ātri pāries” un tie varēs strādāt kā agrāk. Tāpēc priecē fakts, ka šogad konkursam pieteiktie labās prakses piemēri ir saistīti ar ilgtermiņa risinājumiem darba aizsardzības sistēmas digitalizācijai,” norāda konkursa “Zelta ķivere 2020” žūrijas vadītāja un Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne.

FRIDA – uzlabo darba drošību, veicina pieredzes apmaiņu un ietaupa laiku

Piemēram, kompānija “Fortum Latvia” balvu saņēma par integrētā drošības pārvaldības rīka FRIDA ieviešanu. Šis risinājums, kas ir izstrādāts “Fortum” grupas uzņēmumu vajadzībām, ļauj reģistrēt un analizēt nelaimes gadījumus un bīstamās situācijas darba vietā ātri un vienkārši. Vienlaikus tas nodrošina arī  iespēju šīs grupas uzņēmumiem visā pasaulē mācīties vienam no otra pieredzes darba aizsardzības jomā, gūstot daudzpusīgāku skatījumu uz jautājumiem, kas saistīti ar darba drošību.

“Darba drošība ir neatņemama “Fortum” uzņēmumu kultūras daļa un ikviena darbinieka atbildība un pienākums. Digitālas rīks FRIDA ne vien būtiski uzlaboja darbinieku savstarpējo komunikāciju, bet arī palielināja viņu iesaisti darba drošības veicināšanā. Īpaši tas attiecas uz ziņošanu par potenciāli bīstamām situācijām, kas varētu kļūt par iemeslu kādam negadījumam, jo rīks ir veidots ērti lietojamas mobilās lietotnes formā. Darbiniekiem vairs nav jātērē laiks garu birokrātisko veidlapu un tabulu aizpildīšanai – to paveic FRIDA, tāpēc viņi var vairāk laika veltīt savai profesionālajai darbībai un izaugsmei,” norāda “Fortum Latvia” Integrētās vadības sistēmas vadītāja Marija Slaidiņa.

"Fortum Latvia” Integrētās vadības sistēmas vadītāja Marija Slaidiņa ar balvu "Zelta ķivere".
“Fortum Latvia” Integrētās vadības sistēmas vadītāja Marija Slaidiņa

Mērķtiecīga darba drošības procesu digitalizācija uzlabo darba vidi un veicina biznesa efektivitāti

Savukārt “SCHWENK Latvija” labās prakses piemērs ietvēra gan e-instruktāžu ieviešanu, gan efektīvāku darbinieku ID karšu pielietojumu, darbinieku apziņošanas un savstarpējās komunikācijas sistēmas izveidi, kā arī biometrijas datu nolasīšanas ierīču, dronu un termokameru izmantošanu ikdienas darbā. Šis komplekso risinājumu kopums liecina ne vien par atbildīgu, bet arī tālredzīgu un inovatīvu uzņēmuma pieeju darba drošības un aizsardzības jautājumiem.

“Veselība un drošība ir viena no “SCHWENK Latvija” būtiskākajām vērtībām, tāpēc mēs nemitīgi meklējam veidus, kā to uzlabot. To, ka šis jautājums ir nozīmīgs arī darbiniekiem, redzam ikdienā, jo viņu rotācija ilgtermiņā ir ļoti zema, bet iesaiste – augsta. Piemēram, kopš šo darba drošības risinājumu ieviešanas darbinieku vidū ir pieaugusi individuālās atbildības sajūta un veidojas apziņa, ka strādāt droši ir arī efektīvi un ilgtspējīgi,” skaidro “SCHWENK Latvija” Personāla un administrācijas direktore Linda Šedlere.

Atsevišķas uzmanības vērts ir jaunais “SCHWENK Latvija” drošības risinājums loģistikas jomā. Tas palīdz uzņēmumam sekot līdzi gan pašu, gan apakšuzņēmēju darbinieku darba un atpūtas laikam, braukšanas kultūrai, kā arī plānot maršrutus atbildīgi – tā, lai iespējami mazāk jābrauc blīvi apdzīvotās vietās, gar skolām un bērnudārziem, aktīvajās satiksmes stundās.

“Droša rīcība jebkurā jomā ļauj ietaupīt uz problēmu risināšanu un seku novēršanu. Tas ir vēl viens iemesls investīcijām jaunās tehnoloģijās un darba vides uzlabošanā,” piebilst L.Šedlere.

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un "SCHWENK Latvija" Integrētās drošības daļas vadītājs Andris Pommers ar balvu "Zelta ķivere"
Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un “SCHWENK Latvija” Integrētās drošības daļas vadītājs Andris Pommers

Kopumā labās prakses balvai “Zelta ķivere 2020” tika iesniegti astoņi pieteikumi, turklāt visi – no komercsektora. Vēl bez “Fortum Latvia” un “SCHWENK Latvija” konkursā piedalījās arī tādi uzņēmumi kā “Latvenergo”, “Latvijas Finieris”, “Latvijas Mobilais Telefons”, “Rimi Latvia”,  “Sadales tīkls” un “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”.

Ar visiem konkursam “Zelta ķivere 2020” iesniegtajiem labās prakses piemēriem var iepazīties šeit.

Labās prakses konkursu darba aizsardzībā “Zelta ķivere” jau 16. gadu organizēja Valsts darba inspekcija. Tā žūrijas komisijā bija pārstāvji arī no LR Labklājības ministrijas, RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.