Jaunie daba apstākļi ir veicinājuši strādājošo apmierinātību ar pašreizējo darbu

2021. gada 09. jūlijs

Jau kopš globālās pandēmijas sākuma publiskajā telpā daudz un plaši tiek runāts par tās ietekmi uz darba tirgu, darba apstākļiem. Lai arī parasti šī ietekme tiek vērtēta negatīvi, atsevišķos gadījumos tā ir bijusi pozitīva. Piemēram, katrs otrais jeb 49% strādājošo Latvijas iedzīvotāju norāda, ka darbs #PaliecMājās režīmā ir veicinājis viņu apmierinātību ar pašreizējo darbu. Vēl vairāk – ar darbu apmierināto respondentu skaits pēdējā gada laikā ir būtiski pieaudzis, liecina pētījumu kompānijas “Kantar” aptaujas dati*.

To, ka darbs jaunajos apstākļos ir veicinājis viņu apmierinātību ar darbu, biežāk norāda informācijas un komunikācijas nozarē strādājošie, kā arī respondenti, kuri ir pilnībā pārgājuši uz darbu attālinātā režīmā, kuri savu darba slodzi vērtē kā atbilstošu un kuru skatījumā darba devējs nodrošina viņiem privātās un darba dzīves saskaņošanas iespējas. Jāpiebilst, ka pilnībā vai daļēji attālināti strādā katrs ceturtais jeb 24% darba ņēmēju.

Vīrietis ar izplestām rokām stāv lielas, stilklotas biroja ēkas pakājē un skatās uz augšu. Blakus redzamas ir citas ēkas.

Kopumā ar pašreizējo darbu ir apmierināti 77% strādājošo Latvijas iedzīvotāju. Pie kam, salīdzinot šā gada pētījuma datus* ar iepriekš veikto pētījumu datiem, jāsecina, ka strādājošo Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar savu pašreizējo darbu pēdējā gada laikā nav būtiski mainījusies. Tomēr kopš globālās pandēmijas sākuma par 6% ir pieaudzis “ļoti apmierināto” darbinieku īpatsvars, sasniedzot 22%, kas ir augstākais rādītājs kopš 2016.gada.

Kā skaidro “Kantar” personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva: “Pandēmijas negatīvais fons – dažādi ierobežojumi un aspekti, kas ietekmē mūsu emocionālo labsajūtu, piemēram, izolācija un bailes, – aktualizē un “izceļ” dzīves un darba patiesās vērtības. Cilvēki savu ikdienas darbu nereti ierauga citā gaismā. Daudzi aptaujātie uzsver, ka: viņu darbs ir interesants un aizraujošs, darbs ir viņu aicinājums, darbs viņiem sniedz laimes, piepildījuma, gandarījuma sajūtu. Tāpat ļoti atzinīgi šobrīd tiek vērtēta drošība un stabilitāte darbā.”

Caurmērā apmierinātāki ar savu pašreizējo darbu ir augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, Pierīgas iedzīvotāji, kā arī strādājošie, kuru personīgie ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 1001 EUR, kuri savu darba slodzi vērtē kā atbilstošu un kuriem darbavieta nodrošina darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas. Savukārt zemāka apmierinātība ar pašreizējo darbu ir raksturīga vidzemniekiem, kvalificētiem un nekvalificētiem strādniekiem, būvniecībā nodarbinātajiem, kā arī strādājošiem, kuru personīgie ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 500 EUR, kuri savu darba slodzi vērtē kā pārāk augstu un kuri norāda, ka darba devējs nenodrošina darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.

* Pētījums veikts 2021.gada maijā, aptaujājot tiešsaistē 800 darba ņēmējus Latvijā vecumā no 18 līdz 65 gadiem.